Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou?

Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou?

Otec Ján Krupa

V římském obřadu se od roku 1969 s prvním dnem nového občanského roku spojuje slavnost Panny Marie Bohorodičky.
Už starověká církev na Efezském koncilu v roce 431 oficiálně schválila pro Pannu Marii, matku Ježíše Krista, titul Bohorodička ( Theotokos).
Tento titul není nesporný. V novověku bylo hlavně z protestantské strany opakovaně slyšet tvrzení, že řeč o Boží Matce dokladuje vliv pohanských představ o matkách bohů a tím zpohanšťování křesťanské víry. Právě definice Theotokos v Efezu, centru pohanského uctívání bohyně Artemis, dosvědčuje prožívání pohanského kultu bohyň v mariánském kultu.
Katolický dogmatik Antona Ziegenaus k tomu poznamenal, že opakované tvrzení o závislosti mariánského na pohanském kultu nenahradí chybějící důkaz o své pravdivosti. Titul Bohorodička nevznikl v Efezu a nebyl tam ani velmi častý. V Efezu byl tento velmi rozšířený titul pouze schválený jako dogma.

Pojem Theotokos
Pojem Theotokos je jasně prokazatelný až u Alexandrijském arcibiskupovi Alexandrovi v jednom listu z roku 325. Od té doby se v náboženské lituratuře vyskytuje stále častěji. Věroučná definice nicejského koncilu z roku 325, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, podnítila zjevně i mariologickou reflexi. U Alexandrijského arcibiskupa Atanáše († 373), neúnavném obhájci věroučných rozhodnutí prvního ekumenického koncilu, se tento pojem objevuje často.
Postupně se prosazuje dvojité označení: Panna Maria Bohorodička (řecky Parthenos Theotokos Maria). Podobně jako později Chalcedonský koncil (451) již Atanáš vyjádří božsko-lidskou konstituci Spasitele dvojitým narozením "téhož": "Neboť Logos, který se zrodil nevyjádřitelným způsobem nahoru z Otce, se tentýž narodil v době dolů z Panny, Bohorodičky. ... Matku tedy má jen na zemi."

Pod tvou ochranu
Zdá se, že titul Theotokos, doložený současně pro Alexandrii a Antiochii, byl rozšířen i v lidové zbožnosti, jak to dokazuje na papyru objevená nejstarší mariánská modlitba pocházející z 3./4. století, a je proto staršího původu.
Tato modlitba, na Západě známá se začátkem: "Pod tvou ochranu", zní: "Pod tvou milost se utíkáme, panenská Bohorodičko. Prosbami našimi nepohrdej v našich potřebách, ale vysvoboď nás z každého nebezpečí, jediná čistá a požehnaná."

Idiomatické komunikace
Řehoř Naziánzský († kolem 390) ukázal ve svém prvním listě knězi Cledoniovi oprávnění titulu Theotokos na základě tzv. idiomatické komunikace (idioma = osobitost).
Idiomatické komunikace znamená, že to, co lze říci jen o jedné z obou přirozeností v Kristu (například, že jen člověk se může narodit ze ženy nebo může být zabit na kříži nebo jen Bohu se smíme klanět), lze říci i o druhé přirozenosti (například, že Boží Syn se narodil ze ženy nebo byl ukřižován lidmi a že člověku Ježíšovi je možné se klanět), a to ne proto, že to odpovídá nebo patří této druhé přirozenosti, ale na základě hluboké jednoty obou v jednom já, v jedné osobě. Na základě hluboké jednoty obou přirozeností, na základě hypostatické unie, musí být Maria nazývána Bohorodičkou.
Idiomatická komunikace předpokládá takový model přijetí lidské přirozenosti, ve kterém její osobitost není absorbována božskou přirozeností, ale zůstává zachována. Řehoř Naziánzský hovoří o synkrasis - o vzájemném pronikání: [Přirozenosti a jména] "se navzájem pronikají podle principu vnitřní jednoty". Kvůli tomuto vzájemnému pronikání a jednotě obou přirozeností v "stejném" se dá říci, že Ježíš sestoupil z nebe (aniž by si musel s sebou přinést nebeské tělo), že mu patří poklona, že Bůh byl zabit a že existuje jen jeden Syn.
Na základě idiomatické komunikace může Řehoř Naziánzský konstatovat: "Když někdo nepřijímá svatou Marii jako Bohorodičku, je odloučený od Boha."
Použitá literatúra:
Anton Ziegenaus, Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie. MM Verlag 1998

