TerezaK
774

https://www.knihapravdy.cz/tento-clovek-rekne-svetu-ze-je-mesias-a-mnozi-vedouci-svetovi-predstavitele-mu-budou-tleskat/

TENTO ČLOVĚK ŘEKNE SVĚTU, ŽE JE MESIÁŠ A MNOZÍ VEDOUCÍ SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ MU BUDOU TLESKAT

Pátek, 28. září 2012 v 22:15

Má vroucně milovaná dcero, velké změny ve světě, předpověděné už předem o mém Druhém příchodu, se brzy uskuteční, etapa za etapou.

Čas podvodníků, kteří budou hlásat, že přicházejí v mém jménu a sami sebe představí světu, je již velmi blízko.

Tak mnoho lidí bude oklamáno a uvěří těmto falešným prorokům, neboť se ohlásí s velikou okázalostí.

Ale jeden mezi nimi oklame mnohé, protože se představí jako král, s pokorou, aby přesvědčil lidi, že jsem to Já, Ježíš Kristus.

Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou tleskat.

Nejdříve ho představí jako mimořádného a soucitného politického vůdce.

Bude na něj pohlíženo jako na talentovaného mírotvorce, jak už jsem vám řekl. Jeho zjev a šarm mu propůjčí dojem mystické osobnosti, která se bude zdát, že je božského původu.

Jeho pěkný vzhled a jeho fascinující osobnost budou přitahovat masy.

Odhalí se světu brzy a jeho vystoupení bude náhlé.

Vůdci, kteří jej představí jako spasitele, člověka, který ukončí válku na Středním východě, jsou respektováni v mnoha částech světa. Proto bude tento falešný mesiáš přijat tak snadno.

Po nějakém čase se jeho ohlas rozšíří. Média budou chválit jeho diplomatické schopnosti a bude mít mnoho přívrženců.

To je ten muž, který řekne, že je mesiáš. Bude říkat všem, že je Ježíš Kristus, který se vrátil, aby ohlásil svůj Druhý příchod.

Je to antikrist.

Nenechejte se podvést ani na okamžik. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel poprvé v těle, abych zachránil lidstvo. Ale vězte toto: Tentokrát v těle nepřijdu.

Přijdu v noci, jako zloděj.

Připravím svět skrze tato poselství, ale neřeknu vám den ani hodinu, protože to nevím. Jen můj Otec zná tento čas.

Ohlásím můj Druhý příchod dříve, než se znamení mého příchodu objeví na obloze po celém světě.


Kdokoliv prohlašuje, že je Ježíš Kristus a chodí po zemi jako člověk, je lhář.

Utečte, protože přinese nevýslovnou nouzi a utrpení. Jeho klam ukolébá duše do falešné lásky k Bohu. Pokřiví Pravdu. Ti, kdo ho budou následovat, budou ve velkém nebezpečí.
Váš Ježíš

Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou tleskat - Kniha Pravdy


I messaggi della Madonna nel Mondo
Angela Paradiso
Ormai siamo giunti quasi
Angela Paradiso
I Segni ci sono, aspettiamo l'Avvertimento... 🙏
TerezaK
ještě musí být vše splněno
TerezaK
(asi oficiální vypuknutí války a krátký výstup antikrista, na který nás možná Pán připravuje?, nevím)
Angela Paradiso
Sì, lo penso anche io. É tutta una preparazione. Bisogna stare attenti ai Segni...
TerezaK
válka už celou dobu je (už od pádu Lucifera), ale vzhledem ke znamení,, jde spíše asi o její oficiální vyhlášení ??