06:03
† Čo od nás chce Ježiš? evanjelizacia.eu | Marek 1, 14 - 20 | Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte …More
† Čo od nás chce Ježiš?

evanjelizacia.eu | Marek 1, 14 - 20 | Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Povolanie prvých učeníkov - Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete - a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

P. Ľubomír Stanček nás povzbudzuje i slovami: ..."Kto chce duchovne rásť, napredovať, rozšíriť si svoje vedomosti, musí sa naučiť počúvať, prijímať dobre mienené slová a urobiť maximum pre uvedenie slov do praxe....Ochotne otvorme svoje vnútro pre Ježiša a odstráňme z neho všetko zlo. Dnešný deň chce od nás Ježiš a my to sľubujeme, že urobíme všetko, aby sme odstránili z kútov našich sŕdc všetko, čo nám bráni, aby sa nás celých zmocnil Ježiš"....