Clicks1.9K
pl.news
7

Co miesiąc we Francji: powstają dwa meczety, dwa kościoły są niszczone

Co dwa tygodnie we Francji powstaje jeden meczet, podczas gdy jeden budynek chrześcijański jest niszczony przez rozbiórkę, przekształcenie, zawalenie się lub pożar, powiedział portalowi CatholicNewsAgency.com (4 maja) Edouard de Lamaze, prezes Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego w Paryżu.

Dwie trzecie pożarów w budynkach sakralnych są wynikiem podpalenia. Lamaze twierdzi, że każdego dnia średnio ponad dwa zabytki chrześcijańskie stają się celem złodziei lub wandali.

Według francuskiej Centralnej Służby Wywiadu Kryminalnego tylko w 2018 r. odnotowano 877 ataków na katolickie miejsca kultu. "Te liczby wzrosły pięciokrotnie w ciągu zaledwie dziesięciu lat" – powiedział Lamaze, dodając, że dla porównania w 2008 roku zdewastowano 129 kościołów.

We Francji jest około 45 tys. katolickich miejsc kultu, wiele z nich jest opuszczonych. Żyje tam 5,7 mln muzułmanów, z których 30% uczęszcza do meczetu przynajmniej raz w tygodniu. W kraju znajduje się co najmniej 2500 meczetów.

#newsKgblckcaag

Posoborowe absurdy
Oto owoce posoborowia Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, Franciszka Dlaczego zmieniono nam Mszę Świętą? | Ks. Marcin Kostka | FSSP
Posoborowe absurdy
Za chwilę tak będzię w Polsce. I się sprzedaje kościoły jak np. w Krakowie. Paulini dokonują przestępstwa na wiernych Katolikach !
wacula25wp.pl
Prawdziwa modlitwa możliwa jest tylko wtedy, gdy każde wypowiadane słowo jest rozumiane przez modlącego się i modlący się utożsamia się z ich znaczeniem i treścią .I jaka to treść jest w duszy człowieka burząc dom BOŻY .Jakiej nagrody spodziewa się człowiek burząc dom BOŻY
Taka modlitwa jest możliwa jedynie w warunkach prawdziwej wiary w Boga i uświadomienia sobie Jego dokonań. Tym samym …More
Prawdziwa modlitwa możliwa jest tylko wtedy, gdy każde wypowiadane słowo jest rozumiane przez modlącego się i modlący się utożsamia się z ich znaczeniem i treścią .I jaka to treść jest w duszy człowieka burząc dom BOŻY .Jakiej nagrody spodziewa się człowiek burząc dom BOŻY
Taka modlitwa jest możliwa jedynie w warunkach prawdziwej wiary w Boga i uświadomienia sobie Jego dokonań. Tym samym powinna być dla nas modlitwa – szukaniem kontaktu Bogiem. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”