Clicks10
lv.news

Francisks saka, ka viņa "ticībai" ir vajadzīgas arī šaubas

Citā interviju grāmatā Francisks izcēlās ar kļūdainu pārliecību, ka "ticība bez šaubām nevar virzīties uz priekšu", viņš esot tās sekotājs.

Interviju veidoja viņa draugs, tēvs Marko Pozza, un tā daļēji tika publicēta vietnē Corriere.it (28. februāris).

Atšķirībā no Franciska, katoļu doktrīna, kas izteikta Trentes katehismā, paskaidro, ka “ticībai jāizslēdz visas šaubas”. Jēkaba 1:6 salīdzina to, kurš šaubās, ar “jūras braucēju, kuru vējš dzen un mētā”.

Franciska kļūdas avots ir sajaukums starp “šaubām” un “Dieva atstātajām pieredzēm”, kas var ienākt arī svēto dzīvē.

Pamatojoties uz šo neskaidrību, Francisks uzskata, ka kristietim, kurš nekad nav piedzīvojis šaubas, kaut kā "trūkst": "Ticība bez šiem pārbaudījumiem man liek šaubīties, vai tā ir patiesa ticība." Šo apgalvojumu neapstiprina ne Bībele, ne nopietni garīgu tekstu autori.

No otras puses, Francisks plūdus sauc par "Dieva dusmām", tādējādi izmantojot jēdzienu, kam pat paša Franciska teologi pretotos. Viņš brīdina par tādu apstākļu radīšanu, kas varētu izraisīt vēl vienus “plūdus”, lai gan Dievs 1. Mozus grāmatas 9:11 saka, ka otru plūdu nebūs.

Attēls: Marco Pozza © Vatican Media, #newsLbykejgqxd