zdroj: Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou?
veritas18
Lidsky porodit neznamena bozsky zrodit. Navic Buh, tedy i vecny Logos, Syn Bozi je nezrozeny. Ale pokud se spojila ve chvili inkarnace bozska prirozenost s lidskou v Jezisi Kristu, tak plod byl v tele lidske Matky i Buh, Bozi Syn. A kdyz ho prirozene rodila (tokos), tak rodidly prosel Kristus nejen jako clovek, ale i jako Buh. Maria je Kristorodicka, ale take rodicka cloveka a Bohorodicka. Lidsky …More
Lidsky porodit neznamena bozsky zrodit. Navic Buh, tedy i vecny Logos, Syn Bozi je nezrozeny. Ale pokud se spojila ve chvili inkarnace bozska prirozenost s lidskou v Jezisi Kristu, tak plod byl v tele lidske Matky i Buh, Bozi Syn. A kdyz ho prirozene rodila (tokos), tak rodidly prosel Kristus nejen jako clovek, ale i jako Buh. Maria je Kristorodicka, ale take rodicka cloveka a Bohorodicka. Lidsky uvedla Boha do tohoto sveta skrz prirozene lidsky porod. Je Christotokos, Antropotokos a Theotokos. I kdyz je otazka nakolik i jeji prirozeny porod byl nadprirozeny, kdyz se take rika, ze zustala pannou i pri porodu.
U.S.C.A.E.
Christotokos a Antropotokos by som nepoužíval zvádza to k nestoriánstvu však práve nejednoznačné Christotokos nestorius používal. V efeze Duch Svätý pomohol posvätiť Dogmatizovaním pojem Teotokos
veritas18
Jasne, proto jsem radeji uvedl vsechny 3 tituly, aby to bylo jasne, ze Kristus byl a je pravy Buh a pravy clovek. Prave jako reakce na zminovane bludy se zavedla slavnost Theotokos a nejmenuje se napr.Christotokos.
tovika
Lutherová není žádným překvapením, ale znovu a znovu se tu objevují jedinci, kteří mají problém se základním učením o Trojici, popírají božskou přirozenost Ježíše Krista a nechápou hypostatickou unii(podotýkám, že naše lidské a tedy omezené chápání těchto tajemství je jen mlhavé) a proto nemohou pochopit postavení Panny Marie v dějinách spásy, jakožto Bohorodičky.
U.S.C.A.E.
Kristus je Boh takže Preblahoslavená Panna Mária JE Matka Božia
hajaj búvaj ovečky
Mária bola matkov SYNA Božieho, nie Boha samotného.
BernadettaJaMalinka
To akože chces povedať že Ježiš nieje Boh sám?? Veríš ariansky blud?
Ja a Otec sme jedno, povedal Pan Ježiš, neveríš mu?
hajaj búvaj ovečky
Jednota s Bohom neznamená že si Boh. Znamená že robíš čo by robil Boh. Mimochodom, žiadny boh nie je smrteľný, to je ich definícia.
BernadettaJaMalinka
Ježiš je Boh, nie, nieje smrteľný, a ak si nepostrehol, tak vstal z mŕtvych, pretože nad ním smrť nemala moci, lebo bol bez hriechu, svätý Boh, ktorý tu strašnú smrť podstúpil za cervikov cloviecikov... aby sa stali jeho bratmi a sestrami!! Keď budem mať Otca Kráľa, budem snáď len sluha, alebo vojak? Budem predsa kráľovská dcéra!! 😊
Ty si ale v blude a nemáš spasonosnu vieru, keď toto veríš …More
Ježiš je Boh, nie, nieje smrteľný, a ak si nepostrehol, tak vstal z mŕtvych, pretože nad ním smrť nemala moci, lebo bol bez hriechu, svätý Boh, ktorý tu strašnú smrť podstúpil za cervikov cloviecikov... aby sa stali jeho bratmi a sestrami!! Keď budem mať Otca Kráľa, budem snáď len sluha, alebo vojak? Budem predsa kráľovská dcéra!! 😊
Ty si ale v blude a nemáš spasonosnu vieru, keď toto veríš, čo si napísal 🙄
hajaj búvaj ovečky
Čo píšem pochádza z biblie. Katolicizmus tam nie je. Zato tam je Boh ktorý naozaj spasí. Obráťte sa k Nemu.
BernadettaJaMalinka
Boh ktorého hlásali apoštoli, je Boh v troch osobách, Otec, Syn a Duch svätý. Ty v Neho neveríš, takže nemáš odpustené hriechy.. 🙄
Katolicizmus čo vidíš dnes, je zmeska bludov a herez!! Pravá katolícka viera, tzn. všeobecná, každému človeku ponuknuta... vychádza len a len z písma a všetci cirkevni otcovia to potvrdzujú.. vráť sa na začiatok, k prameňu, aby si našiel odpustenie hriechov a …More
Boh ktorého hlásali apoštoli, je Boh v troch osobách, Otec, Syn a Duch svätý. Ty v Neho neveríš, takže nemáš odpustené hriechy.. 🙄
Katolicizmus čo vidíš dnes, je zmeska bludov a herez!! Pravá katolícka viera, tzn. všeobecná, každému človeku ponuknuta... vychádza len a len z písma a všetci cirkevni otcovia to potvrdzujú.. vráť sa na začiatok, k prameňu, aby si našiel odpustenie hriechov a večný život!
hajaj búvaj ovečky
Ježíš, jeho apoštoli, jeho matka, Pavol ... boli všetko židia. Žiadni katolíci 🥴
tábor hoří dohořívá
Bernadetko uvěřila jsi lžím.
Židé se od okolních národů,
odlišovali tím, že věřili v jedniného
Boha Hospodina.More
Bernadetko uvěřila jsi lžím.
Židé se od okolních národů,
odlišovali tím, že věřili v jedniného

