Clicks16
lv.news

Vatikāns meklē papildinformāciju par "precēto" kardinālu

Edvards Pentins lūdza Vatikāna preses biroju pārliecināties, vai ievēlētais kardināls bīskaps Toribio Tikona ir dzīvojis ar piedzīvotāju un radījis bērnus.

Rakstot vietnē Twitter (29. maijā), Pentins teica, ka viņš arī vēlējās zināt, vai pāvests Francisks zināja par šo notikumu, pirms viņš iecēla Tikonu par kardinālu.

Pentins saņēma atbildi, ka "Vatikāns gaida vairāk informācijas".

Bolīvijas prezidents Evo Moraless, kurš iestājas par labu abortam un pret ticību, vēlas būt klāt Romā, kad Tikona tiks iecelts par kardinālu.

Attēls: Toribio Ticona, © infodecom.net, #newsCrlwepwuci