Bos016
12972

Bill Gates przedstawia plan przejęcia kontroli nad światem - NiewolnikMaryi.com

W powyższym programie „The Corbett Report ” 1 niezależny dziennikarz James Corbett recenzuje treść książki Billa Gatesa „Jak zapobiec następnej …
olek19801
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Globaliści planują przejąć kontrolę poprzez zarządzanie bezpieczeństwem biologicznym i próbują tego dokonać dwoma różnymi sposobami. Jeśli nie uda nam się odeprzeć obu ataków, znajdziemy się pod rządami totalitarnymi
Pierwszy atak polega na wprowadzeniu poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR), które są obecnie przedmiotem głosowania w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. …More
,,Globaliści planują przejąć kontrolę poprzez zarządzanie bezpieczeństwem biologicznym i próbują tego dokonać dwoma różnymi sposobami. Jeśli nie uda nam się odeprzeć obu ataków, znajdziemy się pod rządami totalitarnymi

Pierwszy atak polega na wprowadzeniu poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR), które są obecnie przedmiotem głosowania w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Poprawki te pozbawią kraje członkowskie ich suwerenności i dadzą WHO bezprecedensową władzę ograniczania waszych swobód medycznych i obywatelskich w imię bezpieczeństwa biologicznego. Zaangażuj się i wezwij przywódców swojego kraju do odrzucenia poprawek, jeśli zostaną one przyjęte. Jeśli nie zostaną one odrzucone, staną się obowiązującym prawem w listopadzie 2022 roku.

Drugi atak następuje poprzez nowy międzynarodowy traktat pandemiczny z WHO.
Zamierzają oni wyeliminować medycynę zindywidualizowaną i wydać ogólne orzeczenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku danego zagrożenia, co może skutkować jedynie niepotrzebnym cierpieniem – nie wspominając o utracie wolności jednostki.''