Stylita
34660

Boží slovo na den 20.9. A.D. 2022

Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.“
Lk 8,19-21
Stylita
Svatý nový mučedník Athanasios, Kouloukiotis (†1774)
památka 8. / 21. září
Nový mučedník Athanasios, pocházel z vesnice Kouloukia, poblíž města Soluň (Κουλουκιά - Kouloukia, dnešní Chalastra - Χαλάστρα). Jeho rodiče, byly vážení, movití a zbožní lidé.
Matka se jmenovala Loulouda a otec Polychrous, který byl i starostou vesnice. Athanasios, se nejprve naučil školským základům ve své …More
Svatý nový mučedník Athanasios, Kouloukiotis (†1774)
památka 8. / 21. září

Nový mučedník Athanasios, pocházel z vesnice Kouloukia, poblíž města Soluň (Κουλουκιά - Kouloukia, dnešní Chalastra - Χαλάστρα). Jeho rodiče, byly vážení, movití a zbožní lidé.

Matka se jmenovala Loulouda a otec Polychrous, který byl i starostou vesnice. Athanasios, se nejprve naučil školským základům ve své vesnici, poté byl poslán do Soluně, do známé řecké školy Ellinomusion, kde byl ředitelem a také učitelem ctih. Athanasios Parosský (†1813). Mladý Athanasios, se projevil jako talentovaný a pilný žák.

Ve studiu pak pokračoval, na Svaté hoře Athos ve škole Athoniada, kde tehdy bylo mezi učiteli, několik významných osobností, například Panaiotis Palama († 1802), či Eugenios Voulgaris († 1806).
Poté odjel do Konstantinopole, kde se seznámil s právě rukopoloženým Antiochijským patriarchou Filimonosem. Po dobu dvou let, pak Athanasios doprovázel patriarchu a pobýval i v Damašku. Odtud se znovu vrátil na Svatou horu Athos a poté se navrátil domů do Kouloukie.

V Kouloukii, se nacházela obecná konírna, kde se scházeli lidé z různých míst země. Tam mezi nimi často pobýval i Athanasios.
Jednoho dne Athanasios, který se uměl dobře mluvit turecky i arabsky, vedl rozhovor s několika muslimy z jeho vesnice. Při diskusi o některých náboženských otázkách Athanasios uvedl, že víra muslimů byla založena na slovech „Bůh je jeden a Muhammad je jeho prorok“.

Přítomný emír, který tato jeho slova slyšel. Okamžitě využil toho co Athanasios řekl a trval na tom, že Athanasios tímto vyznal muslimskou víru a přijal tak i islám. Athanasios to samozřejmě rázně popřel. Emír si však trval na svém.

Emír dal hned přikázat majiteli konírny, aby Athanasiosovi nedovolil nikam odejít a on sám odjel do Soluně, kde tureckému soudci oznámil, že Athanasios, který vyznal před lidmi islám, se zřekl své víry a přešel k Pravoslavné víře křesťanské.

Když si soudce poslechl tuto pomluvu emíra, vyžádal si, aby byl k němu předveden Athanasios. Ten, když stanul před soudcem, mu zcela upřímně řekl, že se nikdy nezřekl své křesťanské víry, nikdy to dělat ani nechtěl. Islám nepřijal a tak se ho nikdy, ani zříci ve prospěch křesťanství nemohl. Soudce, jeho slova přesvědčila a učinil spravedlivé rozhodnutí, ve kterém řekl, že slovní výklad a objasnění slov z Koránu, nečiní Athanasia věřícím a stoupencem islámu.

S tímto soudcovým rozhodnutím, však nesouhlasil emír a trval na tom, že Athanasios, se takto svým činem vysmívá islámu, činí přestoupení a velký hřích. Soudce těmto slovům ustoupil a požádal Athanasiose, aby nakonec tedy přiznal, že přijal islám. To Athanasios znovu odmítl a poté, byl hned uvězněn. Soudce doufal, že mladíka vězení přesvědčí. Ve vězení mu bylo znovu vyhrožováno a byl tam také mučen.

Mezitím, pak začal emír všude šířit pomluvu, že Athanasios nakonec zradil svou křesťanskou víru. Tato lživá slova, se dostala i k uším jeho otce. Otec uvěřil těmto slovům, a třebaže měl možnost, s pomocí svého majetku, své autority i známostí, Turky uplatit a zachránit svého syna, neudělal to.

Soudce, se pak dal Athanasia znovu předvolat, znovu se ho snažil přesvědčit, aby přijal muslimskou víru a takto, aby si zachránil svůj život. Athanasios, však byl ve svém přesvědčení a víře neústupný. Když to soudce viděl, vynesl rozsudek o jeho popravě.

A tak byl mladý Athanasios, kterému bylo tehdy dvacet pět let, oběšen na místě zvané Agia Paraskevi. Zde jej pak také blízko chrámu svaté Paraskevy, pohřbili místní věřící. Smrt mučedníka, přijal svatý Athanasios 8. / 21. září roku 1774, v tento den se i připomíná jeho památka.

