Evanjelizacia
12K
04:28
† Poď za Ježišom! VEČNÉ TAJOMSTVO BOŽEJ VÔNE ŽIVOTA - už druhý krát načierame do pokladnice vznešených obohacujúcich myšlienok Ľubomíra Stančeka, ktorému ďakujeme za poskytnutie toho svojho veľkého …More
† Poď za Ježišom!
VEČNÉ TAJOMSTVO BOŽEJ VÔNE ŽIVOTA - už druhý krát načierame do pokladnice vznešených obohacujúcich myšlienok Ľubomíra Stančeka, ktorému ďakujeme za poskytnutie toho svojho veľkého milujúceho srdca, že nám takouto krásnou novou evanjelizáciou umožňuje sprostredkovať a odovzdať svoje múdre myšlienky pre každodenný život, zvlášť
- v Adventnom
- Vianočnom
- Pôstnom
- Veľkonočnom
- a Cezročnom období. www.evanjelizacia.eu
21.9.2012 | piatok 24. týždňa v Cezročnom období | www.evanjelizacia.eu Mt 9, 9 -13 Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.' Neprišiel som volať spravodlivých …More