ONZ po raz kolejny propaguje roszczenia ruchu LGBT i środowisk proaborcyjnych. Podczas wydarzenia organizowanego przez UN Women padło wiele radykalnych postulatów, uderzających w rodzinę. W trakcie …More
ONZ po raz kolejny propaguje roszczenia ruchu LGBT i środowisk proaborcyjnych. Podczas wydarzenia organizowanego przez UN Women padło wiele radykalnych postulatów, uderzających w rodzinę. W trakcie wydarzenia zorganizowanego w ramach tzw. Generation Equality Forum dyskutowano m.in. na temat wpływu pandemii na „nierówności genderowe” oraz wskazywano, że naturalne role społeczne mają być głównym źródłem przemocy. Konieczność dalszych działań w celu narzucania na skalę globalną ideologicznych rozwiązań potwierdził Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Tijjani Muhammad-Bande.
pch24.pl

Inżynieria społeczna spod znaku gender na forum ONZ. Szykują nam nowy, „jeszcze wspanialszy” świat …

ONZ po raz kolejny propaguje roszczenia ruchu LGBT i środowisk proaborcyjnych. Podczas wydarzenia organizowanego przez UN Women padło wiele radykaln…
MementoMori+++
Bogiem dla nich jest własna wola, wolność która oddzielili od prawdy, wartości, rozumu a nawet praw biologii. Żyją w iluzji i złudzeniach i się na tym przejadą. Szatan jest ojcem kłamstwa i powiedział "no serviam". Oni wszystko rozbierają na części pierwsze, przedefiniowuja pojęcia i zmieniają na obraz i podobieństwo swoich szatańskich urojeń i złudzeń. Człowiek bez Boga nie wie kim jest i dokąd …More
Bogiem dla nich jest własna wola, wolność która oddzielili od prawdy, wartości, rozumu a nawet praw biologii. Żyją w iluzji i złudzeniach i się na tym przejadą. Szatan jest ojcem kłamstwa i powiedział "no serviam". Oni wszystko rozbierają na części pierwsze, przedefiniowuja pojęcia i zmieniają na obraz i podobieństwo swoich szatańskich urojeń i złudzeń. Człowiek bez Boga nie wie kim jest i dokąd zmierza, a tożsamość i istnienie jest przed poznaniem. Człowiek który nie wie kim jest, nie będzie wiedział co zrobić ze swoją wolnością i będzie działał według ztechnicyzowanego sposobu myślenia, tj automatycznego i niewolniczego takie jakie wiedzie prym w tym post modernistycznym świecie. Wolni ludzie w Chrystusie o ile są rzeczywiście Jego uczniami, nie mogą wykazywać takiego samego toku myślenia jak gnostycy. Pseudo filozofia Kartezjusza wiedzie prym, gdzie takie pojęcia jak świat, człowiek, Bóg zostały sprowadzone tylko do idei, a idee łatwo zbanalizować. Bóg stworzył wszystko piękne, i ci ludzie zakłamują wszystko nawet najgorsze, najwulgarniejsze rzeczy przedstawia się w pięknym opakowaniu czy to wizualnym, słownym czy estetycznym...
Posoborowe absurdy
ONZ organizacja satanistyczna