Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks2.7K

Asi skončí Covid totalita pronásledování církve 8.12.2021 - 100 let po zrušení Sodalitium Pianum Benediktem XV. ?

Papež Pius X., světec, jehož tělo nezetlelo, tento imunitní sebečistící sebeopravný ochranný orgán Katolické církve založil, a zdržel tím satanistický modernismus o 50 let.
Papež Benedikt XV. dal Sodalitium Pianum rozpustit. To se stalo 8. prosince 1921. (100 let uplyne 8.12.2021) Sodalitium Pianum bylo založeno v roce 1909 a z vůle Msgr. Benigniho rozpuštěno na počátku první světové války, která se kryla se smrtí Pia X. Bylo znovu obnoveno v roce 1915, ale od té doby již bylo odsunuto na okraj. Pokračovalo do roku 1921, po němž bylo oficiálně a definitivně rozpuštěno římskými autoritami. Více na: rexcz.blogspot.com/…sodalitium-pianum-2003_22.html

Papež Lev XIII. měl koncem 19. století vidění, že satanovi bude dovoleno obrovsky ničit Katolickou církev 100 let, nezničí ji úplně, ale téměř.
Po těch 100 letech má dojít k obrodě a očistě, do té doby téměř zničené Katolické církve. Dnes již víme, že k očistě její modernistickými bludy zaplevelené školní protidogmatické teologie. Tu teologii má PÍSEMNĚ opravit dle sv. Ludvíka Maria Grignona z Montfortu 12 neznámých mužů, většinou laiků, jen 3 z nich jsou kněží.

S Ruskem je to podobné jako s Katolickou církví. Dle proroctví mnicha Ábela z počátku 19. století se Rusko stalo od počátků 20. století na 100 let otrokem pod těžkým židovským jhem. Toto jařmo má přestat po 100 letech. Dnes podrobně víme, že mezinárodní židovští bankéři Rothschildové a spol. bolševickou revoluci financovali i organizovali. Dodávali i vojenskou výzbroj a munici dle vědeckých rozborů A. Suttona z Hoowerova institutu. Současně židovské obyvatelstvo žijící převážně na Ukrajině nahradilo všechny carské úředníky velkého Ruska - Sovětského svazu. I když padl komunistický systém v Rusku, židovští úředníci zůstali a změnili se v kapitalistické vlastníky všeho co je v dnešním Rusku, v milionáře. Nad nimi jsou výše mezinárodní židovští bankéři Rothschildi a spol., kteří dál řídí dnešní Rusko. Dokdy? To záleží na tom, kdy začali. 18.3.2021 uplyne 100 let od polsko-sovětské smlouvy o hranicích, kdy Francie a spol. donutila Polsko, aby dalo část svého území na východě Sovětskému svazu. Také 100 let uplyne 16.1.2022, protože dle některých historiků těžké jho nad Rusy začalo až 16.1.1922, kdy celou evropkou část Ruska až po Ural dobyli židovští bolševici (zpočátku i s pomocí dobře vyzbrojené německé armády). Tehdy ještě nedobyli asijskou část, čili Sibiř a Dálný východ - tu dobyli až v dubnu 1923. Čili Židé budou vládnout na východě Ruska tj. na Sibiři a Dálném východě od dubna 1923 do dubna 2023 už 100 let. Dle proroctví zejména sv. Aristoklije Athoského obsadí Čína celou Sibiř (a Japonsko Dálný východ) v závěru 3. světové války a díky zoufalštví z té čínské komunistické zrádné okupace Rusové tehdy TOTÁLNĚ opustí ateistické komunistické (tj. protikřesťanské židovské) myšlení. Dle proroctví Hudsona Taylora, prvního velmi chudého britského misionáře 19. století ve vnitrozemské části Číny, se všichni Rusi po té válce zcela obrátí ke Kristu. Číňané všechny ruské muže a několik žen na Sibiři dle předpovědi sv. Aristoklije bez skrupulí povraždí a většinu ruských žen si vezmou za manželky. Rusky se však vrátí ke křesťanské víře a získají pro ni i své čínské muže.
....... (doplním časem)

Jen díky tomu, že za vlády neamerického občana (z izraelského kmene Dan) Baraka Obamy (padlé hvězdy z nebe) nad USA, se v r.2015 zbožní židé v Izraeli postavili proti Obamovi a jeho stoupencům bezbožným židům v Izraeli a ve světě, tak nedošlo zatím k světovládě Antikrista. Obama by chtěl dál vládnout skrze svou senilní figurku Johna Bidena v USA a celosvětově po volbách 3.11.2020 od 21.1.2021. Když se ta jeho figurka Clintonová v r.2016 nějak zasekla.

Další znamení, tentokrát z hvězd:
23.9.2017 v souhvězdí Panna porodila a pak 1260 dní je Církev živena na poušti. Pouštní život skončí v březnu 2021. Asi v březnu (marec) 2021 dle Zj 12,6 skončí fyzicky bezpečný život křesťanů Církve v úkrytu před satanovou krvežíznivostí.
L: Co to přesně znamená zatím nevím. Ví to někdo z vás?

Zjv 12 , 3 Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: Hľa, veľký ohnivočervený drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov, na hlavách sedem diadémov. 4 Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. 5 A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

Zjv 12 , 3
v 9/2017 bola tehotná a mala rodiť,drak sa pred ňu postavil ,aby zhltol dieťa ,len čo ho porodí.Presne toto je vidieť na skyview,keď si dáte znamenie Panny zobraziť a režim infra.Je v jej lone.V jednom videu bolo aj to ,že Jupiter(král) vstúpil do lona Panny cca 11,12/2016 .Tá žena 9/2017 mala rodiť a potom byť v azyle 1260 dní na púšti,kde jej Boh pripravil miesto.
Veríme,že Biblia sa môže vyplniť do bodky?? Ja tomu verím !
Asi začne vojna,druhá pečať. (Zjevení 6,3) Odporúčam každému si pripraviť nejaké zásoby,potravín,vody. Môže to byť začiatok Veľkého súženia,prípadne po vojne nástup antikrista.Alebo nás v marci budú nútiť prijať vakcínu.
Teraz nastáva aj ekonomická kríza vyvolaná pandémiou ,čo je príprava na vojenský konflikt.
Prvá pečať odpadlíctvo sa prejavilo,keď biskupi poslúchli hlavného hygienika a zatvorili kostoly pre veriach.I s prijímaním na ruku.
Ešte by som dodal,že Páter Pio zomrel presne 49 rokov pred týmto znamením na oblohe. 23.9.1968
(Z komentářů pod Modleme se i my za znovuzvolení Trumpa prezidentem, oddálíme Antikristovu světovládu @Pravda bude skryta )

"Když Bílý papež a Černý papež (hlava jezuitů nebo protipapež - poznamenal G. Culleton) zemřou oba v tu samou noc, nastane nový úsvit křesťanské civilizace a nový velký zářivý den." (L: Pamatujme, Bůh chce, abychom NEhřešili! Proto napřed zemřou ti vůdci křesťanství, kteří svým postojem dovolují křesťanům a světu velmi těžce hřešit.) Staroitalské proroctví uveřejnil během 2. světové války kněz G. Culleton.

