Posoborowe absurdy
Oto owoce posoborowia Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, Franciszka Dlaczego zmieniono nam Mszę Świętą? | Ks. Marcin Kostka | FSSP
Posoborowe absurdy
Za chwilę tak będzię w Polsce. I się sprzedaje kościoły jak np. w Krakowie. Paulini dokonują przestępstwa na wiernych Katolikach !
wacula25wp.pl
Prawdziwa modlitwa możliwa jest tylko wtedy, gdy każde wypowiadane słowo jest rozumiane przez modlącego się i modlący się utożsamia się z ich znaczeniem i treścią .I jaka to treść jest w duszy człowieka burząc dom BOŻY .Jakiej nagrody spodziewa się człowiek burząc dom BOŻY
Taka modlitwa jest możliwa jedynie w warunkach prawdziwej wiary w Boga i uświadomienia sobie Jego dokonań. Tym samym …More
Prawdziwa modlitwa możliwa jest tylko wtedy, gdy każde wypowiadane słowo jest rozumiane przez modlącego się i modlący się utożsamia się z ich znaczeniem i treścią .I jaka to treść jest w duszy człowieka burząc dom BOŻY .Jakiej nagrody spodziewa się człowiek burząc dom BOŻY
Taka modlitwa jest możliwa jedynie w warunkach prawdziwej wiary w Boga i uświadomienia sobie Jego dokonań. Tym samym powinna być dla nas modlitwa – szukaniem kontaktu Bogiem. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”