ELOHIM.
Mądry Ksiądz! Jeden z niewielu na Polskiej ziemię
Bos016
Bos016
Jeszcze Polska nie zginęła!