Sv. otec Pio v r. 1918 řekl, že : "V čase, když bude papežský stolec prázdný, Evropa bude postižena strašnými tresty...Na východě (L: na ruském Urale bude boj s Čínou, která ukradne Rusku asijskou část, Sibiř až k Uralu, k místu popravy sv. carských mučedníků z r.1918, dle ruských proroctví sv. Aristoklije či dalších) a také na západě budou velké boje (L: o nejkrvavější občanské válce v Británii prorokoval ctihodný P. Nectou žijící před r.1773), které připraví o život mnohé. Bezmocní lidé budou pouze přihlížet. 4roky a 5měsíců to potrvá. Hlad, epidemie a mor způsobí více obětí, než válka samotná. Ten čas přijde, až nebudete moci nakupovat ani prodávat (L: náznak budoucího zákazu byl na jaře 2020, kvůli částečně zfalšované koronavirové jakoby epidemii a falší znemožněné léčbě.) Chléb bude pouze na příděl a každý bochník bude označený. (L: ještě se nestalo, ale koronavirovou uzávěrou ekonomik a povinným rouškováním lidí v EU k tomu vytváření budoucího hladu a moru ze zdraví poškozujícího mnohahodinového každodenního nošení roušek zákonitě míříme) Všechna moře zčervenají krví. (L: pravděpodobně za 3. světové války na souši i mořích) Kočáry (auta) budou jezdit bez koní, hrozní draci (letadla, rakety) budou létat vzduchem crlíc oheň a síru, ničíce přitom města a vesnice."
Text proroctví bez mých poznámek L: byl zveřejněn v časopise Regina v září 2020, str.14, 13. Vydavatel časopisu k těmto proroctvím, dle mého názoru velmi uměle a násilně přidal složitý, a proto nesprávný výklad. Tak jsem ta proroctví dal sem holá jak jsou s nejminimálnějšími poznámkami. Kdy bude křesťansky lépe dle proroctví sv. Pia a staroitalského proroctví
.
Libor Halik
Libor Halik
Asi až budou zabiti k 8.12.2021: "Když Bílý papež a Černý papež zemřou oba v tu samou noc, nastane nový úsvit křesťanské civilizace a nový velký zářivý den." (Staroitalské proroctví) "V čase, když bude papežský stolec prázdný, Evropa bude postižena strašnými tresty...4roky a 5měsíců to potrvá. Hlad, epidemie a mor způsobí více obětí, než válka samotná. Ten čas přijde, až nebudete moci nakup…More
Asi až budou zabiti k 8.12.2021: "Když Bílý papež a Černý papež zemřou oba v tu samou noc, nastane nový úsvit křesťanské civilizace a nový velký zářivý den." (Staroitalské proroctví) "V čase, když bude papežský stolec prázdný, Evropa bude postižena strašnými tresty...4roky a 5měsíců to potrvá. Hlad, epidemie a mor způsobí více obětí, než válka samotná. Ten čas přijde, až nebudete moci nakupovat ani prodávat (L: náznak budoucího zákazu byl na jaře 2020, kvůli částečně zfalšované koronavirové jakoby epidemii a falší znemožněné léčbě.) Chléb bude pouze na příděl a každý bochník bude označený. Sv. otec Pio v r. 1918 předpověděl.
TerezaK
Libor Halik
Avšak text o vytržení je blbost. Nic takové nebude, dokud nevstanou nebožtíci z hrobů dle Bidle svaté.
TerezaK
O tom můžeme jenom teď spekulovat. Věci stejně jsou a budou takové, jaké jsou a budou :-) :-)
TerezaK
Pro nás je to jistě nepředstavitelné a zdá se nemožné, Bohu se ale zdají asi naše pochybnosti dosti Úsměvné :-) :-) :-)
Libor Halik
Protestantský darbistický blud vytvořený koncem 19. století o vytržení před světovládou Antikrista je líbivý, lechtá to uši. Ale zůstane bludem navěky. Blud nevede člověka ani církev ani společnost ke svatosti. Tento blud vytvořil z USA Sodomu a není dobré, aby umožnil Sodomu i u nás.
U.S.C.A.E.
1 Sol 4,13-18

Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo …More
1 Sol 4,13-18

Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.
Libor Halik
"My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, NEpředstihneme ty, kdo budou už mrtví."
TerezaK
To bychom se tady mohli bavit donekonečna, resp., stejně jen do Aleluja, komu, co lechtá uši: já bych Vám dala argumenty, že v Bibli není, že vytržení není, naopak, vy že je. Vy zase byste mi dávali argumenty proti, že to tam stůj co stůj není. Ale mě už to trochu omrzelo. Už je toho tady na Glorii a všude napsáno dost. Maličcí vidí, velcí asi nevidí, ani kdyby to měli na bilboardu.
Katolická …More
To bychom se tady mohli bavit donekonečna, resp., stejně jen do Aleluja, komu, co lechtá uši: já bych Vám dala argumenty, že v Bibli není, že vytržení není, naopak, vy že je. Vy zase byste mi dávali argumenty proti, že to tam stůj co stůj není. Ale mě už to trochu omrzelo. Už je toho tady na Glorii a všude napsáno dost. Maličcí vidí, velcí asi nevidí, ani kdyby to měli na bilboardu.
Katolická Církev- já jsem katolík- nikdy apokalypsu závazně pro věřící nevyložila. Ani vytržení ani tisícileté království. Takže, pokud si jí vykládám takto duchovně, a držím se výkladu mnoha katolických duchovních, nejsem mimo Církev sv.. Protože Církví nejsem vázána k určité představě. Katolická Církev to neučinila. Zavrhla pouze jeho podobu jako představu Pozemského Království! Což je vlastně NWO=které je učiněné nepřáteli katolické Církev. A to také nevyznávám. Takže nevím, kdo a koho a co lechtá uši: ale je to asi stejné tak jako se vyjádřil jeden kazatel: V Bibli není vše doslovně, to by nemohli pro to stačit všechny knihy světa, ale Bůh používá v Bibli obrazy, aby Božímu slovu rozuměl i hlúpy. Např.: když mluví o homosexualitě, je psáno: je ohavnost, když muž leží s mužem jako by ležel se ženou. Stejně tak není v Bibli nic o Duchu Svatém doslovně. Ale přesto je všude přítomna Nejsvětější Trojice, atd...
Stejně tak není doslovně napsáno o vytržení, je to tam hl. v obrazech, aby to pochopil i hloupý.
(Zda bude v Nebi prvních Tisíc let ráj podle Izaiáše nebo nikoli, to není v rozporu z katolickou vírou, ani jedna varianta, ani druhá.) (Copak vy víte, kolik duší bude uvolněno z očistce v okamžiku Varování?)
U.S.C.A.E.
problém je v tom že protestant nevie čo s utrpením pre neho je to podľa bludného zmyslu zlá vec ako taká a tam je základ vychvátenia
TerezaK
To neví, rozhodně Pán Ježíš v eucharistii, resp.: láska z n vycházející, dává snést mnohem více, než přirozené síly člověka. Ale k tomu: "My živí..." Je to dobré, účinné a aktuální zmínit:
Protože v Den Božího Milosrdenství budou otevřena stavidla Božího Milosrdenství, ale též jsme byli v poselstvích Varování upozorněni, že též v ten den budou uvolněni démoni: zřejmě tedy jako očistec pro ty, …More
To neví, rozhodně Pán Ježíš v eucharistii, resp.: láska z n vycházející, dává snést mnohem více, než přirozené síly člověka. Ale k tomu: "My živí..." Je to dobré, účinné a aktuální zmínit:
Protože v Den Božího Milosrdenství budou otevřena stavidla Božího Milosrdenství, ale též jsme byli v poselstvích Varování upozorněni, že též v ten den budou uvolněni démoni: zřejmě tedy jako očistec pro ty, kteří nechtějí nebo úplně nedokáží přijmout Boží Milosrdenství.?
Takže při Varování bude právě to: zmíněná věta z Bible, a pokud již zanikne očistec, vznikne očistec na Zemi. Duše, které se při Varování obrátí, přijmou Boží Milosrdenství budou: buď už s Pánem nebo, pokud se potřebují ještě očišťovat: budou na zemi, ale budou již žít v jiné rovině existence, v úkrytech a v bezpečí. Duše, které se neobrátí, budou mít, jak jsem pochopila dle Rodriguese, 6dnů na obrácení a na to, aby vyhledali úkryt. (andělé jim pomůžou.) Ti všichni budou v bezpečí, naproti všemu, co se bude se Zemí dít. (pokud sami nenabídnou svou oběť.)
Ostatní, hříšníci, kteří se nechtějí utíkat do Božího Milosrdenství a obrátit, stejně jako ti, kteří nebudou chtít v Boha uvěřit, i když jim existence Boha byla již v Den Varování dokázána a ukázána, a přesto budou odmítat, na ně pak už budou, bohužel, muset dopadat Boží tresty a budou snášet vše, co se se zemí bude dít. Očistec v pravém slova smyslu a možná, bohužel, i předpeklí: Politické události (opatření, lidský chlad.), epidemie, pohromy, vše má ještě pomoci je obrátit a ukázat, co je v lidských srdcích, aby se rychle utíkali k Božímu Milosrdenství. Mezi nimi, zda udou ještě i duše spravedlivých, kteří budou i s nimi trpět, aby jim ukázali, jak se vrátit, nevím. Rozhodně tito obrácení budou trpět pronásledováním asi už i peklem, dokud nenajdou úkryt (nebo, bohužel, vysvobození ve smrti.)
A smrt těchto mučedníků má být prý ještě větší, než prvních křesťanů. (.... ... ? ...)
Takže určitě bude lepší, když nás bude co nejvíce už teď vlát s vlajkami: "Vítáme Tě Pane Ježíši!"
Bylo by to uctivé a hodné situaci a době. (Chtěla jsem si dát takový nápis na roušku: bílou plachtu s tímto nápisem, na konci bych ještě přidala: "Vítáme Tě, Pane Ježíši - v našem světě holocaustu." zatím ale nemůžu najít takovou fixu.)
U.S.C.A.E.
Although this "Rapture" phenomenon is a uniquely American and relatively recent thing, it finds its roots in the writings of a Jesuit priest by the name of Fr. Manuel de Lacunza in his 1812 book "The Coming of Messiah in Glory and Majesty" — a book that was eventually condemned by the Holy See and placed on the Index of Forbidden Books.

Lacunza was the first to popularize the idea that there …More
Although this "Rapture" phenomenon is a uniquely American and relatively recent thing, it finds its roots in the writings of a Jesuit priest by the name of Fr. Manuel de Lacunza in his 1812 book "The Coming of Messiah in Glory and Majesty" — a book that was eventually condemned by the Holy See and placed on the Index of Forbidden Books.

Lacunza was the first to popularize the idea that there would be a pre-tribulation rapture of the righteous — an idea that finds no precedent among the Early Church Fathers, and which was roundly rejected by the Catholic Church from the third century onwards. Lacunza, however, ignored the Church Fathers in his theological musings, even going so far as to link the Roman Catholic hierarchy with the second beast of Revelation 13 and the Whore of Babylon of chapter 17 — a scriptural interpretation that has been widely accepted by Protestants.

The Church issued a formal condemnation of the work on January 15, 1819, eight years after its Spanish publication, with the Tribunal of the Sacred Office ordering that the book be removed from circulation. And in 1824, it was placed on the index of forbidden books by order of Pope Leo XII, accompanied by the brief note "in any language."

churchmilitant.com/…e/the-downloadthe-rapture-trap

v skratke dielo ktoré toto hájilo v katolíckom prostredí BOLO ZAKÁZANÉ V AKOMKOĽVEK JAZYKU A DANÉ NA INDEX ZAKÁZANÝCH KNÍH (spisov) ono je to dokonca tak že tú bludnú ideu spopularizoval v USA jezuita ale Cirkev mu nakoniec klepla po prstoch. Čo je pravda je pravda a bodka dokonca je tu písané že samotné korene vychvacovacieho bludu sú u toho jezuitu
TerezaK
Bohužel, vůbec nevím, co píšete. Zakázané knihy nečtu, šetřím čas. Ale trochu mám pocit, že máte jakýsi zmatek v pojmech a v představách O církevních schváleních máte zřejmě guláš: zakázané knihy....? Co to jako je? Copak nemáte vlastní rozum? Vždyť těch knih je tolik, že se raději pomodlím tři sv. růžence, něco přečtu z písma a Bůh mezi tím dává sám světlo o skutečnostech, nemusím všechno číst. …More
Bohužel, vůbec nevím, co píšete. Zakázané knihy nečtu, šetřím čas. Ale trochu mám pocit, že máte jakýsi zmatek v pojmech a v představách O církevních schváleních máte zřejmě guláš: zakázané knihy....? Co to jako je? Copak nemáte vlastní rozum? Vždyť těch knih je tolik, že se raději pomodlím tři sv. růžence, něco přečtu z písma a Bůh mezi tím dává sám světlo o skutečnostech, nemusím všechno číst. POkud mi pošle něco do cesty, co plně souzní s tím, co Bůh mluví v modlitbě v milosti posvěcující a NENÍ TO V ROZPORU S UČENÍM CÍRKE, naopak mě to povzbudí a PODĚKUJI za to. Jenže dnes lidé nejsou ANI V MILOSTI POSVĚCUJÍCÍ, ANI SE NEMODLÍ SV.RŮŽENEC, ANI NEČTOU DENNĚ BIBLI SV., ANI NEČINÍ ŽÁDNÉ POKÁNÍ, ANI NEZNAJÍ UČENÍ VLASTNÍ KATOLICKÉ CÍRKVE(A ONO STAČÍ TO ZÁKLADNÍ KE SPÁSE A TO JE JEDNODUCHÉ),ANI NEVÍ, CO TO JE CÍRKEVNÍ SCHVÁLENÍ, A CHTĚJÍ POUČOVAT, CO A KOMU A KDO MÁ VEŘIT. Při tom poselství nikomu nic nevnucují! Sami tito lidé si hájí svobodu projevu, a nikdo se nesmí jejich výroku ani dotknout, ale když někdo něco oznámí jiného, tak se do něj pustí jako psy, jako by oni směli mít svobodu názoru a druhý NE.
TerezaK
Bráško v Kristu, Army man: Navíc jsem, pokud byste si dobře přečetl, psala něco odlišného, než jste uvedl. Ale to nevadí. Mám radu: zkuste se nejprve pomodlit sv. růženec, pokud možno celý, požádejte o přijetí sv. eucharistie alespoň při duchovním sv. přijímáním, pomodlete se též tuto modlitbu k Duchu Svatému: youtube.com/watch?v=n7E0v3rDesI , snažte se být v milosti posvěcující, plňte své …More
Bráško v Kristu, Army man: Navíc jsem, pokud byste si dobře přečetl, psala něco odlišného, než jste uvedl. Ale to nevadí. Mám radu: zkuste se nejprve pomodlit sv. růženec, pokud možno celý, požádejte o přijetí sv. eucharistie alespoň při duchovním sv. přijímáním, pomodlete se též tuto modlitbu k Duchu Svatému: youtube.com/watch?v=n7E0v3rDesI , snažte se být v milosti posvěcující, plňte své povinnosti svého stavu a nějaký kající skutek, a pak zjistíte, že Vám na diskuzi nezbývá moc času. Ale přesto, pokud nějaký bude, pak zkuste něco psát :-) :-) :-) (Ale spánek je také důležitý - 5.Boží přikázání. : -) :-) :-) :-) :-) Maria chraň, Maria braň!
U.S.C.A.E.
to je to čo chránilo laika pred bludmi a to je jedna z kľúčových úloh Cirkvi učiacej proste pre Katolíka to tým končí a bodka. To bolo katastrofálne rozhodnutie zrušiť index

