Kamil Horal
22K

Strašné proroctvo Fatimy sa naplnilo

Proroctvo z Fatimy o 2 svetovej vojne-výrazný svetelný úkaz na nebi
Deti z Fatimy-Lucia dostali od Panny Márie 13.júla 1917 pri druhom zjavení aj strašné proroctvo a videnie o dalšej druhej svetovej vojny / v r.1917 bola I.svetová vojna./
Znamením pred vojnou bude výrazný svetelný úkaz na nebi,ktorý uvidia všetci ľudia a bude znamenať,že začne strašná 2.svetová vojna.
Znamenie sa splnilo v noci z 25 na 26.januára 1938 ked celú Europu zasiahla mimoriadna polárna žiara.Pamätníci spomínajú že celú noc bolo vidno,vonku sa dali čítať noviny a dalo sa pracovať.

Sestra Lucia uviedla, že mimoriadne svetlo, ktoré sa zjavilo nad Európou v noci z 25. na 26. januára 1938 od 20:45 do 13:15 bolo veľkým znamením Panny Márie, že sa blíži nový vojnový konflikt. Nepriatelia kresťanstva tvrdia, že išlo iba o polárnu žiaru. Väčšina meteorológov a astronómov však uviedla, že polárna žiara v takej podobe, ako ju zaregistrovali v noci z 25. na 26. januára 1938 nemala vo svete dosiaľ obdobu. Kresťanskí meteorológovia a astronómovia otvorene hovoria o nevysvetliteľnom znamení.

Na mnohých iných miestach v Európe, od Paríža po Viedeň, od Škótska po Sicíliu, vzhľad polárnej žiary vyvolal mnoho anekdot. Na mnohých miestach bolo hasičom oznámené, že ide o požiar. Tento jav bol pozorovaný aj na Bermudách, kde sa verilo, že ide o horiacu loď. V Spojených štátoch solárne búrky znemožnili krátkovlnnú rádiovú komunikáciu.

Na niektorých katolíckych ministerstvách úsvit roku 1938 je spojený s proroctvom Panny Márie z Fatimy. V druhom tajomstve deti hovoria, že ho dostali od Panny Márie 13. júla 1917 a možno ho čítať takto: «Keď uvidíš noc osvetlenú neznámym svetlom, vedz, že je to preto, lebo Tvoje veľké znamenie je v meno Boha, ktoré potrestá svet za jeho hriechy prostredníctvom vojen, hladomorov... Samozrejme, niektorí ľudia videli veľké znamenie v polárnej žiare, ktorá vyhlásila XNUMX. svetovú vojnu, takže táto slnečná búrka sa niekedy nazýva „Búrka Fatimy“.

Okrem poverčivých náboženských výkladov a výkladov, úsvit roku 1938 bol zvláštnym míľnikom v španielskej občianskej vojne. Prchavá epizóda, ktorá môže prinútiť človeka pozrieť sa do neba, niekoho fascinovať, niekoho vydesiť a mnohí veria, že aj nebo je rozzúrené krutosťou vojny.

Spomienky na ten úkaz zo Slovenska
Uplynulo už 67 dlhých a na rôzne udalosti bohatých rokov, keď obyvatelia Slovenska boli na stredoeurópske pomery svedkami neobvyklého úkazu.
Dňa 25. januára 1938 sa na oblohe ukázala polárna žiara. Aj keď v tej dobe som bol iba 5-ročný chlapec, tento úkaz zanechal vo mne okrem strachu aj hlboký dojem na mnoho ďalších rokov. Polárna žiara sa objavila pred 21. hodinou a trvala do 23. nočnej hodiny. Tieto údaje tlmočím z poznámok mojej matky, ktorá si zapisovala rôzne nevšedné udalosti.
Celá obloha v tej dobe mala krvavočervenú farbu, ktorá pôsobila značne deprimujúco na ľudí. Ich reakcie na tento nevšedný úkaz boli, že svet nečaká nič dobrého, že v krátkej dobe vypukne vojna.
Ďalší vývoj udalostí im dal plne za pravdu. Po pomerne krátkej dobe vypukla II. svetová vojna, ktorá bola jednou z najstrašnejších tragédií našej planéty.

25. januára 1938 o 20:45 hod zbadali chodci v bratislavských uliciach, že obloha na západnej strane je krvavočerveno sfarbená. Ulice boli zrazu živé, ľudia vybiehali z domov a dívali sa na obrovskú žiaru, ktorá zaplavila veľkú časť neba. Šírila sa zo severozápadného smeru v podobe dúhy sýtočervenej farby so žltavobielymi pruhmi v tvare stĺpov k severovýchodu. Vrchol svetelného oblúku bol prevažne menej sýtejší než dolné centrum a chvíľami sa zdalo, že žiaru presvetľujú silné vojenské reflektory. Ľudia znepokojene hádali, čo to je. Kým niektorí si to vysvetľovali ako žiaru ohromného požiaru, v čom ich utvrdili aj zlovestné signály hasičov, ktorí s veľkou pohotovosťou vyšli z mesta Lamačskou cestou (obloha budila dojem, akoby horeli všetky lesy od Pajštúna k Lamaču), ďalší, poverčivejší, si povrávali, že žiara na nebi neveští nič dobrého a veru že bude do roka vojna. V hasičskej centrále, na polícii i v redakciách telefón neprestával tlmočiť upozornenia a otázky. Inštitúcie spočiatku nevedeli podať uspokojivú odpoveď. Hasiči sa vracali do Bratislavy zmätení - čím šli ďalej na sever smerom k žiare, tým viac bola žiara od nich ďalej. Prešli celé okolie mesta a aj keď žiara neustávala, žiadny požiar neobjavili. Až keď automobilisti, prichádzajúci z Viedne, rozprávali, že žiara ich prenasleduje po celej ich ceste, tak sa prišlo na to, že ide o polárnu žiaru, ktorú bolo naposledy vidieť v Bratislave pred 40 rokmi (september 1898), no v takom veľkom rozsahu azda ešte nikdy. Majestátny úkaz zmizol o 22. hod, no opätovne sa objavil o 22:47 hod. To už boli Bratislavčania zorientovaní a nedali sa vyplašiť. Žiaru pozorovali aj v iných európskych štátoch (Francúzsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo a i.) a tlač sa v nasledujúcich dňoch ponáhľala uistiť, že vojna v žiadnom prípade o rok nehrozí, pretože sa tak nestalo ani pri poslednom pozorovaní polárnej žiary a hlavne nejde o nadprirodzený, ale o vedecky objasniteľný jav. Nuž, vojna síce do roka neprišla, trvalo jej to o niečo dlhšie, ale rok 1938 bol ťažký. Isté noviny preto na konci roka skonštatovali: "V januári objavila sa v celej Európe (i u nás dobre viditeľná) polárna žiara. Vtedy poverčiví ľudia vraveli: bude zle. A skutočne, zle bolo v minulom roku.

Čítajte viac: Polárna žiara neveštila nič dobré

Hermenegild
Ale červené mesiace, strašné proroctvo pre nás, si nikto ani nevšimne.
Metod
S polárnou žiarou sa to splnilo! Čokoľvek predpovedala Bohorodička sa splnilo! Nasleduje Varovanie!