05:22
Evanjelizacia
12.1K
† Chráňte sa pohoršenia. - všetky predchádzajúce meditácie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu 13.8.2012 | Mt 17, 22-27 Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do …More
† Chráňte sa pohoršenia.

- všetky predchádzajúce meditácie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu
13.8.2012 | Mt 17, 22-27 Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.
Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“
Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“
On odpovedal: „Od cudzích.“
A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“