Emberáldozat Pachamamának: Máriától Bergoglio anti-Madonnájáig

Andrea Cionci blogja - 2022. augusztus 16.

Nemrég ebben a kettős interjúban ITT értettük meg, hogy a múltban Pachamamának, a Bergoglio számára kedves inka föld istennőjének miért hoztak ember- és állatáldozatokat is - talán. Ez a jámbor áhítat néhány nappal ezelőtt megerősítést nyert a 30 éves bolíviai Víctor Hugo Mica Alvarez esete által, akinek sikerült megmenekülnie a haláltól, miután „Földanyának szánt emberáldozatként” ÉLVE temették el egy koporsóban a múlt csütörtökön, a Földanya Fesztivál megnyitásának előestéjén, melyet minden évben augusztus 5-én rendeznek meg az Andok ország nyugati részén fekvő El Altóban, az Il Giornale ITT írt róla.

Ezen a ponton talán néhányan megkérdezik: „Hogyan lehetséges, hogy Ferenc pápának ennyire a szívügye Pachamama-Földanya, akinek még ma is emberáldozatokat mutatnak be?

Jogos kérdés, el tudnátok képzelni egy emberáldozatot bemutatva a Lourdes-i Szűzanyának?

Az objektív tény az, hogy Bergoglio – akiről tudjuk, hogy nem az igazi pápa, a katolicizmus felforgatását egy lassú, észrevehetetlen folyamattal hajtja végre, amely a Szűz Mária iránti tisztelet fokozatos felváltásának alapvető szakaszán halad át a Földanya kultuszával.

A diskurzus egy hosszú történelmi folyamat lezárása, melyet egy alapvetően bináris kritérium ihletett: fent/lent engedelmesség/engedetlenség a keresztény Isten által adott szabályoknak, amelyből a gyógyíthatatlan, történelmi és halálos Egyház / szabadkőművesség ellentét származik. És nem véletlen, hogy Ferenc antipápa (lent) vette át a valódi Benedek pápa (fent) helyét, akit a világ 70 szabadkőműves páholya nyilvánosan dicsért ITT, és aki egy összetéveszthetetlenül rózsakeresztes szimbólumot visel ITT.

Ez az ellentét e két nagy tükörszervezet között, az egyik védett, látható, a másik rejtett, titkos, két teljesen ellentétes inspirációból fakad: a Katolikus Egyház hiszi, hogy a törvényt „felülről”, közvetlenül Istentől kapta, először a Tízparancsolattal, majd Jézus Krisztussal, Isten Fiával. A szabadkőművesség ezzel szemben elutasítja a kinyilatkoztatást: a törvényeket maga alkotja, és megpróbálja megérteni „alulról”, hogy ki a teremtő, (aki homályosan „a világmindenség Nagy Építésze”), a gnózis, egy titokzatos, ezoterikus, mágikus, kabbalisztikus, néhány beavatottnak szóló ismereti út révén.

Három évszázados elkeseredett konfliktus és a szabadkőművességnek a papságba való beszivárgása után ez a két „kozmogóniai rög” [világegyetemi] elérkezett a döntő ütközethez, a történelmi jelentőségű végső összecsapáshoz, amelyet még mindig csak a lakosság kis százaléka ismer fel: a puccshoz, melyet 2013-ban hajtott végre az Egyházon belül az a szabadkőműves-modernista és eretnek szárny, amely már régóta a papság soraiban merengett, és amely a II. vatikáni zsinat alatt megteremtette a doktrínaellenes alapokat, hogy rosszindulatú daganatként növekedjen és virágozzon.

A globalista hatalmak és a szentgalleni maffia nemzetközi nyomása által lemondásra kényszerített szentatya, XVI. Benedek nem mondott le, hanem leleményesen a 335. kánon által előírt B lehetőséget választotta: „Amíg a Róma Széke megüresedik vagy TELJESEN AKADÁLYOZVA VAN, addig semmi sem változik az egyetemes Egyház irányításában".

Tehát pápa marad, bár akadályozva van, bebörtönözve, és az igazi Katolikus Egyház az, amelyik csak Benedek pápával van közösségben.
Állításunkat, amely valakit megbotránkoztathat, két évnyi nyomozás és a „Ratzinger-kód” című kötet igazolja, amely ma az első tíz olasz bestseller között van, és amit soha nem tagadott sem XVI. Benedek pápa ITT, sem a Vatikán, sem másvalaki.

Ezt a traumatizáló valóságot csak kevesen értették meg: a hívek és a papság többségéhez, akik számára többé-kevésbé tudatosan rendben van az antipápa által vállalt és finoman visszafordító „széles út”, hozzáadódik az „una cum” kemény magja, azok a konzervatív katolikusok, akik, miközben lépten-nyomon Bergoglio tanbeli tévelygéseit azonosítják, különböző, gyakran gyakorlati természetű okokból kitartóan elismerik őt pápának anélkül, hogy megértenék a helyzet évezredes súlyosságát..

Így a HIT VISSZAFORDÍTÁSÁNAK folyamata zavartalanul folyik az antipápa Ferenc által, aki nem katolikus, ahogy ITT bemutatják, hanem a „másik félnek” dolgozik azzal a céllal, hogy a katolicizmus egy mega szabadkőműves vallás - globalista - tárolójává váljon, amely lehetővé teszi egy kevesekből álló elit számára, amely már gazdasági és részben politikai szinten kormányozza a világot, hogy pszicho-spirituális hatalmat is gyakoroljon emberek milliárdjainak lelkiismerete felett. Ez az az Új Világrend, amelyről Bergoglio gyakran és szívesen beszél ITT.