to dielo ale je v rozpore s učením preto sa dalo na index čiže aj vychvátenie je s ním v rozpore tá kniha nepojednávala o poľovníctve
U.S.C.A.E.
a ak ste oponovala kritike vychvátenia sama ste potvrdili zmysel napísaného predtým

viete aké je to krásne keď sa človek môže oprieť o to že nemusí všetko skúmať sám? hlavne keď vie že je omylný lenže mandát Cirkev zahodila ako "nemoderný" a teraz už ani imprimatur ani nihil obstat nič nezaručuje ako môže keď sám Biskup alebo poverený nevie, smutným príkladom je Jeruzalmská Biblia ale nie text …More
a ak ste oponovala kritike vychvátenia sama ste potvrdili zmysel napísaného predtým

viete aké je to krásne keď sa človek môže oprieť o to že nemusí všetko skúmať sám? hlavne keď vie že je omylný lenže mandát Cirkev zahodila ako "nemoderný" a teraz už ani imprimatur ani nihil obstat nič nezaručuje ako môže keď sám Biskup alebo poverený nevie, smutným príkladom je Jeruzalmská Biblia ale nie text ale poznámkový aparát niektoré veci čo sú tam by sa tam hanbil napísať snáď už aj liberálny protestant
TerezaK
Tak buďte papežem vy, a konečně o tom bude rozhodovat, o všem, hodnověrná a svatá osoba :-)
TO, že to (výše Vámi uvedené) dílo je mimo Církev sv. neznamená, že Církev omítla vychvácení. Církev to prostě neudělala. A můžete se stavět třeba na hlavu. Pán Bůh to nebude dělat podle Vás. Ale každého vůli respektuje. Každý tu možnost (vychvácení) přijmout NEMUSÍ :-) ...A asi také nepřijme...
U.S.C.A.E.
To práve to znamená lebo to dielo bolo o vychvátení a je to tak primitívny blud že to úplne stačí na tejto úrovni, on nie je ani nijak rozšírený. Podľa mňa to nerobil ale inkvizičný tribunál povedané po starom rozhodol. a Pápež Lev XII potvrdil ešte pridal krátku poznámku.
Libor Halik
Nakonec paní TerezaK bude věřit, že je vytržená, i když bude ve svém bytě doma.
TerezaK
Bráško a už jste splnil vše, výše uvedené (ty modlitby, myslím?) Vychvácení nebylo Katolickou Církví nikdy zamítnuté jako blud. K vychvácení jako k takovému se katolická Církev nevyjádřila.
Myslíte to dobře, ale katolická Církev se k vychvácení nevyjádřila. Můžete odkázat na různá, více, či méně bludná učení různých lidí, v jejichž dílech je obsaženo vychvácení, Církev tato pojetí zamítla, …More
Bráško a už jste splnil vše, výše uvedené (ty modlitby, myslím?) Vychvácení nebylo Katolickou Církví nikdy zamítnuté jako blud. K vychvácení jako k takovému se katolická Církev nevyjádřila.
Myslíte to dobře, ale katolická Církev se k vychvácení nevyjádřila. Můžete odkázat na různá, více, či méně bludná učení různých lidí, v jejichž dílech je obsaženo vychvácení, Církev tato pojetí zamítla, vyjádřila se k těmto dílům jako k celku nebo k POJETÍ vychvácení toho, či onoho autora,
ALE K VYCHVÁCENÍ JAKO K TAKOVÉMU, SE NEVYJÁDŘILA A NEOZNAČILA TENTO TERMÍN ZA BLUD.
TerezaK
Každému, nechť se děje podle jeho víry :-) :-) :-) (My máme dům na kolečkách, tak to bude jednodušší i s celou rodinou a pokud možno i s kočičkou, nemá chudinka jedno očíčko.)
U.S.C.A.E.
ale vyjadrila ono nemusí byť všetko Ex Cathedra ak zamietla spis v jeho celku čo sa nestávalo úplne bežne, ale dosť často sa stávalo to že iba časti niekedy dokonca iba vety zoškrtala, tak keď už sa zamietol celý spis niečo to znamená
TerezaK
Laiku katolíku, aby došel do Nebe stačí: řídit se Biblí sv. + Učením katolické Církev (tj. stačí znát malý katechismus, dogmata). Nepotřebuje znát vše, co skončilo pod stolem. Toto mu má a úplně stačí ke spáse. Celá Kniha Zjevení nebyla závazně vyložená katolickou Církví, protože to prostě neudělala. Nedávejte lidem těžší břemena, kterých se sami nechcete dotknout.
Kdo může vidět vidí, že se vše …More
Laiku katolíku, aby došel do Nebe stačí: řídit se Biblí sv. + Učením katolické Církev (tj. stačí znát malý katechismus, dogmata). Nepotřebuje znát vše, co skončilo pod stolem. Toto mu má a úplně stačí ke spáse. Celá Kniha Zjevení nebyla závazně vyložená katolickou Církví, protože to prostě neudělala. Nedávejte lidem těžší břemena, kterých se sami nechcete dotknout.
Kdo může vidět vidí, že se vše právě odvíjí před našima očima.
Papež (myslím, Pavel VI.) se k rozmáhajícím se poselstvím od počátku 20.století řekl: je lépe jej přijmout a jednat, i kdyby se ukázalo jako nepravé (pokud není v rozporu se svědomím, Morálkou, Učením katolické Církve), než jej nepřijmout, nezachovat se podle něj a ukázalo by se pravé.
(Na začátku 20.století se zjevení začala množit, protože Pán potřebuje ohlásit svůj Příchod a lid na něj připravit, který se tak vzdálil. Chce jen lásku od lidí a zbožnost. Nic jiného.)
U.S.C.A.E.
a počúvať učiteľský úrad ktorý sa už o vychvátení vyjadril 😊 a jasne pravoverne už bola vyložená x svätcami ale vyčerpávajúco sa nikdy dať nebude ako že teraz Magisterium vyhlási takto je to definitívne a porovnávať blud a možné interpretácie svätého Písma teda konkrétnej Knihy ktorá je navyše samá obraznosť je manipulácia

