Ostateczny upadek "św. Łukasza ewangelisty"

zadakowski.pl/…&task=view&id=29165&Itemid=100 ... czy te oczy mogą kłamać? ================== Jeśli Szumowski wiedział w czym bierze udział, to wiedzą to wszyscy pozostali, w starym i zrekonstr…
olek19801
Łajdak powinien być ścigany z urzędu, ale państwo POLIN jest wynaturzonym tworem. Kiedy Polacy zrozumieją, że nie mają swojego państwa?