ľubica
Encyklika Quas primas Pia XI. z 11. decembra 1925 je najvyšším dostupným učením Katolíckej cirkvi na tému Kristus Kráľ, Kristova vláda a Kristovo kráľovstvo - a preto je to najautoritatívnejší a najzáväznejší dokument.
V čase zmätku okolo kultu Krista Kráľa a otázky intronizácie je pápežské učenie neoceniteľné!