tým že zavrhnete celé kľúčové dielo o vychvátení tým sa o výchvátení vlas…More
a počúvať učiteľský úrad ktorý sa už o vychvátení vyjadril 😊 a jasne pravoverne už bola vyložená x svätcami ale vyčerpávajúco sa nikdy dať nebude ako že teraz Magisterium vyhlási takto je to definitívne a porovnávať blud a možné interpretácie svätého Písma teda konkrétnej Knihy ktorá je navyše samá obraznosť je manipulácia

tým že zavrhnete celé kľúčové dielo o vychvátení tým sa o výchvátení vlastne nijako záväzne nevyjadríte to ako vážne?
U.S.C.A.E.
to bol súkromný názor Pavla VI. Cirkev ale vždy k súkromným zjaveniam pristupovala krajne opatrne tak ako sa aj má a to prehlásil údajne nájdite mi vierohodný záznam vyhlásenia o tom. Katolíka neviaže žiadne súkromné zjavenie ani to uznané
TerezaK
Když já Vám vůbec nerozumím. Vy to píšete, všechno tak strašně složitě a Pán Bůh je přitom tak Jednoduchý! Katolická Církev se k Vytržení jako k pojmu v knize Zjevení závazně pro celou Církev nevyjádřila, protože prostě knihu Zjevení ještě nevyložila, závazně pro věřící, a asi to už ani nestihne. (Něco jiného jsou spisy svatých, doporučení, ponaučení, to ale není závazná víra katolické Církve. …More
Když já Vám vůbec nerozumím. Vy to píšete, všechno tak strašně složitě a Pán Bůh je přitom tak Jednoduchý! Katolická Církev se k Vytržení jako k pojmu v knize Zjevení závazně pro celou Církev nevyjádřila, protože prostě knihu Zjevení ještě nevyložila, závazně pro věřící, a asi to už ani nestihne. (Něco jiného jsou spisy svatých, doporučení, ponaučení, to ale není závazná víra katolické Církve. Z nich mohou vycházet a přihlížet při ustanovení dogmat, ale Není to objektivní realita, obsahující celou skutečnost.) Vzpomeňme např. dogma o, myslím, Neposkvrněném početí Panny Marie, v něhož víra byla nejprve mezi prostým lidem, dlouhá staletí, až velmi pozdě bylo i oficiálně vyhlášené za dogma a prostý lid jásal v ulicích. Lidé už to věděli dávno před tím, negramotní, ani nemuseli a nečetli žádné spisy žádných svatých. (Sám budete jistě vědět, kterého dogmata se to týkalo.)
TerezaK
A u Pavla VI. se nejednalo o soukromý názor, ale o doporučení pro lid. Což je podstatný rozdíl, o kterém je dobré vědět, pokud někdo chce někomu pomáhat do Nebe.
U.S.C.A.E.
to bol púhy súkromný názor ak bol že to niekto nazve odporúčaním je nepodstatné stále sa jedná o iné pomenovanie súkromnej mienky či názoru

ale vyjadrila ono to nemusí byť Ex Cathedra a je to oficiálne vyjadrenie a keďže zavrhla a CELÉ dielo tak to vyjadrenie vlastne nie je? popieranie logiky sa mi nepáči resp. odsúdila a stiahli dielo z obehu

to je tak slabučký blud že to ani netreba slávnostn…More
to bol púhy súkromný názor ak bol že to niekto nazve odporúčaním je nepodstatné stále sa jedná o iné pomenovanie súkromnej mienky či názoru

ale vyjadrila ono to nemusí byť Ex Cathedra a je to oficiálne vyjadrenie a keďže zavrhla a CELÉ dielo tak to vyjadrenie vlastne nie je? popieranie logiky sa mi nepáči resp. odsúdila a stiahli dielo z obehu

to je tak slabučký blud že to ani netreba slávnostnejšie odsúdiť
TerezaK
Bráško, Logika: to, že si nastuduji nějaké spisy svatých, a myslím si, že já MÁM učení Církve a ostatní babičky a dědečkové v kostelích neznají učení Církve, je mimo. Katolická Církev je všeobecná, spojuje všechny věřící. Spisy svatých jsou pro povzbuzení věřících v Učení Církve a v následování Pána v Božím Slově.- patrně nevíte, co vše obsahuje Závazná Nauka Církve. Je to Bible a Učení Církev, …More
Bráško, Logika: to, že si nastuduji nějaké spisy svatých, a myslím si, že já MÁM učení Církve a ostatní babičky a dědečkové v kostelích neznají učení Církve, je mimo. Katolická Církev je všeobecná, spojuje všechny věřící. Spisy svatých jsou pro povzbuzení věřících v Učení Církve a v následování Pána v Božím Slově.- patrně nevíte, co vše obsahuje Závazná Nauka Církve. Je to Bible a Učení Církev, tj. dogmata vyhlášená Církví a ostatní Učení závazně schválené na biskupských sněmech, schválených papežem. , tj. vše je v zákl. malém katechismu nebo např.v "Boží cestě.". O Vytržení se Církev nevyjádřila. To by musel prostý věřící vědět. Ostatně, pokud je to slabý "blud", ok, tak už s tímto "bludem" nemusíte bojovat, rytíři, :-) . Dejte si pauzu dejte si něco dobrého, ať máte sílu. (Pro mě pokání je třeba to, že se přemůžu vstát z postele a naobědvat se, jelikož mi je tak špatně skoro jako když jsem byla těhotná. Nevím, co se děje....?)
U.S.C.A.E.
vidíte ja ho nemám to nie je môj majetok a ústne podanie čiže Tradíciu kde máte a zastrešuje to Magistérium a nie ani každý názor Pápeža NIE JE Magisterium 😊 to by sme museli akceptovať blud Jána XXII

nie slabý primitívny
U.S.C.A.E.
skúmajte duchov a zrazu fakticky platí neskúmajte niečo mi tu nesedí 😊 ono sa to vylučuje
2 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
tým ktorí to čítali hrozila exkomunikácia vy to máte tak polokatolícko-protestantsky záväzné nie sú iba Dogmy
U.S.C.A.E.
Buďme opatrní pri hodnotení katolíkov, ktorí nesúhlasia s niektorou časťou učenia Cirkvi

