Clicks107
ľubica
4
Rúška Povinné nosenie rúšok je momentálne zavedené vo vyše 30 krajinách, hlavne v Európe a Severnej Amerike, pričom dokonca aj samotný „hlavný lekár“ USA a nielen on uviedol, že nosenie rúšok na …More
Rúška
Povinné nosenie rúšok je momentálne zavedené vo vyše 30 krajinách, hlavne v Európe a Severnej Amerike, pričom dokonca aj samotný „hlavný lekár“ USA a nielen on uviedol, že nosenie rúšok na verejnosti nemá vplyv na zastavenie šírenia koronavírusu.
Aký je teda ich skutočný zmysel?
Rúška alebo masky už tradične zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v rôznych okultných rituáloch.
Okrem iného je nosenie rúška alebo masky na tvári aj symbolom podriadenosti, čiže znakom, že ste ochotní sa podrobiť vôli tých, ktorí zvyčajne nie sú vašimi bežnými nadriadenými.
Sú tiež symbolom umlčania. Ide tu však ešte o oveľa viac.
„Maska je forma zahalenia alebo utajenia, ktorá sa zvyčajne nosí na prednej časti hlavy s cieľom zatajiť skutočnú identitu svojho nositeľa a nastoliť namiesto nej identitu inej bytosti.“
Nositeľ masky niekedy prechádza psychologickou zmenou, kedy akoby v tranze preberá na seba ducha, ktorého maska reprezentuje.
Inými slovami, nosenie rúška predstavuje okultnú transformáciu, alebo ľudskú alchémiu ak chcete, z jednej role do inej. Z jednej formy bytia do druhej. Od slobodného individuálneho človeka spadajúceho pod Boha ku kolektívnemu spôsobu života podriadenému „deťom diabla“.
Celým zmyslom okultného nosenia rúšok je útočiť na vaše podvedomie, až kým sa vo vašom každodennom živote neudomácni myšlienka, že veci už viac nie sú také, ako bývali, že už nikdy nebude tak, ako predtým.
Jednoducho povedané, maska je súčasťou iniciačného rituálu používaného na vizuálne a psychologické signalizovanie vášho súhlasu s novým usporiadaním vzťahov.
Umývanie rúk
Ak však ideme ďalej, celé sa to stáva ešte zlovestnejšie.
Aj umývanie rúk sa často používa na symbolizovanie vašej ochoty zmyť zo seba všetko staré a vstúpiť pod diabolskú kontrolu Nového svetového poriadku.
Ak vy neveríte na žiadne náboženstvo, tak pamätajte na to, že tí, ktorí sa vás pokúšajú zotročiť, naň veria a že určite používajú okultné rituály na to, aby dosiahli svoje ciele.
Je tu však potrebné rozlišovať niekoľko vecí.
Pre účely okultnej rituálnej iniciácie vás temné sily nechávajú umývať si ruky aj preto, aby ste zo seba zmyli vašu službu Ježišovi.
Pre okultistov tento rituál obracia Pilátov verejný rituál umývania rúk. Totižto, vina za Ježišovu smrť za posledných 2000 rokov spočívala priamo na pleciach týchto okultistov a rituál umývania rúk zbavoval viny tak ich samotných, ako aj všetkých Rimanov.
Rituál umývania rúk vo vašom prípade znamená symbolické (hoc nevedomé) zrušenie vašej starej pozície a zbavenie sa vášho „starého pána“ v očakávaní podriadenia sa „novému pánovi“.
Umývanie rúk je okultný rituálny symbol odmietnutia. Odmietnutia doterajšieho života pod Ježišom a akceptovanie nového spôsobu života a nového pána, v tomto prípade mnohých „Antikristov“, ktorí ťahajú za nitky súčasného celosvetového prevratu od samého začiatku pandémie.
Odstupy (sociálny dištanc)
Dodržiavanie odstupov je vo svojej podstate ďalším rituálom, ktorý na nás vládnuci režim uvalil.
A to nebudeme spomínať napríklad to, že ide aj o mučiacu taktiku CIA. A tiež nebudeme spomínať, že 2 metre je v imperiálnych jednotkách približne 6 stôp.
Toto číslo v USA či Veľkej Británii používajú extrémne často. Najobľúbenejšie je zobrazenie troch ľudí v trojuholníku, pričom medzi každým má byť vzdialenosť 6 stôp.
Čo znamenajú tri šestky vám asi tiež nemusíme nejako zvlášť pripomínať.
Podobne ako nosenie rúšok (masiek), aj odstupy sú v podstate klamstvo, ktoré aj tak nefunguje, no aj napriek tomu sme nútení sa toho zúčastňovať.
Vedeli ste, že v každom nádychu, ktorý urobíte, sa nachádzajú milióny vírusov? Bez ohľadu na to, kam kráčate, v každom metri kubickom vzduchu sa nachádza medzi 1,6 až 40 miliónmi vírusov.
Bez ohľadu na to, aké odstupy dodržiavate, tie vírusy sú tam. Nie je možné im uniknúť. To by ste museli 24 hodín denne chodiť vo vzduchotesnom obleku ako kozmonaut.
Napríklad v Biblii, v liste Efezanom 4:16, sa píše, že kresťania by mali chodiť spolu, čiže majú byť úzko zjednotení.
Symbolicky je dodržiavanie odstupov vo vzdialenosti „magických“ 6 stôp (2 metrov) súčasťou iniciačného rituálu, ktorý má túto jednotu ľudí, nielen kresťanov, neutralizovať a následne separovať tak od seba navzájom, ako aj od Ježiša.
Izolácia (lockdowny)

