CÓRKA MARYI
"Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Mojego Syna, otworzyli swoje serca na Prawdę Jego świętych Orędzi. Jeśli będą słuchać i przestrzegać Jego wskazań, wszystko będzie dobrze. Jeśli zignorują Ostrzeżenie, dane im z Czystej Miłości, odmówią innym szansy zbawienia."