BUĎTE STÁLE PEVNÍ A PRAVDIVÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. června 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/index.htm Milovaní Boží lidé: Přicházím k vám ve jménu nebeských zástu…
Peter(skala)
Nebojte sa správ o potlačení eucharistického prijímania. Chcú vás zmiasť, aby podkopali vieru Božieho ľudu.

Slobodomurári použiju svoje najväčšie zbrane proti deťom našej Královnej Neba a Zeme a Matky, zo strachu, že ich rozdrtí "Žena odetá slnkom, s mesiacom pod nohami"
[Zj 12, 1].

Modlite sa kvôli opakujúcím sa chorobám, ktoré sa znova objavia.