Jozef Duháček
15. septembra 2020
Cirkev Apologetika

Všeobecne sa súdi, že katolíci nemôžu odporovať učeniu Cirkvi, tak ako ho predkladá Magistérium. Avšak čo ak odporujú a nesúhlasia s niektorou časťou tohto učenia? Je taký človek len zlý katolík, skrze neposlušnosť, ktorú takto preukazuje, alebo pre …More
Buďme opatrní pri hodnotení katolíkov, ktorí nesúhlasia s niektorou časťou učenia Cirkvi

Jozef Duháček
15. septembra 2020
Cirkev Apologetika

Všeobecne sa súdi, že katolíci nemôžu odporovať učeniu Cirkvi, tak ako ho predkladá Magistérium. Avšak čo ak odporujú a nesúhlasia s niektorou časťou tohto učenia? Je taký človek len zlý katolík, skrze neposlušnosť, ktorú takto preukazuje, alebo pre tento nesúhlas prestáva byť katolíkom a stáva sa kacírom, bludárom a vyznávačom falošného náboženstva?

Závisí to od úrovne istoty popieraného učenia. Niektoré časti náuky boli definované dogmaticky, napríklad Trojica, Kristovo božstvo, Panenstvo Márie a mnoho, mnoho ďalších. Teda viera v toto učenie patrí do esencie katolicizmu, do definície toho, čo znamená byť katolíkom.

Musíme poslúchať svoje svedomie?

A ak niekto tvrdošijne popiera čo i len najmenší bod z týchto dogmaticky definovaných doktrín, potom už nespĺňa požiadavky na definíciu toho, čo znamená byť katolíkom. Neexistuje niečo také ako katolík, ktorý popiera Kristovo božstvo – alebo katolík, ktorý popiera, že po transubstanciácií je pod akcidentálnym zjavom chleba a vína Telo a Krv Ježiša Krista. Do tejto náuky patria aj mnohé časti z katolíckej morálnej náuky, ktorá je súčasťou depozitu viery, hoci dnes ich takzvaní „katolíci“ bežne odmietajú: nerozlučiteľnosť manželstva, nemorálnosť sodomie, neprípustnosť antikoncepcie, potratov atď. Ak čokoľvek z toho dogmaticky definovaného učenia odmietate, potom nie ste katolíci. Nezáleží na tom, či ste pokrstení, či ste kňaz, biskup alebo aj pápež.

Táto otázka je však zložitejšia. Záleží veľa na okolnostiach. Je popieranie tvrdošijné, alebo, keď bude dotyčný napomenutý, tak bude ochotný zanechať svoj odpor? Je to popieranie konané vedome, alebo je to výsledok omylu, do ktorého upadol neúmyselne? V prípade biskupa a pápeža je to ešte komplikovanejšie. Ale základným princípom je, že súčasťou definície „katolíctva“ je prijímanie dogmaticky definovaného katolíckeho učenia.

Existujú teda ľudia, ktorí nesúhlasia s definovaným učením Cirkvi, ale napriek tomu si o sebe myslia, že sú „katolíci“ jednoducho preto, že boli pokrstení, alebo preto, že boli vychovávaní v katolíckej Cirkvi, alebo preto, že zastávajú určité miesto v hierarchii. Ale v skutočnosti títo ľudia nie sú katolíci, pretože žiadne z týchto kritérií nie je postačujúcou podmienkou pre to, aby boli katolíci. Aby bol človek skutočne katolík, musí veriť katolícku vieru a zachovať ju celú a neporušenú. Vyžaduje to jednota Cirkvi, ktorú vyznávame v nicejsko-carihradskom kréde: unam, sanctam, catholicam et apostolicam: Cirkev je „jedna“ v náuke, bohoslužbe a vláde. Ak sa niekto oddeľuje od jednoty Cirkvi v doktríne, alebo bohoslužbe, alebo vláde, potom už v Cirkvi nie je.

Na druhej strane, ak niekto popiera učenie, ktoré nie je dogmaticky definované, alebo také, ktoré nie je priamo súčasťou depozitu fidei – pokladu viery a je iba teologickým záverom alebo všeobecným učením bežného magistéria, potom to je iné. Popieraním by ste neprestali byť katolíkom.

Napríklad ak by niekto z nejakého dôvodu popieral, že Panna Mária je Prostrednicou všetkých milostí – doktrínu, ktorá ešte nebola dogmaticky zadefinovaná. To isté platí pre náuku, ktorá logicky alebo teologicky vychádza z definovanej dogmy, ale ktorá sama o sebe nie je tak definovaná. Napríklad kristologická perichoréza (úzke spojenie medzi Kristovými dvoma prirodzenosťami) je teologický záver, ktorý sa odvodzuje od dogmy o hypostatickej únií (spojenia ľudskej a božskej prirodzenosti s osobou Slova, pri ktorom sa ani vzájomne nemiešajú ale ani sa nedajú oddeliť). To druhé je definovaná dogma, ale to prvé nie je. Tu hovorím o notae theologicae, o výrokoch, ktoré majú nižšiu mieru istoty, ako definovaná dogma. Jestvuje teda viacero úrovní istoty, na ktorých magistérium vyhlasuje svoju náuku.

1. Dogma je najvyššou úrovňou katolíckej teologickej istoty. Je to doktrína, ktorú Boh výslovne zjavil prostredníctvom Svätého písma alebo posvätnej tradície a formálne ju definoval riadny pápež a to buď sám, alebo v spojení s ekumenickým koncilom. Slávnostná definícia, ktorá sa volá výkon mimoriadneho učiteľského úradu, sa učí ex cathedra, „z kresla“, pretože pápež vykonáva svoju autoritu „z Petrovho stolca“. Všetky dogmy sú doktríny, pretože už dvetisíc rokov tvoria ustálené učenie Cirkvi na každom mieste a v každej dobe. Je napríklad dogma katolíckej viery, že existujú anjeli a démoni. Mt 13:41, Lk 10:18. Taká náuka sa označuje de fide, de fide catholica, alebo de fide divina et catholica. Ako už bolo povedané, dôsledkom odmietnutia dogmy je heréza. Tá môže byť iba materiálna, pokiaľ niekto verí niečomu proti dogme, ale neuvedomuje si to, alebo formálna, kedy o tom človek vie. A môže byť ešte tvrdošijná, ak dotyčný odmieta napomenutie. Aj kontrárne aj kontradiktórne učenie konštituuje herézu. Samozrejme, je to smrteľný hriech a formálna heréza privoláva na páchateľa trest exkomunikácie.

2. Druhý stupeň tvorí katolícka pravda alebo viera cirkvi – de fide ecclesiastica – a líši sa od dogiem iba v tom, že nie je božsky zjavená, ale so zjavením je úzko spojená. Takéto pravdy môže neomylne predkladať k prijatiu vierou pápež, alebo koncil a sú rovnako neomylne isté ako samotné dogmy. Jedným z príkladov je existencia nižších rádov (ostiár, lektor, exorcista, subdiakon atď), ktorých odmietnutie Tridentský koncil odsúdil (porov. Denz. 962). Popieranie konštituuje herézu rovnako ako pri dogme a je samozrejme smrteľným hriechom.

