Clicks376

Archanděl Rafael a Tobiáš

Stylita
5
Archanděl Rafael a Tobiáš, 1514 – Tizian
Rosario33
6 Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. 7 Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo. 8 Dobrá je modli…More
6 Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. 7 Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo. 8 Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. 9 Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. 10 Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.
Kniha Tobiáš 12
Dana22
Stylita
S archandělem Rafaelem se především setkáváme v knize Tobiáš, jako s jeho věrným průvodcem na cestě do Médie. Tam v médských Ragách má Tobiáš od otcova přítele Gebaela vyzvednout uložených 10 talentů stříbra. Před odchodem mu jeho otec Tóbita klade na srdce jak se má na cestě chovat, včetně zachování čistoty a volby manželky. V dodržení těchto pravidel, uvedených ve 4.kap. Tobiáš, mu pomohl …More
S archandělem Rafaelem se především setkáváme v knize Tobiáš, jako s jeho věrným průvodcem na cestě do Médie. Tam v médských Ragách má Tobiáš od otcova přítele Gebaela vyzvednout uložených 10 talentů stříbra. Před odchodem mu jeho otec Tóbita klade na srdce jak se má na cestě chovat, včetně zachování čistoty a volby manželky. V dodržení těchto pravidel, uvedených ve 4.kap. Tobiáš, mu pomohl archanděl Rafael, který se však dal poznat až na konci příběhu. Tento nebeský průvodce, jenž vystupuje jako Azarjáš, s ním (v 6.kap.) i se psem došel k řece Tigridu, kde se Tobiášovi velká ryba chtěla zakousnout do nohy. Rafael mu poradil jak ji ulovit a využít. Část k snědku, srdce, játra a žluč měly sloužit jako lék. První dvě byly použity proti zlému duchu, žluč nakonec při odstraňování bílého očního zákalu otce Tóbita, který pochovával nepohřbená těla s nasazením vlastního života a při dodržování Zákona přišel o všechno a oslepl.
Archandělem byl Tobiáš přiveden do Ekbatan, kde se oženil se Sárou, kterou zároveň podle rady Rafaela osvobodil od útrap působených zlým duchem. Archanděl pak vyřídil záležitost ve dva dny vzdáleném Rag a na svatbu dovedl Gebaela i se stříbrem. Po návratu z Médie a uzdravení Tóbita se archanděl Rafael dal poznat skutečným jménem a představil se jako jeden ze sedmi andělů, poslaný vyzkoušet Tóbita, který neváhal vstát od hostiny a jít pohřbívat. Proto vyléčil jak jeho tak i jeho snachu Sáru (viz Tob 12,13-15).
Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Je silou proti duchu nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Je patron našich cest, proto si podobně jako sv. Michael a strážný anděl, zaslouží naší úctu a důvěru v jeho pomoc, kterou si u něj vyprošujme.
catholica.cz
Dana22
Takí archanjeli sú traja.
Svätý archanjel Michael,svätý archanjel Gabriel a svätý archanjel Rafael.
Stylita
Já jsem Refáel, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu.“

Tóbit - Tóbijáš 12,15