Izolácie, karantény a lockdowny sú ďalšie súčasti iniciačného rituálu, ktorý má za úlohu spôsobovať ďalšie psychologické traumy.

Ak ich dodržiavate, signalizujete tým satanistickej „elite“, že ste ochotní sa nechať nimi a ich kovidovým náboženstvom zotročiť.
V podstate existujú 4 fázy rituálu izolácie:
Fáza 1: Izolácia na očistenie

Ste odrezaní od normálneho spôsobu života a následne uvrhnutí do „nového normálu“, ktorý je kompletne odlišný od vášho doterajšieho života.
Fáza 2: Poddanie sa „novému normálu“
Táto fáza často zahŕňa to, že dostanete do daru nejaký totém, ako napríklad štátnu podporu za uzavretie prevádzky, prvú pomoc, dávku v hmotnej núdzi, príspevok na nájom a podobne.
Cieľom je vytvoriť vo vás dojem, že je o vás novými pánmi dobre postarané, preto nie je potrebné sa búriť proti Novému svetovému poriadku, do ktorého je človek práve iniciovaný.
Fáza 3: Obeť
Žiadny dar nemôže byť daný bez toho, aby niečo nebolo vzaté.
V tomto prípade vám berú vašu dôstojnosť, vašu samostatnosť, vašu nezávislosť, váš hlas, vašu individuálnu silu na tejto Zemi ako reprezentanta najvyššieho Boha.
Všetky tieto veci a omnoho viac vám zoberú výmenou za chladný „komfort“ nového poriadku v ich Novom svete.
Fáza 4: Podriadenie sa
Myslite na veci ako: Povinné očkovanie (alebo dobrovoľné, no s mnohými obmedzeniami), neustále sledovanie či množstvo rôznych obmedzení. Ochota akceptovať nové pravidlá a nový poriadok/NWO/
Záver
Tak ako? Stále si myslíte, že toto celé je o údajne smrteľnom víruse, o ktorom aj v štúdii publikovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) sa píše, že má silu iba bežnej virózy?
Alebo sa tu skôr pod zásterkou pandémie hrá oveľa vyššia hra, ktorej konečným cieľom je aj zotročenie ľudstva?
Pod ťarchou toho množstva dôkazov, ktoré dnes už snáď len slepí alebo ovce nevidia, o čo tu v skutočnosti ide.
hlavnespravy.sk/…opatrenia-od-4-januara/2393134

Fáza 1: Prechladnutie/chrípka. Nanajvýš iba mierne príznaky. Mediálne šírenie masovej paranoje a strachu. Využíva sa chybný testovací systém, ktorý zachytí akýkoľvek genetický materiál v tele a vyvolá pozitívny výsledok. Inflácia počtu úmrtí na COVID pozmeňovaním úmrtných listov, dvojnásobným započítavaním a uvádzaním COVID-u 19 ako príčiny všetkých úmrtí, aj v prípade iných chorôb a prirodzených príčin. Lockdown nás nastaví na spôsob života podľa drakonických zákonov, zabráni protestom a identifikuje odpor verejnosti.

Fáza 2: Kým fáza 1 povedie k narušeniu a oslabeniu imunitného systému z dôvodu nedostatku potravy, sociálnej izolácie, nosenia masiek a nedostatku kontaktu so slnečným žiarením a zdravými baktériami, vystavovanie žiareniu 5G teraz bude ďalej útočiť na imunitný systém. Keď sa ľudia vrátia do spoločnosti, ochorie viac ľudí. Bude to prisudzované Covidu 19. To všetko sa stane ešte pred príchodom očkovania, ktoré by to všetko zrovnalo. Bude nasledovať dlhší a účinnejší lockdown, až kým sa každý dá zaočkovať.

Fáza 3: Ak väčšina ľudí odolá očkovaniu, bude vypustený bojový vírus SARS/HIV/MERS. Mnoho ľudí naň zomrie. Bude to prežitie tých najsilnejších. Vyvinie to tiež maximálny tlak na očkovanie všetkých, aby sa situácia vrátila do normálu. Tí, ktorí sa dajú vakcinovať, budú vo vojne s tými, ktorí sa vakcinovať nedajú. Bude anarchia zo všetkých strán.
Tina 13
😭😭😭
ľubica