3. Tretí stupeň je učenie, ktoré je blízke viere – sententia fidei proxima. To sú pravdy teológmi všeobecne považované za pravdy zjavenia, ale Cirkev ich ešte tak nevyhlásila. Sú to výroky, ktoré mnohí teológovia považujú za pravdy viery, ale stále pretrvávajú isté pochybnosti o tom, či je to tak. Každé učenie, ktoré je klasifikované ako blízke viere, ma dosť dobré základy na to, aby sa uvažovalo o povýšení na úroveň dogmy. Príkladom je pôvod ľudskej rasy iba z dvoch prvých rodičov.

Popretím takejto náuky je sententia haeresi proxima – náuka blízka heréze. Úmyselné popretie jednej z týchto právd je smrteľne hriešne, ale neprináša trest exkomunikácie.

4. Teologicky istá pravda, alebo náuka ktorá sa týka viery – sentenia theologice certa, sententia ad fidem pertinens – je učenie, ktoré nie je obsiahnuté priamo v zjavení, ale ktorého pravda je zaručená jeho vnútorným spojením s doktrínami zjavenia. Cirkev ho môže pozdvihnúť na úroveň katolíckej pravdy slávnostným vyhlásením. Môže byť rozdelené do troch kategórií:

a) Teologické závery – conclusiones theologicae, sa logicky odvodzujú od bezprostredne zjavenej pravdy a pravdy prirodzeného rozumu. Hovorí sa o nich, akoby boli sprostredkovane alebo virtuálne zjavené.

b) Dogmatické fakty – facta dogmatica, sú závery odvodené od historických alebo kontingentných skutočností, ktoré sú bytostne spojené so zjavenou pravdou. Teologicky je isté, že Cirkev je v dogmatických faktoch neomylná. Taký fakt je napríklad, legitimita pápeža, alebo koncilu.

c) Pravdy rozumu, ktoré nie sú zjavené, ale sú vnútorne spojené so zjavenou pravdou. Príkladom môžu byť filozofické pravdy, ktoré sú predpokladmi úkonu viery (duchovnosť duše, sloboda vôle) a filozofické koncepty, ktorými boli vyhlásené dogmy (osoba, substancia, transsubstanciácia atď.)

Popretím teologicky istej pravdy je omyl (sententia erronea). Príkladom mylného tvrdenia je, že nemožno preukázať existenciu Boha. Je to mylné, pretože z neho vyplýva, že učenie I. Vatikánskeho koncilu, že Boha možno spoznať s istotou podľa svetla prirodzeného rozumu, je falošné. Aj keď popieranie teologicky istej pravdy nie je striktne heréza, je to veľmi vážna vec, pretože takéto popretie by malo za následok popretie pravdy viery. Každý, kto vedome popiera teologicky istú pravdu, sa dopustí smrteľného hriechu.

5. Piaty stupeň istoty je všeobecné a isté učenie – communis et certa. To sú pravdy, ktoré teológovia všeobecne majú za isté preto, že sú logicky odvodené od zjavenej pravdy, ale zdá sa, že nie sú úplne bezprostredne spojené so zjavenou pravdou, ako je teologicky istá pravda (16).

Opakom je nedôvera, alebo unáhlenosť (sententia temeraria), ktorá znamená menšiu mieru odporu voči viere, ako blud. Teológovia často kolíšu medzi týmito dvoma tvrdeniami a niekedy označia tvrdenie za chybné, alebo prinajmenšom za unáhlené, ak si nie sú istí, do ktorej z kategórií patrí.

Unáhlené tvrdenie je všetko, čo sa bez dostatočných dôvodov odchyľuje od bežného učenia, alebo je v rozpore s postupmi a ustanoveniami, ktoré boli schválené Cirkvou. Príklad unáhleného tvrdenia: „Je možné sviatostne vyznávať hriechy a dostávať rozhrešenie bez toho, aby ste sa osobne rozprávali s kňazom“ (por. Denz. 1088). Každý, kto úmyselne urobí unáhlené tvrdenie, je vinný zo smrteľného hriechu.

6. Posledný stupeň je učenie v rozsahu slobodného názoru. To je náuka, ktorú teológovia všeobecne akceptujú, ale technicky zostáva v rozsahu slobodného názoru. Napriek tomu by sa malo rešpektovať a tvrdenie, ktore je bez dostatočného dôvodu v rozpore so spoločným učením cirkevných otcov alebo teológov, by sa dalo klasifikovať ako unáhlené.

Pravdepodobné názory sú fundované názory konkrétnych teológov alebo teologických škôl. Príkladom sú odlišné názory na počet spasených. S nesúhlasom s pravdepodobným názorom sa nespája nijaká cenzúra, hoci priame odsúdenie pravdepodobného názoru bez dostatočného dôvodu by sa dalo klasifikovať ako unáhlené.
Zbožné názory majú menšiu mieru istoty, ale považujú sa za zhodu s vedomím viery Cirkvi. Tolerované názory sú slabo podložené a majú najmenšiu mieru istoty, ale Cirkev ich pripúšťa.

Táto klasifikácia je na dnešné pomery zložitá a príliš zväzujúca. Okrem toho, dnes ľudia väčšinou zastávajú postoj: „Ja som katolík, ale o tom a tom si myslím ……“ a po vzore konštruktivistickej filozofie si konštruujú aj pravdy viery tak, aby vyhovovali ich chúťkam a potrebám. Keďže takí nespadli z neba, ale do tohto žalostného stavu sa dostali zanedbaním výchovy a vzdelania zo strany rodičov a Cirkvi, musíme byť pri hodnotení ich stavu opatrní a nerozdávať hlava nehlava exkomunikácie ľuďom, ktorí popierajú to či ono učenie. Najmä ak nevieme presne, čo je nota theologica – stupeň istoty – toho učenia. Mnoho doktrín Magistéria, ktoré zachovávame, nebolo slávnostne definovaných; sú pravdivé a isté, ale Cirkev z toho či onoho dôvodu pri vyučovaní neuplatnila charizmu neomylnosti. Takže volať každého, kto popiera nejakú doktrínu kacírom, je nebezpečná taktika. Existuje mnoho úrovní teologickej nedôvery – censurae theologicae – a len jedna z nich je heréza. Výrok blízky heréze, teologický omyl či unáhlený výrok exkomunikáciu neprivolávajú.

