Clicks445
Beatus 1
1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień dwudziesty dziewiąty.

Piękno Niepokalanej

Tylko Bóg!

Idealne piękno

Oto ja, Maryja Niepokalana, Róża duchowna nieba i ziemi.

Jak róża rozkwitła pośród ludzkich cierni, jak róża rozkwitła przed Bogiem, ozdoba Nieba, posąg piękności, niebieskie źródło aromatu miłości, ozdoba dzieł Boga, róża złożona obok Jego Słowa, róża złożona u stóp Pana.
Czy zastanawiałyście się kiedykolwiek nad moim wewnętrznym pięknem, które odbija się również na zewnątrz? Pan uczynił mnie jak różę pomiędzy wszystkimi pokoleniami, najdoskonalsze ze wszystkich stworzeń. Świat jest zainfekowany fałszywym pięknem, pięknem materialnym, które ogłupia i demoralizuje, i to ono jest źródłem grzechu. Ewa najpierw dostrzegła, że owoc był piękny, a potem go zjadła. Co takiego zobaczyła w nim, co uznała za piękne? Własne pragnienie, ciekawość sprawiły, że zauważyła piękno owocu, nie dlatego, że podziwiała dzieło Stwórcy, ale po to, żeby się nasycić. Był to akt pożądliwości, nie zaś niewinny podziw.
Zachwycający w swoich dziełach Bóg zechciał ukazać wszystkim ludziom ideał piękna i stworzył mnie, jak różę wśród cierni świata. Piękno zewnętrzne płynie z czystości, prostoty, miłości, pokoju. I wy także nazywacie piękną osobę czystą i prostolinijną, która jest pełna miłosierdzia, współczucia, słodyczy i pokoju. Zewnętrzne piękno nie jest tylko formą estetyczną, jest formą czystą, prostą, harmonijną, regularną, która nawet bezwiednie pociąga duszę do cnoty, budzi pragnienie pokoju, nie pozwala pożądać stworzenia, ale kieruje uwagę wysoko - do Boga. Czy zachwyt nad kwiatem nie odwołuje się do wyższego piękna? Prawdziwe piękno jest jak delikatna, tajemnicza harmonia, która skupia duszę na Bogu, pięknu nieskończonym. Nie oglądacie Boga naocznie, a jednak mówicie: "Jak piękny jesteś, Panie!".
Nie widząc zewnętrznej formy, czujecie wewnętrznie istotę piękna, która jest nieskończoną czystością, nieskończoną prostotą, nieskończoną mądrością, nieskończoną miłością, nieskończoną dobrocią. Jezus Chrystus ukrzyżowany, chociaż oszpecony i zmiażdżony jak robak, jest piękny Boskim pięknem. Tchnie czystością swojej nagości, prostotą wyglądu, miłością i dobrocią swoich ran. Uniżcie się u Jego stóp i powiedzcie; "Jaki piękny jesteś, Panie Jezu!".
Kościół jest piękny, chociaż nie ma zewnętrznej formy, jaką posiada stworzenie. Czujecie w duszy to tajemne piękno, tę istotę świętości Kościoła, jego żywotności, bogactwa działalności, miłości Jezusa, który daje mu życie.

Rzym, 29 maja 1921 roku
Beatus 1
'...Dziwicie się, że w dniu waszych zaślubin z Jezusem chciałam, abyście ubrały się odświętnie. To był akt wynagradzający, ponieważ miałyście dać Jezusowi to, co inne stworzenia zamiast Jemu dają światu. Jeżeli chcecie ozdobić się klejnotami, spójrzcie na ukrzyżowanego Oblubieńca: On w swoim cierpieniu kryje tajemnicę tych klejnotów. On nieśmiertelny Król, ukoronował się cierniem, okrył …More
'...Dziwicie się, że w dniu waszych zaślubin z Jezusem chciałam, abyście ubrały się odświętnie. To był akt wynagradzający, ponieważ miałyście dać Jezusowi to, co inne stworzenia zamiast Jemu dają światu. Jeżeli chcecie ozdobić się klejnotami, spójrzcie na ukrzyżowanego Oblubieńca: On w swoim cierpieniu kryje tajemnicę tych klejnotów. On nieśmiertelny Król, ukoronował się cierniem, okrył płaszczem krwi, zamiast hołdu przyjął szyderstwo, zamiast tronu - krzyż. Tymi klejnotami się ozdabiajcie, starannie zbierając wszystkie ciernie waszego życia, bo w nie przyozdobione i wy macie zakwitnąć jak mistyczne róże!
On mnie ozdobił cierniem i chciał, abym była Matką Bolesną pomiędzy ludźmi, a we mnie nie było nic piękniejszego nad ten głęboki ból, który był miłością. Błogosławiona oblubienica Jezusa, która posiada te klejnoty; mówię wam, że wspaniałość jej urody jaśnieje przed Bogiem!..."