Clicks1.4K
Anton Čulen
6
Video: Chcel prezident V. Putin v roku 2013 požiadať pápeža Františka o zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? + Biskup Schneider zložil modlitbu zasvätenia Ruska Panne Márii. Video: Poži…More
Video: Chcel prezident V. Putin v roku 2013 požiadať pápeža Františka o zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? + Biskup Schneider zložil modlitbu zasvätenia Ruska Panne Márii.

Video: Požiadal neúspešne prezident V. Putin v roku 2013 pápeža Františka o zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? + Biskup Schneider zložil modlitbu zasvätenia Ruska Panne Márii.

Naším cieľom je dennou modlitbou posvätného ruženca
a žitím posolstva Fatimskej Panny Márie dosiahnuť víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Video TU:alianciazanedelu.sk/archiv/6591

Kazachstan, 24. 6.2020(LifeSiteNews) 026 461 – V reakcii na krízu postihujúcu náš svet a Cirkev ponúkame katolíkom na celom svete možnosť spojiť sa v každodennej modlitbe na krížovej výprave Fatimskej Panny Márie. Katolíci celého sveta z Francúzska, Anglicka, Talianska, Nemecka, Írska, Izraelu, USA, Kanady, Brazílie, Ugandy, Pakistanu, Singapuru, Filipín, Indie, Indonézie, Austrálie, Nového Zélandu, Thajska a ďalších krajín sa schádzajú každý deň na modlitbu ruženca, ktorú vedie páter Anthony Pillari, J.C.L., americký kňaz študujúci v Taliansku.

Na pomoc na dosiahnutie nášho cieľa biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu láskavo zložil nasledujúcu modlitbu na túto svetovú krížovú výpravu:

"Ó, Nepoškvrnené Srdce Márie, ty si svätá Božia Matka a naša nežná Matka. Zhliadni na úzkosti, v ktorých Cirkev a celé ľudstvo žije pre šírenie materializmu a prenasledovania Cirkvi. Vo Fatime si varovala pred týmito omylmi, keď si hovorila o omyloch Ruska.

Ty si Sprostredkovateľkou všetkých milostí. Popros svojho Božieho Syna, aby dal tú špeciálnu milosť pápežovi – aby zasvätil Rusko tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa Rusko obrátilo a svetu sa darovalo obdobie pokoja a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu víťazstvo skrze pravú obnovu Cirkvi v nádhere čistoty katolíckej viery, svätosti kultu úcty k Bohu a posvätnosti kresťanského života.

Ó Kráľovná ruženca a naša drahá Matka, obráť k nám svoje milosrdné oči a milostivo vypočuj našu dôveryplnú modlitbu. Amen.

+ Atanáz Schneider, pomocný biskup Arcidiecézy Svätej Márie v Kazachstane
„Ruženec je zbraňou týchto čias“ – povedal sv. páter Pio.

Skrze ruženec Boh formuje históriu, mení svet a prináša veľkolepý čas obnovy a pokoja pre Cirkev a pre svet skrze víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pridajte sa k nám už dnes!

alianciazanedelu.sk/archiv/6591
Roberto 55
Bp. Hnilica s JPII.
Dana22
www.christianitas.sk/relikvia-srdca-…

V dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Márie Vianneyho, patróna kňazov. Putovanie relikvie jeho srdca po slovenských farnostiach má za cieľ povzbudiť vieru a vyprosiť posilu pre kňazov v aktívnej službe. Zároveň chce táto iniciatíva v starých a chorých kňazoch posilniť nádej a vytrvalosť v službe Bohu, a v …More
www.christianitas.sk/relikvia-srdca-…

V dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Márie Vianneyho, patróna kňazov. Putovanie relikvie jeho srdca po slovenských farnostiach má za cieľ povzbudiť vieru a vyprosiť posilu pre kňazov v aktívnej službe. Zároveň chce táto iniciatíva v starých a chorých kňazoch posilniť nádej a vytrvalosť v službe Bohu, a v mladých mužoch odvahu, aby dokázali s radosťou odpovedať na Božie povolanie do kňazstva.

Púť na návrh hnutia Modlitby za kňazov podporili slovenskí biskupi na 94. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska.

