Clicks4.6K

APOKALIPSA PRZYSPIESZA: POLSKA SPÓŁKA BĘDZIE PRODUKOWAŁA IMPLANTY RFiD - WSZCZEPIANYCH W RĘKĘ

TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA, z której wielu śmiało się! 10 maja 2020 r. na naszych oczach teoria starała się faktem.

POST JEST INFORMACJĄ O FAKTACH, KTÓRE DO NIEDAWNA PRZEZ WIĘKSZOŚĆ BYŁA UZNAWANA ZA TEORIĘ SPISKOWĄ.

Polska spółka zawiązuję JV którego celem jest produkcja implantów RFiD wszczepianych w rękę "sygnalizujących infekcje wirusowe w tym COVlD19" i wysyłające informację do aplikacji mobilnej.

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,441237
Raport spółki: newconnect.pl/spolka

"Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.

JV prowadzić będzie badania _R&D_ w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie "in vivo" będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.

Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.

Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.

Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści _30_ do sześćdziesięciu _60_ dni. Implanty docelowo oferowane przez JV będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej.

JV planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi."

www.pb.pl/podskorny-impla…
biotechnologia.pl/biotechnologia/podpisanie-umow…
www.money.pl/…/650909137984473…
______________________
za: www.facebook.com/OczamiCysterniarza/

____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Orędzia o światowych szczepieniach:

26.11.2010, 03:00 - Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie

22.08.2011, 20:10 - Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło

1.06.2012, 20:15 - Znamię bestii - 666 - będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani

17.06.2012, 20:15 - JEZUS: Wystrzegajcie się takiego nagle zapowiedzianego ogólnoświatowego szczepienia, bo ono was zabije

13.10.2012, 16:10 - Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, jeśli je przyjmiecie

09.11.2012, 21:00 - To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej

10.11.2012, 23:45 - Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera

03.10.2014, 15:10 - Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku
______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
NOWY TESTAMENT
Apokalipsa św. Jana

16 I sprawią, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło

17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.