vi.news
21

Không phải là một linh mục hèn nhát: Cha Schumacher bảo vệ Tượng Thánh (Video)

Cha Stephen Schumacher của Tổng giáo phận St Louis, Hoa Kỳ, đã bảo vệ vào ngày 27 tháng 6 một bức tượng của Vua Louis IX (+1270) khỏi việc bị phá hoại bởi một băng đảng. Theo Joel Currier (St. …