PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
KOBIETY W OBRONIE WOLNOŚCI , GODNOŚCI , SPRAWIEDLIWOŚCI I TRZEŹWOŚCI ZMYSŁÓW !