Clicks92

O. Gracjan Landowski OFM, adoracja pokutno-błagalna

Opoka Pokoju
PRYMAT OJCOSTWA, ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA, JEDNOŚĆ RODZINY i KOŚCIOŁA, GODNOŚĆ KOBIETY I MĘŻCZYZNY, TOŻSAMOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ CZŁOWIEKA Adoracja pokutno-błagalna z 13 lipca 2018 w kościele OO. …More
PRYMAT OJCOSTWA, ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA, JEDNOŚĆ RODZINY i KOŚCIOŁA, GODNOŚĆ KOBIETY I MĘŻCZYZNY, TOŻSAMOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ CZŁOWIEKA
Adoracja pokutno-błagalna z 13 lipca 2018 w kościele OO. Cystersów w Gdańsku Oliwie, pw. NMP Królowej Korony Polskiej.