Clicks26
vi.news

Muezzin của Hagia Sophia đột ngột qua đời sau khi nơi đó chuyển thành nhà thờ Hồi giáo

Osman Aslan, người được bổ nhiệm làm Muezzin, người dẫn đầu các buổi cầu nguyện Hồi giáo ở Hagia Sophia, đột ngột qua đời vì một cơn đau tim vào Ngày của Chúa (2 tháng 8).

Aslan phục vụ như một tình nguyện viên ở Hagia Sophia từ ngày đầu tiên chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo khi ông phụ trách an toàn coronavirus. Ông qua đời trong một dịch vụ hướng dẫn tình nguyện ở Hagia Sophia.

Nhà thờ Hagia Sophia đã bị chuyển thành nhà thờ Hồi giáo vào ngày 24/7.

#newsJbllqynydg