Clicks2.7K

PiS chce zmusić Polaków do przyjmowania mandatów! Projekt ustawy trafił do Sejmu

W piątek (8.01.2021) do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, sygnowany przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, w którym znosi się prawo do odmowy przyjęcia mandatu na rzecz możliwości zaskarżenia go do sądu, który może wstrzymać jego wykonanie. Termin odwołania to 7 dni.

Na mocy art. 97 par. 2 obowiązującej obecnie ustawy „sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego”. W nowelizacji ten przepis został uchylony.

– W razie odmowy odbioru mandatu lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru mandatu przez ukaranego, funkcjonariusz sporządza na mandacie odpowiednia wzmiankę: wówczas mandat uznaje się za odebrany – napisano w projekcie. Oznacza to, że policjant sam sobie poświadcza odbiór mandatu!
W uzasadnieniu napisano, że projektowana ustawa ma celu „usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznaniem spraw o wykroczenia”. Odmowa przyjęcia mandatu przez sprawcę niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia w sprawie o wykroczenie – czytamy w uzasadnieniu.

Projektodawca przewiduje, że przerzucenie ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego będzie skutkować zmniejszeniem liczby spraw o wykroczenie oraz odciąży funkcjonariuszy od składania do sądu dużej liczby wniosków o ukaranie. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i listą sygnatariuszy TUTAJ.

Reasumując: projekt ustawy nie pozbawia obywateli prawa do sądu, ale przerzuca na nich obowiązek złożenia wniosku, co dotychczas robił policjant. Dlaczego PiS chce wprowadzić tę zmianę właśnie teraz? Prawdopodobnie dlatego, że obywatele masowo odmawiają przyjmowania mandatów wlepianych im na podstawie bezprawnych rozporządzeń Rady Ministrów wydawanych w ramach tzw. walki z koronawirusem. Projektodawca wcale nie kryje, że liczy na zmniejszenie liczby wniosków do sądu. Świadomość prawna Polaków jest niska, więc wielu zapłaci mandat zamiast go zaskarżyć.
Źródło informacji: sejm.gov.pl
Orędzia
Europa chce ratować swoje finanse udzielając mandatów tu i tam ale czy to wystarczy?....Jezus z Nazaretu o Ostrzeżeniu,Bankierach i Wielkim Resecie w tych końcowych czasach,jako ostateczny…
V.R.S.
Jak to szło?
"Mimo wszystko Duda" czy jakoś tak.
Grilowe Janusze i pobożne Roberty miały w lecie swoje święto nowej normalności, za które wszyscy płacimy z nawiązką.
Wieczne Odpoczywanie Amen
Dziesięć przykazań na obecne czasy

8. Uczestnicz czynnie w demaskowaniu wszelkiej obłudy i kłamstwa, oraz broń się przed nakładaniem coraz większych podatków i obowiązków kosztem coraz mniejszych praw obywatelskich, oferowanych przez państwo.
Bos016
NIE BĘDZIE JUZ TAK JAK BYŁO ,NIE POMOGĄ PSEUDOSZCZEPIONKI ANI OBOSTRZENIA ,MASONERIA I TZW RZĄD ŚWIATOWY NIE POZWOLI.
przeciwherezjom
Nie może być bez konsekwencji. Wybór formacji pisoduda - wyraźnie proaborcyjnej - i to przez katolików - musi zaowocować. Musi Polska ponieść konsekwencje wyboru w wolnych wyborach cywilizacji śmierci!
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
" sąd sądem a sprawiedliwość MUSI być po naszej stronie ! "- goje mają jedno prawo ....PRAWO MILCZEĆ !