TerezaK
774

https://www.knihapravdy.cz/tento-clovek-rekne-svetu-ze-je-mesias-a-mnozi-vedouci-svetovi-predstavitele …

TENTO ČLOVĚK ŘEKNE SVĚTU, ŽE JE MESIÁŠ A MNOZÍ VEDOUCÍ SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ MU BUDOU TLESKAT Pátek, 28. září 2012 v 22:15 Má vroucně milovaná dcero, velké změny ve světě, předpověděné už předem …More
TENTO ČLOVĚK ŘEKNE SVĚTU, ŽE JE MESIÁŠ A MNOZÍ VEDOUCÍ SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ MU BUDOU TLESKAT
Pátek, 28. září 2012 v 22:15
Má vroucně milovaná dcero, velké změny ve světě, předpověděné už předem o mém Druhém příchodu, se brzy uskuteční, etapa za etapou.
Čas podvodníků, kteří budou hlásat, že přicházejí v mém jménu a sami sebe představí světu, je již velmi blízko.
Tak mnoho lidí bude oklamáno a uvěří těmto falešným prorokům, neboť se ohlásí s velikou okázalostí.
Ale jeden mezi nimi oklame mnohé, protože se představí jako král, s pokorou, aby přesvědčil lidi, že jsem to Já, Ježíš Kristus.
Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou tleskat.
Nejdříve ho představí jako mimořádného a soucitného politického vůdce. Bude na něj pohlíženo jako na talentovaného mírotvorce, jak už jsem vám řekl. Jeho zjev a šarm mu propůjčí dojem mystické osobnosti, která se bude zdát, že je božského původu. Jeho pěkný vzhled a jeho fascinující osobnost budou přitahovat …More
Angela Paradiso
Ormai siamo giunti quasi
Angela Paradiso
I Segni ci sono, aspettiamo l'Avvertimento... 🙏
TerezaK
ještě musí být vše splněno
TerezaK
(asi oficiální vypuknutí války a krátký výstup antikrista, na který nás možná Pán připravuje?, nevím)
Angela Paradiso
Sì, lo penso anche io. É tutta una preparazione. Bisogna stare attenti ai Segni...
TerezaK
válka už celou dobu je (už od pádu Lucifera), ale vzhledem ke znamení,, jde spíše asi o její oficiální vyhlášení ??