Na místě jeho umučení a také v domovině svatého, byly postaveny chrámy na památku tohoto svatého nového mučedníka.

Službu, prosebný kánon a akathist, zasvěcené tomuto světci, napsal a sestavil mnich Gerasimos Mikrojannanitis (μοναχός Γεράσιμος Μικραϒιαννανίτης †1991).
zdroj fb Pravoslavný křesťan
Stylita
pro David Michael Emeth
oEirene 0028 = IC XC NIKA
otec Eirene to hezky vysvětluje, pusť si to video
...
ICXC je zkratka řecké podoby jména Ježíš Kristus – ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, přičemž řecké písmeno sigma (Σ) v rukopisné podobě někdy dostávalo tvar písmene C – tedy: „ΙΗϹΟΥϹ ΧΡΙϹΤΟϹ“. Používá se také ve frázi „ICXC NIKA“ (Ježíš Kristus, dobyvatel či vykupitel).
V křesťanském umění …More
pro David Michael Emeth
oEirene 0028 = IC XC NIKA
otec Eirene to hezky vysvětluje, pusť si to video

...
ICXC je zkratka řecké podoby jména Ježíš Kristus – ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, přičemž řecké písmeno sigma (Σ) v rukopisné podobě někdy dostávalo tvar písmene C – tedy: „ΙΗϹΟΥϹ ΧΡΙϹΤΟϹ“. Používá se také ve frázi „ICXC NIKA“ (Ježíš Kristus, dobyvatel či vykupitel).
V křesťanském umění bývá tato zkratka nejčastěji vyobrazena na tzv. Pantokratoru – ikonografickém zobrazení Ježíše Krista, coby vládce všeho (řecky Pantokrator), který má nad sebou zkratku IC XC. Zobrazení se používá zejm. ve východní pravoslavné církvi a samozřejmě i v greckokatolické církvi.
Christogram – Wikipedie
apredsasatoci
Keď je 2VK vporiadku, tak v rkc nie sú slobodomurári?
A kto potom robil tie úpravy v cirkvi? ŠTB?
Stylita
Zřejmě cílíš na jiné video o. Eireneho, který to tak viděl. Bohužel již ti neodpoví, je na Pravdě Boží.
U.S.C.A.E.
gesto sa vžilo pod názvom Pantokrator ono je to meno Ježiš Kristus po grécky poprípde aj jednota prirodzeností v Kristovi
David Michael Emeth
Proč by Jesus sám ukazoval na ruce svůj monogram? To je nesmysl. 🙂
U.S.C.A.E.
ICXC – Christ’s Initials
In addition to shaping letters, the gesture of blessing made by Christ also conveys doctrinal truths. The three fingers used to spell the I and X also represent the Trinity, the Unity of One God in three Persons, Father, Son and Holy Spirit. The Bringing the thumb and the ring finger together to touch not only forms the letter C, but also symbolizes the Incarnation, …More
ICXC – Christ’s Initials

In addition to shaping letters, the gesture of blessing made by Christ also conveys doctrinal truths. The three fingers used to spell the I and X also represent the Trinity, the Unity of One God in three Persons, Father, Son and Holy Spirit. The Bringing the thumb and the ring finger together to touch not only forms the letter C, but also symbolizes the Incarnation, the union of the divine and human natures in the person of Christ.

One of the most commonly used hand gestures depicted in Eastern Orthodox icons is the “blessing hand.” As you can see in the photo above, it represents a specific arrangement of fingers that form the letters “IC XC,” which stands for the first and the last letters of the Greek words IHCOYC XPICTOC, meaning Jesus Christ. Thus, the hand that blesses reproduces the Name of Jesus. However, since this gesture comes from ancient times, it is often associated with classical oratory and means that the speaker is going to say something important, which can also be applicable to all icons of Jesus Christ and His saints.

ICXC – Pantocrator’s Blessing
David Michael Emeth
"Nicméně, protože toto gesto pochází z dávných dob, je často spojeno s klasickou oratorií a znamená, že řečník bude říkat něco důležitého, což může být také použitelné pro všechny ikony Ježíše Krista a jeho svatých."
Zase jen nějaké gesto, které převzala církev od pohanů, a podstrkávají ho Kristu. 🤮❗More
"Nicméně, protože toto gesto pochází z dávných dob, je často spojeno s klasickou oratorií a znamená, že řečník bude říkat něco důležitého, což může být také použitelné pro všechny ikony Ježíše Krista a jeho svatých."

Zase jen nějaké gesto, které převzala církev od pohanů, a podstrkávají ho Kristu. 🤮❗
U.S.C.A.E.
rečnícke gesto vtedy neboli mikrofóny a kamery upútavali pozornosť. Technické gesto a nie okultné čiže pôvodne indiferentné
David Michael Emeth
Proč zobrazovat Krista s gestem, o kterém naprosto není jisté, že by jej vůbec použil? 🙂❓
U.S.C.A.E.
On chodil aj medzi pohanov, v palestíne bola aj grécka diaspóra proste svojrázny prirodzene použitý inkulturačný prvok ktorému dali hlbší zmysel
David Michael Emeth
Mat 15:24: "On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“"
David Michael Emeth
Mat 10:5-6: "Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."
Stylita
Poslední slova Pána našeho před Nanebevstoupením. Ty si bohužel vybíráš, co se ti hodí do krámu.
A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco …More
Poslední slova Pána našeho před Nanebevstoupením. Ty si bohužel vybíráš, co se ti hodí do krámu.

