Clicks1.8K
Joanna17
31

List Watykanu do buddystów z okazji święta Narodzin Buddy

www.vatican.va/…/rc_pc_interelg_…

Drodzy przyjaciele buddyści,

1. W imieniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego składamy serdeczne pozdrowienia i życzenia wszystkim wspólnotom buddyjskim na całym świecie podczas obchodów święta Vesak/Hanamatsuri (Narodziny Buddy). Od dwudziestu czterech lat Papieska Rada Dialogu Międzyreligijnego przesyła wam pozdrowienia z tej radosnej okazji. Ponieważ w tym roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę tego tradycyjnego orędzia, pragniemy odnowić naszą więź przyjaźni i współpracy z różnymi tradycjami, które Państwo reprezentujecie.

2. W tym roku chcielibyśmy wspólnie z wami zastanowić się nad tematem "Buddyści i chrześcijanie": Budowanie kultury współczucia i braterstwa". Jesteśmy świadomi wielkiej wartości, jaką nasze tradycje religijne nadają współczuciu i braterstwu w naszych duchowych poszukiwaniach oraz w naszym świadectwie i służbie dla zranionej ludzkości i zranionej ziemi.

3. Dokument o Ludzkim Braterstwie dla Światowego Pokoju i Życia razem stwierdza: "Autentyczne nauczanie religii zachęca nas do zakorzenienia w wartościach pokoju; do obrony wartości wzajemnego zrozumienia, ludzkiego braterstwa i harmonijnego współistnienia". Spotkając się z Najwyższym Patriarchą Buddyjskim w Tajlandii w listopadzie ubiegłego roku, Jego Świątobliwość Papież Franciszek wyraził, że "możemy wzrastać i żyć razem jako dobrzy "sąsiedzi" i w ten sposób być w stanie promować wśród wyznawców naszych religii rozwój nowych projektów charytatywnych, zdolnych do generowania i pomnażania praktycznych inicjatyw na drodze braterstwa, zwłaszcza w odniesieniu do ubogich i naszego wspólnego domu, który jest często używany. W ten sposób przyczynimy się do kształtowania kultury współczucia, braterstwa i spotkania, zarówno tu, jak i w innych częściach świata" (por. wizyta u Najwyższego Patriarchy Buddyjskiego w Bangkoku, 21 listopada 2019 r.).

4. Święto Wesachu/ Hanamatsuri zachęca nas do przypomnienia sobie, że książę Siddhartha wyruszył w poszukiwaniu mądrości, goląc głowę i wyrzekając się statusu książęcego. Wymienił swoje szaty z jedwabiu na prostą szatę mnicha. Jego szlachetny gest przypomina świętego Franciszka z Asyżu, który obciął włosy i wymienił swoje delikatne szaty na szatę prostą żebraka, ponieważ chciał iść za Jezusem, który "ogołocił się, przyjmując postać sługi" (Flp 2, 7) i "nie miał gdzie głowy położyć " (Mt 8, 20). Ich przykład i przykład ich naśladowców inspirują nas do życia w oderwaniu od świata ze względu na to, co najważniejsze. W konsekwencji możemy swobodniej poświęcić się rozwijaniu kultury współczucia i braterstwa dla złagodzenia ludzkiego i ekologicznego cierpienia.

5. Wszystko jest powiązane. Współzależność sprowadza nas z powrotem do tematu współczucia i braterstwa. W duchu wdzięczności za waszą przyjaźń, pokornie prosimy was, abyście towarzyszyli i wspierali waszych chrześcijańskich przyjaciół w budowaniu dobroci i braterstwa w dzisiejszym świecie. W miarę jak my, buddyści i chrześcijanie, uczymy się od siebie nawzajem, jak stawać się coraz bardziej świadomymi i współczującymi, obyśmy nadal szukali sposobów na wspólną pracę, aby nasza wzajemna więź stała się źródłem błogosławieństwa dla wszystkich czujących istot i dla planety, naszego wspólnego domu.

