Clicks102

Tak wiele orędzi jest potrzebne światu.

jacek2pp
Dnia 05.04.1992 r. Tak wiele orędzi jest potrzebne światu. W krótkim czasie glob ziemski będzie dotknięty wielką karą za grzechy, a szczególnie za to, że kraje cywilizowane pozwalają panoszyć się …More
Dnia 05.04.1992 r. Tak wiele orędzi jest potrzebne światu. W krótkim czasie glob
ziemski będzie dotknięty wielką karą za grzechy, a szczególnie za to, że kraje
cywilizowane pozwalają panoszyć się satanistom, którzy dokonują mordów na
dzieciach.
Nikt im tego nie zabrania, nie wprowadza się zakazów prawnych i ścigania
jako przestępców.
Zbeszczeszczają też kościoły i Moje Święte Ciało. Pozwalają im rozwijać się,
aż zaczną mordować tych, którzy im będą wchodzić w drogę.
Będzie wielki płacz i rozpacz: matek, ojców i sierot, ale wtedy już będzie za
późno.
Macie rozum i oczy, sami dopuściliście do tego: Wiedzieliście na co ich stać.
Potrafią z pełną zaciekłością prześladować Mój Kościół.
Przestrzegam was rodzice, abyście dobrze chronili swoje dzieci przed złem.
Już teraz przelewa się niewinna krew za tych, co żyli w wielkim grzechu. Gdyby
ludzie się opamiętali, to kar by było o wiele mniej. Umiłowane Moje dzieci, które
żyjecie z Bogiem i dla Boga, módlcie się za tych opętanych przez szatana.
Każda modlitwa powstrzymuje od złych czynów i szatan nie może
wykonać tego, co zamierzał.
Modlitwą, ofiarą i postem osłabiajcie jego moc i jego działanie.
Potrzebuję bardzo dużo waszych modlitw i ofiar, aby zwyciężyć zło.
Dzieci Moje nie oglądajcie się na rządzących krajami. Zwracam się do
waszych serc, ratujcie te nieszczęsne dusze, które tak bardzo kocham i pragnę
zbawić, ale potrzebuję do tego waszych modlitw.
Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.