Clicks41
vi.news

Hồng Y Burkes tuyên bố rằng „Lực lượng ma quỷ" đã tiến vào Giáo đường Thánh Peter

Một "lực lượng ma quỷ" đã tiến vào Giáo đường Thánh Peter trong Thượng hội đồng Amazon Hồng y Raymond Burke nói với TvLibertes.com (ngày 8 tháng 12) đề cập đến giáo phái Pachamama được thúc đẩy bởi Francis.

Burke yêu cầu đền tội và cầu nguyện đền bù cho vụ bê bối mà ông gọi là rất nghiêm trọng này.

Ông tán thành một sáng kiến của LeBlogDeJeanneSmits.blogspot.com yêu cầu nói về việc đọc kinh mân côi và một lời cầu nguyện đền bù với ý định đó vào ngày 12 tháng 12, ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe.

Hình ảnh: Raymond Burke, © Joseph Shaw, CC BY-NC, #newsWtfzpvctmi