Počas 16 dní bude putovať relikvia srdca svätého arského farára podľa nasledovného programu:

10. (sobota) – Spišská Kapitula

11. (nedeľa) – Košice

12. (pondelok) – Vranov nad Topľou

13. (utorok) – Prešov (eparchia)

14. (streda) – Košice (eparchia)

15. (štvrtok) – Rožňava

16. (piatok) – Brezno

17. (sobota) – Banská Bystrica

18. (nedeľa) – Krupina

19. (pondelok) – Ružomberok, Tvrdošín

20. (utorok) – Martin

21. (streda) – Trenčín

21. (streda) – Nitra

22. (štvrtok) – Hronský Beňadik

22. (štvrtok) – Trnava

23. (piatok) – Trnava

24. (sobota) – Bratislava

25. (nedeľa) – Šaštín-Stráže

25. (nedeľa) – Mariánka

Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly, v blízkosti Lyonu vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem neho mali ešte päť detí a každé z nich dostalo do mena zasvätenie Panne Márii. Od malička boli vychovávaní vo veľkej úcte k Pánu Bohu, počas Francúzskej revolúcie rodina podporovala kňazov v ilegalite.

Sv. Ján Mária Vianney túžil stať sa kňazom, 20 ročný prijal sviatosť birmovania, nemohol sa však stať kňazom. Počas napoleonských vojen musel slúžiť od roku 1809 vo francúzskej armáde, z armády však utiekol. Po amnestii v roku 1811 sa mohol ako dezertér vrátiť domov.

V roku 1815 sa stal kňazom, jeho prvým pôsobiskom sa stala dedinka Ars pri Lyone, ktorej obyvatelia boli známi svojou bezbožnosťou. Svojou vierou, bohabojným životom a odvahou, /najmä v čase cholery/ sa mu podarilo nakoniec ľudí prinavrátiť k Bohu. Veľký dôraz kládol na Sv. spoveď, spovedal často viac ako 16 hodín denne, vyučoval katechizmus, pomáhal obyvateľom aj finančne. Umrel v kruhu svojich farníkov v roku 1859 vo veku 73 rokov.

V roku 1905 bol blahorečený a v roku 1925 bol vyhlásený za svätého. Jeho telo sa zachovalo neporušené a dnes je vystavené v novej bazilike v Arse.

BK
F.L.Věk
STYLITA - Nemusím být tady, ale drobnou radu pro budoucnost - takhle v životě nic neuneseš a jak nebude po tvém, jednou začneš vše vyčítat Bohu:))))))))) Pěkný den:))
F.L.Věk
:))) Než mně zase zablokují, už je tu jen málo chlívků, kde mně katolík dovolí psát:))) Ne, žádné hrátky. Prostě SYSTÉM římského náboženství JE z tohoto světa, Ježíš NENÍ z tohoto světa. Není to nepochopitelné:) Ale máš vlastně trošku pravdu, žluč tady těch různých malachjášů apod. mně skutečně přináší nezlobnou radost, malost je ve své podstatě legrační:)) Nenapadám člověka, ale SYSTÉM. Řkc má …More
:))) Než mně zase zablokují, už je tu jen málo chlívků, kde mně katolík dovolí psát:))) Ne, žádné hrátky. Prostě SYSTÉM římského náboženství JE z tohoto světa, Ježíš NENÍ z tohoto světa. Není to nepochopitelné:) Ale máš vlastně trošku pravdu, žluč tady těch různých malachjášů apod. mně skutečně přináší nezlobnou radost, malost je ve své podstatě legrační:)) Nenapadám člověka, ale SYSTÉM. Řkc má být zrcadlem nebe??.))))))))))HA HA HA - to nikdo soudný nemůže chtít, leda masochista:)))))))))
zaba
Pokud vím, tak ŘKC se mohla vždy holedbat jen tím, že držela od prvopočátku neměnnou apoštolskou nauku a snažila se jí věrně strážit za pomocí nástrojů, které jí dal sám Pán. Jen v tomto smyslu byla Tělem Kristový a tedy jen v tomto ohledu byla nutně svatá. Dnes však už bohužel toto neplatí. Neporušenost nauky i svátostné praxe, tak jak to mělo být podle vůle Pánovi, lze zaznamenat ještě tak …More
Pokud vím, tak ŘKC se mohla vždy holedbat jen tím, že držela od prvopočátku neměnnou apoštolskou nauku a snažila se jí věrně strážit za pomocí nástrojů, které jí dal sám Pán. Jen v tomto smyslu byla Tělem Kristový a tedy jen v tomto ohledu byla nutně svatá. Dnes však už bohužel toto neplatí. Neporušenost nauky i svátostné praxe, tak jak to mělo být podle vůle Pánovi, lze zaznamenat ještě tak před 100lety.
Dana22