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
Marek 16,15-19
U.S.C.A.E.
Marek 7, 24-30
Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: "Nechaj, nech sa …More
Marek 7, 24-30

Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." Ale ona mu odvetila: "Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch." On jej povedal: "Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry." A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.
---
dokonca Betsaida bolo miešané mesto čo sa potvrdilo židovskými vykopávkami a tí nám veru nefandia
David Michael Emeth
Děláš z výjimky pravidlo! Do ukřižování nebyl poslán k pohanům, jen k synům Izraele!
Po ukřižování už nekázal nikomu, tak na co pohanské gesto? Pro koho?
Jen obhajuješ církevní tradice, jak nějaký farizeus, nic jiného neumíš. 😬❗👎🏻
David Michael Emeth
Já si nic nevybírám, ale vy přidáváte! Pohanské gesto z nějakého tržiště strkáte Pánu, a hájíte ho jako Slovo Boží! Jak asi dopadnete, farizeové? 😡
Stylita
Davide, ikona je znázornění Pána Ježíše Krista. Vybízí k moditbě, k zamyšlení a k úctě k osobě na ní znázorněné. Každý detail tam má svůj význam. Ty jsi tu nejdříve psal, že Pán Ježíš na ikoně zobrazuje 666, když ti bylo objasněno, co ten symbol- ruka znamená, čílíš se jako čert a ani nepoděkuješ.
David Michael Emeth
Nic jste mi neobjasnili, gesto může být okultní, ikonáři mohli být členové tajných bratrstev! Vaše obhajování je trapné jako vy sami! Proč podobná gesta používají satanisté? To jste mi tedy nevysvětlili ani náhodou. ❗
David Michael Emeth
Je snad církev málo prolezlá např. tzv. svobodnými zednáři? A myslíš, že to je jediná sekta, která v Kristově církvi působí?
Stylita
Z které církve jsi ty?
David Michael Emeth
Z té Kristovy. 🙂
Stylita
Aha, takže z té virtuální, co nemá jméno.
David Michael Emeth
Já si na denominace nepotrpím. 😉
Stylita
Tak hlavně že umíš konspirovat.
David Michael Emeth
Všimněte si gesta pravé ruky na ikoně - 666? 🤔
Antonia Orosova
Nemôžete zmeniť Pravdu!!!
Je napísané,,Tvoja Matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť.
A On odpovedal,,Mojou matkou a mojimi bratmi sú ti, ktorí počúvajú slovo Božie a činia ho”
Brat je brat a dobre viete, že skrze Krista sme získali synovstvo a nie len príbuzenstvo❣️
Stylita
Z denní liturgie
25. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Srdce krále je v Hospodinově ruce jako bystřina, nakloní ho, kam se mu zachce. Člověku se vždycky zdá, že se chová dobře, je to však Hospodin, který zkouší srdce. Žít spravedlivě a čestně je nad oběť milejší Hospodinu. Pyšné oči a naduté srdce – pochodeň zlosynů – jsou hříchem. Nač pomyslí pilný, je …More
Z denní liturgie
25. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Srdce krále je v Hospodinově ruce jako bystřina, nakloní ho, kam se mu zachce. Člověku se vždycky zdá, že se chová dobře, je to však Hospodin, který zkouší srdce. Žít spravedlivě a čestně je nad oběť milejší Hospodinu. Pyšné oči a naduté srdce – pochodeň zlosynů – jsou hříchem. Nač pomyslí pilný, je jenom k zisku, ale kdo je zbrklý, ten má jen škodu. Poklady nahromaděné křivým jazykem jsou mizící pára a léčky smrti. Jen ke zlu míří zlosynova touha, nenalezne u něho soucit jeho bližní. Nezkušený zmoudří z trestu posměvače, moudrý z poučení dostane rozum. Spravedlivý (Bůh) olupuje zlosynův dům, zlosyny vrhá do zhouby. Kdo si ucpe ucho při chuďasově křiku, nedojde sluchu, až sám bude křičet.
Pr 21,1-6.10-13

Žalm:
Voď mě po stezce svých předpisů, Hospodine!

Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Pouč mě o smyslu svých nařízení,
a budu rozjímat o tvých divech.

Vyvolil jsem si cestu pravdy,
dal jsem přednost tvým rozhodnutím.

Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
a chráním ho celým svým srdcem.

Voď mě po stezce svých předpisů,
neboť v ní mám zalíbení.

Tvůj zákon chci stále střežit,
navěky a navždy.
Zl 119

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Aleluja.
Lk 11,28

Evangelium:
Lk 8,19-21