Covidové vakcíny zabili už 500 000 Američanov

Jednoduchý prieskum 13.5.2022 presvedčivo dokázal, že covidové vakcíny zabili už 500 000 Američanov. ...Kirsch zistil, že 4. dávka spôsobila iba 1,27-násobné zvýšenie úmrtnosti v porovnaní s 5,5- až 8,3-násobným zvýšením pre 1. a 2. dávku a 2,3-násobné zvýšenie pre 3. dávku. Ak by to bola veľmi nereprezentatívna vzorka, potom 4. dávka by spôsobila väčší rozdiel, ale blíži sa k 1:1, ako by sme očakávali. Klesajúci nárast úmrtnosti s neskoršími dávkami vakcíny dáva zmysel… Vakcína totiž eliminuje na začiatku každého, koho imunitný systém je náchylný na autoimunitné útoky proti hrotovému proteínu. Čiže, ak vás vakcína nezabila po 3 dávkach, je menej pravdepodobné, že vás zabije pri štvrtej dávke. Vtedy ste už voči vakcíne viac imúnni kvôli tzv. „zaujatosti preživšieho“ a skutočnosti, že váš imunitný systém rozpoznal „vakcínu“ ako votrelca a odstráni ju zo systému rýchlejšie ako pri 1. a 2. dávke. To samozrejme nehovorí nič o jej účinnosti proti „vírusu“, ktorá je v tomto bode pravdepodobne minimálna. To je však samostatný príbeh na inokedy. Vyšší rozdiel v úmrtnosti pri 2. dávke bol zaujímavý. Môže to byť do istej miery efekt akumulácie jedu. V podstate zdvojnásobujete dávku počas 4 týždňov, namiesto toho, aby ste dali telu čas na zotavenie. Na porovnanie, 3. dávka sa dáva až po niekoľkých mesiacoch, kedy už telo malo viac času na regeneráciu. Všimnite si, že tento faktor je jednoducho rozdiel medzi úmrtnosťou na všetky príčiny PRED a PO očkovaní. Kirsch nevie, či sa úmrtnosť medzi dávkami vráti na základnú čiaru alebo nie. Pravdepodobne klesá, no nevie ako rýchlo. Tiež sa postupne so zvyšujúcim sa počtom dávok znižuje miera úmrtnosti. Stále je celkom možné, že vaša miera úmrtnosti je 1,1-násobná oproti základnej miere aj mesiace alebo roky po očkovaní. Keď si to spočítate, na základe týchto čísel bolo doteraz covidovými vakcínami zabitých už viac ako 500 000 ľudí len v USA. Ak by bol prieskum presnejší, Kirsch očakáva nižší rast úmrtnosti, ale konečný počet obetí by bol stále viac ako 500 000. Odhad úmrtnosti o 500 000 ľuďoch je podporený aj skutočnými číslami nadmernej úmrtnosti v USA (ktoré majú od januára 2021 celkový počet približne 1 milión).
Viac na: Jednoduchý prieskum presvedčivo dokázal, že covidové vakcíny zabili už 500 000 Američanov (badatel.net)
Public domain