Tymoteusz
Większość katolików bierze na poważnie Jorge Bergoglio, który ma sieczkę w mózgu, czego efektem są takie beznadziejne bez ładu i składu tyrady i herezje...
CÓRKA MARYI
SERDECZNIE ZAPRASZAM: SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 🤗
Weronika....S
A niech atakuje....Mnie to nie boli.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ojciec Augustyn Pelanowski

wyczerpująco o borgolio - fałszywym proroku i jednym z antychrystówMore
Ojciec Augustyn Pelanowski

wyczerpująco o borgolio - fałszywym proroku i jednym z antychrystów
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?

N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo …
More
. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?

N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie jak grzeszenie przez występną niewiadomość, zowie się grzeszeniem przeciwko Synowi Bożemu, bo Jemu przypisujemy Mądrość nieskończoną; a zaś grzeszenie przez ułomność, zowie się grzeszeniem przeciwko Bogu Ojcu, bo Jemu przypisujemy Moc nieskończoną.

U. Co mają właściwego te grzechy?

N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.


O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU – gloria.tv
Ewa Maria Pawlik
Nie polecam
Weronika....S
Jak to dobrze, że Franciszek zauważa ,,opozycję,, prawych katolików.
Jan Kanty Lipski
Dlatego trzeba nas czytać: wobronietradycjiiwiary.com/pl/