Az ökológia és a vallási szinkretizmus a fő eszközei ennek a nagyon veszélyes világméretű csalásnak. A „természet tisztelete, a befogadás, a béke és a testvériség” könnyű és cukros ürügyével (ami véletlenül az egyetemes szabadkőművesekre emlékeztet) Bergoglio dinamittal rombolja le a keresztény kinyilatkoztatást. Az igazi katolicizmus számára ugyanis CSAK Krisztus az út, az igazság és az élet. Az ő üzenetét, centrifugális dinamikával kell hirdetni a világnak, és a szeretet, a tanúságtétel és a példa révén kell meghódítani minden népet.

Ferenc antipápa ezzel szemben egy ellentétes, centripetális szinkretista folyamatot indított el: a vallásoknak szerte a világon el kell nyelniük a katolicizmust, fel kell hígítaniuk azt, meg kell semmisíteniük egy mega-pszeudo-vallássá, amely tulajdonképpen elveszi (de nem csak) a keresztény Istent, és nyilvánvalóan nem a Mennyországra, vagy a lelkek örök sorsára (amelyről a különböző vallásoknak különböző perspektívái vannak) koncentrál, hanem az anyagi világra, Földanyára, egy olyan területre, amelyre csak néhány triviális gyakorlati jellegű megegyezés található: nem több, mint egy baljós hatalmi eszköz, amely a döntéseket kevesek kezében összpontosítja.

Leegyszerűsítve, a trükk az, hogy azt mondjuk: „Mivel mindannyian a Földanyán élünk, amely lehűl vagy felmelegszik attól függően, hogy hogyan pörgünk, mivel vannak a járványok, a háborúk és a tehénfing, ezek létrehozzák az ózonlyukat, és hogy megmentsék a bolygót, egy hontalan emberekből álló csoportnak kell döntéseket hoznia az egész világon, és irányítania kell mindenkit egészségügyi, demográfiai, gazdasági szinten, az akaratod szerint vagy ellen azért, mert vészhelyzetben vagyunk.” Ezért - nem úsztátok meg - az állandó szükségállapot, amihez a média és a keresztényellenes Európai Unió által ránk kényszerített aljas kormányok hozzászoktattak minket.

Ha tehát a hit szempontjából ez egy inverzív projekt, és ezért kitűnő antikrisztusi projekt, de ez ugyanakkor a laikusok szabadságát és a nemzetek szuverenitását is magában foglalja.

Elérkeztünk tehát a kötelező szakaszhoz: a kulturálisan keresztény-katolikus vízióról, melyben a Föld egy TEREMTMÉNY, egy pompás (kiosztott) kert, amit az emberre bíztak, akinek bölcsen kell kezelnie, egy inverz, szabadkőműves - globalista-neopogány vízióra térünk át, ahol a Föld egy, TEREMTŐ, ANYA, és az embernek, akit egy felvilágosult elit irányít, alá kell vetnie magát nekik, lealacsonyítva önmagát.

Ennek a fordulatnak a sarokköve szükségszerűen Mária alakjának az átalakítása, akit már évtizedek óta a modernista történeti-kritikai módszer által elvégzett maró munkával megfosztottak természetfölöttiségétől.
Így Mária többé már nem igazi nő, különleges, szeplőtelen, Istenanya, a csodálatos születés főszereplője, hanem csak anya és tanítvány (ahogy Bergoglio mondja), és mindenekelőtt a Nagy Földanya archetípusa, melyre a világ különböző ősi kultuszaiban, például az Astarte, Cybele stb. szűzanya-mítoszokban már voltak utalások és előképek.

Az egyház által 2000 éven át tovább vitt keresztény kinyilatkoztatás tehát a modernista-szinkretista bilincsnek köszönhetően visszatér a szabadkőművesség számára kedves kereszténység előtti és pogány mitikus prefigurációk ködébe, egy pontosan ellentétes és visszafejlődő folyamattal.
És így, nagyon lassan, észrevétlenül, a Szűzanyától eljutottunk Pachamamához, Földanyához, aki egyben a csomókioldó ezoterikus Mária és a Bergoglio által Kanadában ITT társként idézett Indián Amerikai Nagymama Pók.

Röviden: mivel az Égi Édesanyát imádtátok (fent), most a Földanyát vágjátok le (lent).

Nem meglepő tehát, hogy Pachamama, ennek az inverz folyamatnak a csúcspontja, Szűz Mária pontos, tükröződő ellentéte: egy zord, meztelen, sovány, fösvény, várandós istennő, aki éhes az állat- és emberáldozatra, ahogyan azt néhány napja a hivatkozott epizód is bizonyította.

Ha katolikus vagy, talán van egy kis okod az aggodalomra: ha Mária megszülte Krisztust, az Anti-Mária akkor kit fog világra hozni? Talán egy bizonyos, egy ideje már előre bejelentett, könnyen megjegyezhető telefonszámmal rendelkező fickót? Nem állítjuk magunknak ezt, de azt mondjuk, hogy a premisszák nem tűnnek a legjobbnak.

Hogyan üdvözülhetnek tehát a laikusok és a hívők? Kiabálva a háztetőkről az igazságot, vagyis azt, hogy Bergoglio, ennek a szörnyű globalista projektnek az erkölcsi támogatója nem a legitim pápa, mert az igazi pápa, az „emeritus”, vagyis a kiváló, a pápaságra érdemes, Őszentsége XVI. Benedek úgy döntött, hogy ÖRÖKRE pápa marad, soha nem mondott le, és ezért hagyta, hogy ellenségei széthulljanak és delegitimálják magukat, leleplezve az általános csalást.

Felesleges máshol keresgélni: MINDEN e végső összecsapás körül forog, az ezzel járó leleplezéssel együtt.
Forrás angol nyelven