Clicks51
lt.news

Argentinos ligoninės koplyčia skirta „trims religijoms“

Néstoro Kirchnerio ligoninė Tukumano (San Miguel de Tucumán) mieste, Argentinoje, atidarė oratoriją, skirtą krikščionių, musulmonų ir žydų religijoms.

Institucijos kapelionas ir dvasios tėvas Jose Antonijus Berengelis (José Antonio Berengel) paaiškino, kad ligoninėje daug žmonių siejasi su „savo Dievu“, „o oratorija yra pagal tris žydų, musulmonų ir krikščionių religijų pavadinimus“.

Berengelis išreiškė savo įsitikinimą, kad „mes neakcentuojame religijų, mes koncentruojamės į žmogaus dvasingumą“, tarsi antrasis (dvasingumas) nebūtų maža ar sudėtinė pirmojo (religijų) dalis.

#newsEtlsudjxfu