Clicks61

Sự trừng phạt tối cao: Không có thánh lễ ở Rome và Ý

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFcxvhhokru