Nieprzejednany Wstecznik

Święty Ludwik, patron naszych czasów – Baśń jak niedźwiedź

Nie chcę nadużywać ciężkich słów, ale do szału doprowadzają mnie różne próby oswojenia postaci świętych ze współczesnością. Stoi za tym całkiem …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.