Clicks30
lt.news

Pranciškus tapo "Vanity Fair" viršelio mergaite

84 metų Pranciškus yra ant naujausios itališkos „Vanity Fair“ versijos viršelio - tai mėnesinis mados ir paviršutiniškumo žurnalas.

Po paveikslu raudonomis raidėmis parašyta „Fratelli Tutti“, nurodant jo naujausią encikliką. Viršelyje cituojamas Pranciškus: „Mes visi esame vienoje valtyje, turime tapti puikia žmonių šeima“.

„Vanity Fair“ tikisi, kad ši žinia padės skaitytojams pasitikti naujus metus su meile ir viltimi.

#newsNnaejkfkad