Clicks170
vi.news

Hồng y Müller gọi hồng y Parolin một là một người theo "chủ nghĩa hiện đại"

Đức Hồng y Gerhard Müller đã viết trên firstthings.com (ngày 20 tháng 2) rằng: "Nói về sự "chuyển hóa mô hình" thì nó là một" sự tái hiện lại đức tin Công giáo thông qua cách thức giải thích của hiện đại chủ nghĩa và theo chủ quan chủ nghĩa".

Trong thời gian gần đây, Hồng y Pietro Parolin, Thư ký Tòa thánh Vatican, và Hồng y Chicago Blase Cupich đã viện dẫn một "chuyển hóa mô hình" liên quan tới Amoris Laetitia.

Müller nhận thấy rằng các diễn giải của Amoris Laetitia không thể trở thành chính thống khi chúng chỉ phù hợp với ý định của Francis, thay vào đó, "Chúng chỉ có thể chính thống chỉ khi chúng tuân theo lời răn của Đức Kitô được bảo vệ thông quan đức tin."

Hồng y khuyến cáo rằng việc đứng lên phải đối là nghĩa vụ của lương tâm, khi mà thuật ngữ "thay đổi mục vụ" được sử dụng như một công cụ để dẹp giáo huấn của Giáo hội qua một bên, "như thể giáo lý là một trở ngại cho việc chăm sóc mục vụ".

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsMecbrluuus