Clicks345
hr.news

Franjini isusovci doveli do dramatičnog pada nakon Drugog vatikanskog sabora

Isusovci su bili prvi od 12 vrhovnih crkvenih redova Crkve koji su izgubili više od polovice svojih članova s njihove povijesne visoke točke, prema Catholic-Hierarchy.org.

S 36.038 1966. godine smanjili su se na 17.908 članova u 2011. godini. Trenutno su niži za 57% u odnosu na najviši postignuti broj članova. Franjo, koji je isusovac, nije učinio ništa što bi moglo preokrenuti taj trend.

Franjevci i Oblati Bezgrješne postigli su tu negativnu prekretnicu 2016. godine. Sada im je oboje broj članova opao za 52%.

Redemptoristi (pad od 47%) i Vincentijci/lazaristi (43%) su blizu postizanja te točke.

Samo je jedan red od tih 12, misionari Božanske riječi, posljednjih godina dostigao visoku brojku u pogledu članova (6.131 u 2009. godini).

Vezano za isključivo svećenike, dva reda dosegla su svoj najvišu brojku u 2016. godini: Misionari Božanske riječi s 4.231 i bosonoge karmelićanke s 2.937 svećenika.

Benediktinci su imali najbolju godinu od njih 12, u 2019. godini povećali su broj svećenika za 6, a članova za 184.

Ako se zbroje svih dvanaest najboljih, najbolja brojka ikad bila je u 1966. godini sa 160.926 ukupno članova. Tada je započeo pad Drugog vatikanskog sabora.

Ako se nastavi trenutni trend, isusovce će zamijeniti salezijanaci kao najveći vjerski red.

#newsAuqrdsglbn