6. Wierzymy, że aby zagwarantować ciągłość powszechnej solidarności, nasza wspólna podróż wymaga procesu edukacyjnego. W tym celu 15 października 2020 r. odbędzie się globalne wydarzenie pod hasłem "Odkrywanie na nowo zasad światowej Konwencji dla Edukacji (Global Compact on Education)". "Wydarzenie to odnowi nasze poświęcenie dla młodzieży, naszą pasję do edukacji bardziej otwartej i niewykluczającej, włączając w to cierpliwe słuchanie, konstruktywny dialog i lepsze wzajemne zrozumienie" (Papież Franciszek, Przesłanie na rozpoczęcie Global Compact on Education, 12 września 2019). Zapraszamy Was do współpracy ze wszystkimi w celu promowania tej inicjatywy, indywidualnie i w Waszych wspólnotach, aby pielęgnować nowy humanizm. Cieszymy się również, że buddyści i chrześcijanie razem czerpią z powszechnie zaakceptowanych wartości i wspólnie pracują nad wykorzenianiem przyczyn problemów społecznych w różnych częściach świata.

7. Módlmy się za wszystkich tych, którzy zostali dotknięci pandemią koronawirusa i za tych, którzy pracują w służbie zdrowia. Zachęcajmy naszych wiernych do przeżycia tej trudnej chwili z nadzieją, współczuciem i miłością.

8. Drodzy przyjaciele buddyjscy, w tym duchu przyjaźni i współpracy, życzymy Wam po raz kolejny spokojnego i radosnego święta Vesak/Hanamatsura.

