05:47
Evanjelizacia
2K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. streda - Postupne rásť vo viere. evanjelizacia.eu | 15. 2. 2012 Mk 8, 22-26 Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. streda - Postupne rásť vo viere.

evanjelizacia.eu | 15. 2. 2012
Mk 8, 22-26 Ježiš a učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“ Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“