ertds
196
pch24.pl

Nie powielajcie tęczowej grafiki profanującej jasnogórski obraz! Nawet w ramach krytyki lewicowców

FOT.Aneta Lazurek/commons.wikimedia.org Antykatolicka prowokacja postępowców spotkała się z jednoznaczną …