Boha Hospodina.
BernadettaJaMalinka
No áno.. lebo spása je zo židov 😁 ale v antiochii a v iných mestách uverili v Krista aj pohania a tam bola cirkev zložená prevažne z pohanov, tam ich aj prvýkrát nazvali kresťania..
A Pán Ježiš hovoril už samaritanke, že pravi ctitelia sa budú klanať Bohu v Duchu a Pravde, nie v Jeruzaleme alebo pri jakubovej studni..
hajaj búvaj ovečky
Biblický Boh je iba jeden a ten istý. Prvé príkázanie z Desatora platí naveky pre každého, včítane Ježíša.
BernadettaJaMalinka
Áno taborko.. lenže už prišiel mesiáš a zjavil Petrovi, zidovi, že aj pohania majú byť spaseni.. keď uveril v Krista bohabojny pohan kornelius. A apoštol Pavol? Či neniesol evanjelium do celého vtedy známeho sveta k pohanom?? Keďže židia sa sami uznali za nehodnych spásy, lebo neuverili mesiasovi?
BernadettaJaMalinka
Hajaj buvaj a ako to že v zjavení sv. Jana sa píše..
CIRKEV AKO MNOŽSTVO VYVOLENÝCH
9 Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: "Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!" 11 Všetci anjeli stáli okolo …More
Hajaj buvaj a ako to že v zjavení sv. Jana sa píše..
CIRKEV AKO MNOŽSTVO VYVOLENÝCH
9 Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: "Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!" 11 Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a volali: "Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen."
One more comment from BernadettaJaMalinka
BernadettaJaMalinka
Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne A Barankovi!! Sú dvaja alebo jeden?
hajaj búvaj ovečky
34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, 35 ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.
Sk 10, 35
36 Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých...Moja Biblia - Sväté písmo - Skutky apoštolov 10. kapitola
hajaj búvaj ovečky
Boh nie je baránok, nebuď absurdná.
BernadettaJaMalinka
Zjv 5
A volali mohutným hlasom: "Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie."
Takáto sláva patrí len Bohu!! Baránok je Pan Ježiš Kristus a Boh svoju slávu inému nedá.. Boh je žiarlivý Boh.. Ten, ktorý sedí na tróne je ten istý Boh ako Baranok. Preto veríme v Boha Otca, Syna a Ducha svätého 😊 kto nemá túto vieru, je prekliaty a …More
Zjv 5
A volali mohutným hlasom: "Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie."
Takáto sláva patrí len Bohu!! Baránok je Pan Ježiš Kristus a Boh svoju slávu inému nedá.. Boh je žiarlivý Boh.. Ten, ktorý sedí na tróne je ten istý Boh ako Baranok. Preto veríme v Boha Otca, Syna a Ducha svätého 😊 kto nemá túto vieru, je prekliaty a spocinie na ňom boží hnev.. lebo neprijal Jeho Syna!! Kto má Syna, má večný život 😊
BernadettaJaMalinka
A kto je ten Baránok podľa tvojej pomylenej viery?.. keď mu celé nebo vzdáva slávu a dobrorecenie rovnako ako Sediacemu na tróne - Bohu Jedinému a Pravému. Hmm??
One more comment from BernadettaJaMalinka
BernadettaJaMalinka
Zjv 5, 13
13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: "Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov."
hajaj búvaj ovečky
Kto sedí na tróne ten aj drží baránka na tróne, vo svojom lone.
BernadettaJaMalinka
Jn 5
21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. 24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
aby …More
Jn 5
21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. 22 A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, 23 aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. 24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. ..... Ako Boha, lebo On je Boh a jeho meno je Božie Slovo. /Zjv 19, 13/
BernadettaJaMalinka
Hajaj, nie nie, Baránka nedrži Sediaci na tróne v rukách!! Baránok stojí v strede medzi tronmi a 4 bytosťami uprostred starcov. /Zjv 5,7/ A On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. Teda má ruky a nohy ten Baránok!!!
U.S.C.A.E.
Bůh je Duch /Jan 4,5.../ a kdes to viděl , aby ženy
rodili ducha.?????
pri každom jednom pôrode lebo žena porodí človeka a človek je spojením duše a tela a tá analógia je tak presná že žena nie je tvorca duše ale porodí aj dušu v spojení s telom takže to čo malo byť vyvrátením možnosti je vlastne jej potvrdením 😊More
Bůh je Duch /Jan 4,5.../ a kdes to viděl , aby ženy
rodili ducha.?????

