Stylita
8505

Boží slovo na den 14.10. A.D. 2022

Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: toho se bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!“
Lk 12,1-7
Lien Ifiona Ofened
Vyřekl človek,ktorý neje telo Ježiša Krista ako učil Ježiš v biblii,no už len Vás budeme počùvať+Kto neje jeho telo nemá vsebe život,nemáte vsebe život duchovný ste vyschnutý konár,lebo nejdete jeho telo ,tak Vám asi ťažko bude duch svätý komunikovať...Katechizmus tiež stvoril Ježiš v duchu svätom počas 2000 rokov čo vládne v cirkvy...Katechizmus je opora pìsma,ako keď máte kosť,potrebujete …More
Vyřekl človek,ktorý neje telo Ježiša Krista ako učil Ježiš v biblii,no už len Vás budeme počùvať+Kto neje jeho telo nemá vsebe život,nemáte vsebe život duchovný ste vyschnutý konár,lebo nejdete jeho telo ,tak Vám asi ťažko bude duch svätý komunikovať...Katechizmus tiež stvoril Ježiš v duchu svätom počas 2000 rokov čo vládne v cirkvy...Katechizmus je opora pìsma,ako keď máte kosť,potrebujete aby to mäso niečo držalo,na to sù kosti..
Lien Ifiona Ofened
nie východný
U.S.C.A.E.
východ to má síce v dvoch prikázaniach ale chápe to presne ako západ keďže aj východ praktizuje ikonodúliu oni zas majú na konci desatora jedno čo my tam máme v dvoch ale zmysel sa nezmenil ani u nás ani u nich
nie puritánska anarchia je merítko ale Tradícia a Magistérium a svätý Bazil Veľký rovno oznámil že úcta obrazov čiže aj sôch je Apoštolská TradíciaMore
východ to má síce v dvoch prikázaniach ale chápe to presne ako západ keďže aj východ praktizuje ikonodúliu oni zas majú na konci desatora jedno čo my tam máme v dvoch ale zmysel sa nezmenil ani u nás ani u nich

nie puritánska anarchia je merítko ale Tradícia a Magistérium a svätý Bazil Veľký rovno oznámil že úcta obrazov čiže aj sôch je Apoštolská Tradícia
Lien Ifiona Ofened
Ticho východná cirkev je tá najpravejšia,ostatnè sù voľajakè polovičatý protestanti
U.S.C.A.E.
ale no tak. Ja uznávam ako Latinskú tradíciu tak Carihradskú, Armémsku, Koptskú, Chaldejskú..... jedna Viera nie je to isté ako jeden obrad
Lien Ifiona Ofened
A byzantskù a latináci,sù polovičatý protestanti😀začnite chodiť aspoň na rok len do východných cirkvy a po roku navštìvte latinákov a potom mi povedzte akè máte dojmy z obradu a vieri v tejto L-cirkvy a určite poviete,že sù sprotestanizovaný..
U.S.C.A.E.
lenže NOM nie je Rímsky obrad Rímsky obrad vyjadruje Tradičná Latinská Omša takto by som vám to TLO a Svätá Liturgia sú dvaja bratia NOM je ten sprotestantizovaný cudzinec
Stylita
Z denní liturgie
28. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Skrze něho …More
Z denní liturgie
28. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha Svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v něho uvěřili. (Duch) je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. (Tak se dovrší) naše vykoupení, (protože si nás) Bůh získal jako svůj majetek, (abychom sloužili) ke chvále jeho božské velebnosti.
Ef 1,11-14

Žalm:
Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
sluší se, aby ho dobří chválili.
Citerou oslavujte Hospodina,
hrajte mu na desetistrunné harfě.

Neboť Hospodinovo slovo je správné,
spolehlivé je celé jeho dílo.
Miluje spravedlnost a právo,
země je plná Hospodinovy milosti.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin,
vidí všechny smrtelníky.
Zl 33

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Ať spočine na nás, Pane, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Aleluja.
Žl 33,22

Evangelium:
Lk 12,1-7