Clicks113

Do uczonych i możnych tego świata

jacek2pp
Dnia 08. 04. 1991 r. Córko Moja. Zwracam się do uczonych i możnych tego świata. Dzieci Moje, czy tak trudno jest wam zrozumieć, komu zawdzięczacie swoje talenty i siłę do zdobywania coraz rozległej …More
Dnia 08. 04. 1991 r.
Córko Moja. Zwracam się do uczonych i możnych tego świata. Dzieci Moje,
czy tak trudno jest wam zrozumieć, komu zawdzięczacie swoje talenty i siłę do
zdobywania coraz rozległej waszej wiedzy?
Czy tak trudno mądremu zrozumieć tę prostą prawdę, że człowiek nie może
stwarzać, tylko przemienia to, co pierwej otrzymał od Boga Wszechmogącego?
To imię nie należy do człowieka. Skąd więc jego pycha? Czy świat może
istnieć choćby mgnienie oka bez Mojego Słowa, które buduje? Człowiecze,
spójrz na siebie z należną sobie pokorą!
Czy nie dość pychy uczonych? Czyż nie lepiej oprzeć się na Stworzycielu
Nieba i Ziemi? Poprzez pychę uczeni utracili łaski dzieci Bożych. Pogardzacie
tymi, którzy służą Prawdzie - Bogu Przedwiecznemu wy, możni tego świata,
a korzystacie jednak z łask, które wam, ci maluczcy
wymadlają. Czy twoją duszę, możny tego świata, uratuje mnóstwo tytułów,
którymi tak chełpisz się i którymi tak pragniesz zadziwić innych? Prawdziwa
mądrość, która przyniesie ci nagrodę, będzie to mądrość, która skieruje ciebie do
twojego Ojca Niebieskiego. Bóg pragnie, abyś kierował się w swojej pracy
miłością do Boga i bliźniego, wówczas twoja praca przyniesie obfity plon.
Człowiek sprawujący władzę, kochający Boga i bliźniego otrzyma łaskę
dobrych rządów. Człowiek, który stawia swój tytuł i mądrość przed Bogiem,
staje się najemnikiem szatana. Cokolwiek czyni, przynosi szkodę jego duszy i
częstokroć wyrządza krzywdę bliźniemu. Wy, uczeni, znajdujecie upodobanie w
tym przemijającym bezpowrotnie świecie. Maluczcy znajdują upodobanie we
Mnie, w Mym gorejącym Miłością do człowieka Sercu. Ci maluczcy pragną iść
drogą zbawienia, z pełną ufnością do swojego Boga. Pragną zbawienia siebie i
bliźniego i modlą się za was wielcy uczeni, bowiem pragną też waszego
zbawienia. Tym małym stawiacie wiele przeszkód w swojej szatańskiej
przewrotności, aby zawrócili z drogi Prawdy. Tym większa dla was biada.
Ci maluczcy zaufali całkowicie Miłosierdziu Bożemu, stali się otwarci na
Mądrość Bożą, oni widzą was, uczeni, w żałosnym stanie. Nie są zrażeni waszą
wzgardą, modlą się za was, wypraszają dla was zbawienie.
Uczeni, wróćcie na drogę Prawdy, na drogę służenia Bogu i bliźniemu. Jest
rzeczą najbardziej pożądaną pogodzić miłość do Boga z pracą, do której
zostaliście powołani. Otrzymaliście tak wiele daru rozeznania. Odszukajcie
Trójjedynego Boga, który JEST. Dzieci Moje, nawracajcie się, módlcie się i
czyńcie pokutę, bo czasu mało a grzechów wiele. Biada wam uczeni, gdy nie
zdążycie opamiętać się i odrzucicie to wezwanie. Biada temu, komu ziemska
mądrość przesłoni Boga. Dzieci Moje, czekam na was.