-------------
I co Wy na to?
wacula25wp.pl
Quas Primas A zachorował ksiądz proboszcz, który niedługo później zmarł. Szybko koronawirus zaatakował kolejne osoby. Większość poddała się kwarantannie.Wiadomo natomiast, że ostatni raz odprawiał mszę 9 marca. Niedługo później pojawiły się u niego trudności z oddychaniem. A trafił do szpitala w pobliskim Chełmie, gdzie był leczony na zapalenie płuc. Lekarze zaczęli podejrzewać koronawirusa, co …More
Quas Primas A zachorował ksiądz proboszcz, który niedługo później zmarł. Szybko koronawirus zaatakował kolejne osoby. Większość poddała się kwarantannie.Wiadomo natomiast, że ostatni raz odprawiał mszę 9 marca. Niedługo później pojawiły się u niego trudności z oddychaniem. A trafił do szpitala w pobliskim Chełmie, gdzie był leczony na zapalenie płuc. Lekarze zaczęli podejrzewać koronawirusa, co potwierdził wykonany test. Księdza w stanie ciężkim przetransportowano do szpitala zakaźnego w Puławach, gdzie zmarł Ksiądz mógł zarazić innych ???????????? .
wacula25wp.pl
Croisade A od kiedy buddysci wierzą w Trójce Świętą?]==A NIGDY TO Wiesz już tak jak wiele innych sekt podobnych na ziemi ?.A żeby tą i inne tajemnice poznać ,trzeba Ci większej wiary duchowej mieć .A tą daje lub nie tylko DUCH św. Albowiem wtedy natychmiast zrozumiesz życie duchów i dusz ludzkich itd .Jak na razie trwaj przy wiedzy katechizmu KK i to wystarczy Ci do bram nieba dojść.
One more comment from wacula25wp.pl
wacula25wp.pl
pmichal--Piszesz-[ Sorry. Ale zrozumiesz, bo ty też tak sobie luźno wiążesz...]==A tak na początek przyjacielu ZAPAMIĘTAJ ŻE nic człowiekowi MARNEMU w GRZECHACH SWOICH do tego to co Bóg uczynił na ziemi i niebie {ŚWIĘTE} .Ponieważ podważać chcesz Boga jak żydzi znasz historię więc NIE CZYŃ TEGO.Piszesz dalej -[Dzieje się tak przez zgubny wpływ różnych ideologii takich jak liberalizm itd ]==I …More
pmichal--Piszesz-[ Sorry. Ale zrozumiesz, bo ty też tak sobie luźno wiążesz...]==A tak na początek przyjacielu ZAPAMIĘTAJ ŻE nic człowiekowi MARNEMU w GRZECHACH SWOICH do tego to co Bóg uczynił na ziemi i niebie {ŚWIĘTE} .Ponieważ podważać chcesz Boga jak żydzi znasz historię więc NIE CZYŃ TEGO.Piszesz dalej -[Dzieje się tak przez zgubny wpływ różnych ideologii takich jak liberalizm itd ]==I właśnie dlatego mamy kościół katolicki i papieża który nam te wszystkie sprawy wyjaśnia i kontroluje i dlatego droga papieży była i nadal jest apostolska którą wytyczył w księgach testamentu-PISMA ŚWIĘTEGO . I to jest Boża tajęmnica zakryta Tobie z którą nadal masz b.duży problem .Zacznij czytać ŻYWOTY-ŚWIĘTE -tam jest odp. na twój problem
MementoMori+++
Kąkolu tyle naroslo że tylko Bóg może coś zrobić, poprzez kary Boże. Chrześcijanie sami nie wymierzają sprawiedliwości jak w przypowieści o kąkolu, trzeba czekać na żeńców tj aniołów Bożych aż zabiorą zło
Joanna17
Smutne to... Takie listy są przeciwne i nakazowi misyjnemu, aby głosić wszystkim narodom, i prawdzie wiary, że On przyjdzie sądzić żywych i umarłych i prawdzie Credo, że wierzę w jeden święty.
Wychodzi, że obecnie nie trzeba już głosić nikomu, kto jest politycznie poprawny, On nie przyjdzie sądzić ani żywych, ani umarłych, bo każdemu da piątkę ze słoneczkiem niczym pani z edukacji wczesnoszkolnej…More
Smutne to... Takie listy są przeciwne i nakazowi misyjnemu, aby głosić wszystkim narodom, i prawdzie wiary, że On przyjdzie sądzić żywych i umarłych i prawdzie Credo, że wierzę w jeden święty.
Wychodzi, że obecnie nie trzeba już głosić nikomu, kto jest politycznie poprawny, On nie przyjdzie sądzić ani żywych, ani umarłych, bo każdemu da piątkę ze słoneczkiem niczym pani z edukacji wczesnoszkolnej, a Wierzę w jeden Kościół oznacza tylko, że wszyscy, czy chcemy czy nie chcemy, należymy jakoś tam do tego jednego all-inclusive kościoła.
To po jaką cholerę męczyło się tylko misjonarzy? Po co wyrzeczenia tysięcy wiernych, zakonników, zakonnic? Po co jakieś hierarchie, przykazania kościele i inne posłuszeństwa? Wywalić wszystko, oglądać raz w telewizji mszę, raz nabożeństwo charyzmatyczne, raz święto narodzin Buddy, a po tamtej stronie, o ile jest, jakoś tam będzie. To brzmi jak w starym żarcie: jeśli nie ma Boga, to chwała Bogu, a jeżeli, nie daj Boże, Bóg jest, to niech nas ręka Boska broni (dowolnego bóstwa i dowolnej religii oczywiście).🥺
Quas Primas
Wacek- trollu jeden, lepiej zamilcz, bo zbiera się tobie, oj zbiera!
Pamiętaj, że Pan Bóg jest Sprawiedliwy!
baranek
Ależ pod tym linkiem,ktory znajduje się poniżej tytułu widnieje list zupelnie innej tresci z okazji tego swięta:dotyczy...korupcji!
Joanna17
Rzeczywiście, wkleiłam stary link sprzed dwóch lat
m.rekinek
,,Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę …More
,,Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan,i nie tykajcie tego, co nieczyste,a Ja was przyjmę."
2 kor 6 14-17
wlowoj
Kilka lat temu można by to uznać za spóźniony prima-aprilis...
Andreios
Nasz Pan i Bóg Jezus Chrystus nie praktykował żadnego ekumenizmu ani dialogów międzyreligijnych.Nie posyłał swych Apostołów do wyznywców izydy,ozyrysa,cesarza rzymskiego,czy religii babilońskich lub jakichkolwiek innych,mówiąc swym Apostołam aby się z nimi dogadali lub szukali wspólnych mianowników czy zbieżności ideologicznych. On sam nie odwiedzał także świątyń innych wyznań bo było by to …More
Nasz Pan i Bóg Jezus Chrystus nie praktykował żadnego ekumenizmu ani dialogów międzyreligijnych.Nie posyłał swych Apostołów do wyznywców izydy,ozyrysa,cesarza rzymskiego,czy religii babilońskich lub jakichkolwiek innych,mówiąc swym Apostołam aby się z nimi dogadali lub szukali wspólnych mianowników czy zbieżności ideologicznych. On sam nie odwiedzał także świątyń innych wyznań bo było by to BLUZNIERSTWEM !!! Jezus postępował wręcz przeciwnie.Jego wymóg jest następujący."Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
Ostatnie jego zdanie do Apostołów przed Wniebowstąpieniem było następujące " I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." Czy trzeba jeszcze innych argumentów ??? Przesłanie Jezusa Chrystusa jest JASNE i JEDNOZNACZNE.Nauczać,nawracać i chrzcić a nie tworzyć wspólne konferencje i szukać uniwersalizmu religijnego.Ekumenia jest całkowitym ZAPRZECZENIEM istoty nawracania i nauczania,które tak ważne było dla Jezusa.Jest całkowitym PRZEKRESLENIEM jego posłanictwa.Nie wolno nawracać muzułmanów czy żydów,przed Najświętrzy Sakrament są wprowadzene jakieś bożki czy boginie....to jest Kościół Jezusa Chrystusa !? To jest zgodne z jego przesłannictwem....raczej nie.Prawdą jest,że WSZYSCY jesteśmy sworzeniami wrzechmogącego Boga ale NIE WSZYSCY jesteśmy dziećmi Bożymi....Dopiero przez Chrzest stajemy się Dziećmi Bożymi.Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony” – mówi Jezus (Mk 16,16)...
Jan 1:12-13
"Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga."

