Beatus 1
'...Dziwicie się, że w dniu waszych zaślubin z Jezusem chciałam, abyście ubrały się odświętnie. To był akt wynagradzający, ponieważ miałyście dać Jezusowi to, co inne stworzenia zamiast Jemu dają światu. Jeżeli chcecie ozdobić się klejnotami, spójrzcie na ukrzyżowanego Oblubieńca: On w swoim cierpieniu kryje tajemnicę tych klejnotów. On nieśmiertelny Król, ukoronował się cierniem, okrył …More
'...Dziwicie się, że w dniu waszych zaślubin z Jezusem chciałam, abyście ubrały się odświętnie. To był akt wynagradzający, ponieważ miałyście dać Jezusowi to, co inne stworzenia zamiast Jemu dają światu. Jeżeli chcecie ozdobić się klejnotami, spójrzcie na ukrzyżowanego Oblubieńca: On w swoim cierpieniu kryje tajemnicę tych klejnotów. On nieśmiertelny Król, ukoronował się cierniem, okrył płaszczem krwi, zamiast hołdu przyjął szyderstwo, zamiast tronu - krzyż. Tymi klejnotami się ozdabiajcie, starannie zbierając wszystkie ciernie waszego życia, bo w nie przyozdobione i wy macie zakwitnąć jak mistyczne róże!
On mnie ozdobił cierniem i chciał, abym była Matką Bolesną pomiędzy ludźmi, a we mnie nie było nic piękniejszego nad ten głęboki ból, który był miłością. Błogosławiona oblubienica Jezusa, która posiada te klejnoty; mówię wam, że wspaniałość jej urody jaśnieje przed Bogiem!..."