vi.news
15

Ireland: Coronavirus đánh bại Đức mẹ (Video)

Đền thờ Đức Mẹ nổi tiếng tại Knock, Ireland, đã bị khóa để phục vụ lễ Thăng Thiên, trung tâm của các cuộc hành hương Knock. Giám đốc của ngôi đền, Cha Richard Gibbons, đã sử dụng coronavirus như …More
Đền thờ Đức Mẹ nổi tiếng tại Knock, Ireland, đã bị khóa để phục vụ lễ Thăng Thiên, trung tâm của các cuộc hành hương Knock.
Giám đốc của ngôi đền, Cha Richard Gibbons, đã sử dụng coronavirus như một cái cớ để ngăn cản bất kỳ sự thờ phượng nào.
Một số biển báo được đặt xung quanh khu bảo tồn ghi: “Thông báo công khai. Vì lý do Y tế và An toàn đền thơ và khuôn viên ở Knock hiện đang đóng cửa. Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn."
Hàng chục lính canh được trả lương được đặt khắp nơi trong khu bảo tồn để ngăn cản một số ít khách hành hương đến nơi này. Có vẻ như Giáo hội Vatican II đã bù đắp sự bất cẩn của mình đối với sức khỏe và sự an toàn của linh hồn bằng các nghi lễ coronavirus.
#newsAisiplewkp