Dopiero po Chrzcie św.jesteśmy narodzeni dla Boga i z Boga.

Ekumenzim jest wielką tragedią i podważeniem nauk Jezusa Chrystusa bo aprobata innych wyznań i brak nawrócenia i nauki w duchu Jezusa Chrystusa, zamyka im drogę do zbawienia.Nie ma innej drogi do zbawienia jak przez Chrzest św.A jeżeli niektórzy dostojnicy kościelni twierdzą,że są inne możliwości to zaprzeczają oni Ewangeliom i nauce Jezusa Chrystusa.
Croisade
Dokładnie, ale co niektórzy tego nie rozumieją.
List bałwochwalców do bałwochwalców !
wacula25wp.pl
Croisade Piszesz -[ należą do Boga? Oni Go nie uznają.]==Tę tajemnice wyjaśnić Ci się nie da .Potrzebna jest większa wiedza duchowa którą ty nie znasz i jest Zakryta przed tobą jak na razie ?/
Croisade
Co? xD A od kiedy buddysci wierzą w Trójce Świętą?
wacula25wp.pl
pmichal Piszesz -[ pytasz dlaczego nie masz problemów z herezją?. ]-Bóg uczynił go Świętym I NIC TOBIE do tego ZAPAMIĘTAJ
wacula25wp.pl
Croisade ,Piszesz -[ a tu jest mowa o buddystach.itd]==I ci też należą do BOGA jak TY i JA pamiętaj to jest Boża tajęmnica zakryta Tobie
Croisade
W jakim sensie należą do Boga? Oni Go nie uznają.
wacula25wp.pl
pmichal Piszesz -[ Jestem katolikiem heretyku.]--JA również jestem katolikiem i nie mam z tym problemu jak TY CO JEST GRANE?????
wacula25wp.pl
Croisade A piękny obraz ekumenii chrześcijaństwa i ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach dzielenia się chlebem z ubogimi i jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła . Głównym narzędziem ekumenizmu jest WIARA i dialog .
Croisade
Coś ci się pomyliło. Tak poza tym ekumenizm to nie dialog międzyreligijny, a tu jest mowa o buddystach.
wacula25wp.pl
pmichal Nie wiem czy zauważyłeś żeby wyższość się nad magisterium kościoła katolickiego kim ty jesteś przyjacieluuuuuuuu-POMYŚL
wacula25wp.pl
CroisadePiszesz -[Popierasz grzech przeciwko I przykazaniu?]--A nic z tych rzeczy jest to droga KK w EKUMENII
Croisade
W czym?
wacula25wp.pl
pmichal Jeżeli jesteś chrześcijaninem kościoła katolickiego Odczytaj poczet papieży świętych i po problemie???????
wacula25wp.pl
Jan Paweł II to rozumiał Bóg uczynił go Świętym nadal to zostaliście jak żydowscy kapłani nic nie rozumiejący OJ-oj
Croisade
Popierasz grzech przeciwko I przykazaniu?
Weronika-S.
To jak w PZPR, ten sam sposób ,,solidarności klasowej,, tylko tam było towarzysze, a tu przyjaciele, ale w sumie na jedno wychodzi.
Quas Primas
TRAGEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
APOSTAZJA !