pri každom jednom pôrode lebo žena porodí človeka a človek je spojením duše a tela a tá analógia je tak presná že žena nie je tvorca duše ale porodí aj dušu v spojení s telom takže to čo malo byť vyvrátením možnosti je vlastne jej potvrdením 😊
veritas18
V tom je zajedno prave katolictvi s pravoslavim. Protestantum a kryptozidum to nevoni. I konvertite z protestanstvi to nechapou. Oni tomu nerozumi, porad melou, ze jak muze clovek porodit Boha. Asi jim ty pojmy a vyznam nikdo poradne nevysvetlil nebo jsou tupi a nechapou to. Kryptozide v cirkvi to naoko vyznavaji, ale soukrome tomu neveri. I nanebevzeti P. Marie neveri. Napr. kryptozid kardinal …More
V tom je zajedno prave katolictvi s pravoslavim. Protestantum a kryptozidum to nevoni. I konvertite z protestanstvi to nechapou. Oni tomu nerozumi, porad melou, ze jak muze clovek porodit Boha. Asi jim ty pojmy a vyznam nikdo poradne nevysvetlil nebo jsou tupi a nechapou to. Kryptozide v cirkvi to naoko vyznavaji, ale soukrome tomu neveri. I nanebevzeti P. Marie neveri. Napr. kryptozid kardinal Schonborn a jeho rozsahle pdibuzenstvo se tomu v soukromi vysmiva, protoze pochazi z zidovske krve. Podobne jini a myslim si, ze v to neveri i kryptozid Graubner, Czerny a sam cerny Bergoglio. Ten podle mne neveri ani v transubstanciaci a pritomnost Krista v Eucharistii
Metod
Stylita, Najsvätejsia Panna Maria je Bohorodička!