Clicks27
vi.news

Linh mục Brazil bị loại bỏ sau khi cử hành Bí tích Thánh Thể theo Tin lành

Linh mục Jose Pedrini, một Nhà truyền giáo của Thánh Charles Borromeo, đã bị loại khỏi vị trí chủ chăn của giáo xứ Thánh Tâm ở Jundiai, Brazil, vì ông "đồng tế" với Francisco Leite, một mục sư Tin Lành, vào Thứ Tư Lễ Tro (video bên dưới).

Leite thuộc Giáo hội Trưởng lão thống nhất của Brazil. Ông đọc một phần của Kinh nguyện Thánh Thể và rước lễ.

Giám mục Vicente Costa của Jundiaí đã thông báo việc loại bỏ Pedrini vào ngày 20 tháng 2. Ông giải thích rằng “sự tham gia tích cực” như vậy của một thánh chức không phải Công giáo “không được phép theo các quy tắc của Giáo hội chúng tôi”.

Costa phản ứng có lẽ vì video về vụ bê bối phụng vụ lan truyền trên các phương tiện tự quảng cáo gây ra “phản ứng đa dạng và hoàn toàn trái ngược”, như ông nói.

#newsGacolkjddu