Je treba byť opatrný a veľmi dôvtipný a pri posudzovaní teologických omylov a je treba mimoriadne presne rozlišovať. To platí najmä pri posudzovaní výrokov ostrieľaných borcov Nouvelle Theologie (od De Lubaca, Von Balthasara, Rahnera atď.), ktorí boli vynikajúco vyškolení v tradičnej teológii a preto sú obvykle veľmi opatrní, aby neupadli pri formulovaní nejakej myšlienky do „herézy“ vo vlastnom zmysle slova. Ak by každý teologický omyl znamenal herézu, sedevakantizmu by sa nedalo vyhnúť a v skutočnosti by len málo z katolíckej hierarchie bolo ešte katolíkmi.

pokračovanie v II. časti
TerezaK
Bráško, Abychom to zkrátili, až ty věci přijdou, asi těžko budeme běhat za panem biskupem, zda ty duše Pán Bůh může vychvátit nebo ne. Nezáleží na tom, zda tomu věříte nebo ne, ale zda jsme na to připravení. Pokoj a dobro. Maria chraň, Maria braň!
U.S.C.A.E.
ono to nepríde lebo je to blud a upozornená ste boli
TerezaK
Katolická Církev "Vytržení" za blud neprohlásila. Jinak děkuji, že jste mě varoval, že to nebude, před tím, než to bude. 😊
TerezaK
Domnívám se, že kdo čeká s láskou na Pána, nemůže v okamžiku Varování zůstat tady na zemi, leda by to sám chtěl. Ale kdo na něj čeká usilovně s láskou, nemůže u něj nechtít už navždycky zůstat, když se s ním konečně v takovém zásahu setká. Hlavně děti, které jsou s láskou na něj připravené, se nebudou moci odtrhnout. Žádná skutečnost v Bibli sv. nenasvědčuje tomu, že by tomu tak nemuselo být, …More
Domnívám se, že kdo čeká s láskou na Pána, nemůže v okamžiku Varování zůstat tady na zemi, leda by to sám chtěl. Ale kdo na něj čeká usilovně s láskou, nemůže u něj nechtít už navždycky zůstat, když se s ním konečně v takovém zásahu setká. Hlavně děti, které jsou s láskou na něj připravené, se nebudou moci odtrhnout. Žádná skutečnost v Bibli sv. nenasvědčuje tomu, že by tomu tak nemuselo být, ani to neodporuje Magisteriu, které se nevyjádřilo ke Knize Zjevení. Bible říká vše doslovně. Když říká, že se narodil Ježíš z Panny, tak tomu tak je. Když říká, že přijde jako zloděj, je logické, že to nemůže být ten samý příchod, kdy přijde ve slávě. Buď člověk věří Bibli sv. nebo ne. Magisterium tomu neodporuje, ani nemůže. Pokud někdo tvrdí, že i po tom budou duše. které byly vzaté, poslání zpět sem na zem jako apoštolové posledních časů a bude též poslán Mariánský lev- poslední papež, který povede lid, tak to odpovídá proroctví obnovy sv.Církve, ale ta už bude fungovat v jiné rovině, pro Boží nepřátelé neviditelná, protože ochraňovna anděli a až do Druhého Příchodu bude zachraňovat zatoulané ovečka. Není doba míru. Ale je právě příprava na závěrečný boj, který se bude týkat pravděpodobně i vytržených. Přesně nechápu v jaké rovině a kde budu třeba já, to není důležité, i když o naplnění Boží vůle prosím, ale tak nějak to vidím v modlitbě a "chápu" ze všech dostupných svědectví a sdělení. Pochopitelně se mohu mýlit ale rozhodně v plnosti pravdu teprve poznáme. Tady na zemi je vše částečné, jenom láska a modlitba je úplná.
ľubica
APOKALYPSA už dávno vysvetlená Pánom Ježišom, lenže Cirkev hatila vytlačenie kníh od vizioárky a mystičky M. Valtorty. RKC nemá záujem vysvetlovat pravdivo Zjevenie sv Jána! Z homílií v Novus Ordo počuť len výsmech a zľahčovanie celej závažnosti témy!!! Sami kňazi v NOM sektore, tomu nerozumia a ani neveria a ani sa nezaujímajú o APOKALYPSU!!! Takých kazov treba hľadať v TLO sektore a na weboch …More
APOKALYPSA už dávno vysvetlená Pánom Ježišom, lenže Cirkev hatila vytlačenie kníh od vizioárky a mystičky M. Valtorty. RKC nemá záujem vysvetlovat pravdivo Zjevenie sv Jána! Z homílií v Novus Ordo počuť len výsmech a zľahčovanie celej závažnosti témy!!! Sami kňazi v NOM sektore, tomu nerozumia a ani neveria a ani sa nezaujímajú o APOKALYPSU!!! Takých kazov treba hľadať v TLO sektore a na weboch tradičných katolíkov.
TerezaK
ľubica - děkuji Vám moc. Udělám si čas. Znám od Valtorty jen Život Pána Ježíše, Panny Marie. Papež jí odporučoval, i sv. otec Pio. Je to věrné. Apokalypsu od V. neznám. děkuji.
gejbika shares this
2.7K
1260 dní
Agent0
Na gloriatv nesmiete vsetkemu verit a ani vsetkym... hlavně rozmyslajte svojou hlavou a nenechávejte dá zmanipulovat...poniektori dokonca vypinaju komentare, lebo maju zrejme obavy a strach z konfrontacie... Husa katolická církev nikdy nerehabilitovala, pretože nemože...on sa odsudil sám a dobrovolne k vylučeniu z Katolickej církve... to je fakt, ale to už je jeho problém... Teda v ziadnom …More
Na gloriatv nesmiete vsetkemu verit a ani vsetkym... hlavně rozmyslajte svojou hlavou a nenechávejte dá zmanipulovat...poniektori dokonca vypinaju komentare, lebo maju zrejme obavy a strach z konfrontacie... Husa katolická církev nikdy nerehabilitovala, pretože nemože...on sa odsudil sám a dobrovolne k vylučeniu z Katolickej církve... to je fakt, ale to už je jeho problém... Teda v ziadnom prípade sa k Husovi nemožeme modlit ako k svatému, ale možeme sa modlit za to, aby mu Boh bol milostivy, za spásu jeho duse... tak vyuzime tuto "dusickovu dobu" za zomrelych...
miloš pavel
já bych chtěl jenom zeptat ak to že v křestanském společenství se pouští komunistické filmy- theodora maria -a ještě se tím argumentuje historické tvrzení o katolíkovi husovi, který umřel jako katolík a ne prostentant. přitom komunisté většinou až na některé (dr husák) v boha vubec nevěřili brali to jako boj proti kat církvi a bohu. církev hustitská byla založena masarykem
jako československá a …More
já bych chtěl jenom zeptat ak to že v křestanském společenství se pouští komunistické filmy- theodora maria -a ještě se tím argumentuje historické tvrzení o katolíkovi husovi, který umřel jako katolík a ne prostentant. přitom komunisté většinou až na některé (dr husák) v boha vubec nevěřili brali to jako boj proti kat církvi a bohu. církev hustitská byla založena masarykem
jako československá a o jeho synovi se ví že byl zednář o benešovi také o masarykovy se to neví jistě.je opravdu škoda že theodora maria je zaslepená jako v středověku a je ochotna se spolčit s kým kokoliv proto katolické církvi, stejně jako jam amos komenský když utekl do exilu snil o koalici protestantů s turky , myslím že rozumné by bylo se spojit dokud nás bůh nevydá komunistům novodobým, satan.... a zednářům
forthetruth333
Vláda by sa mala veľmi,,,, veľmi bať ODKAZ pre vládu : Rozmätám toto stádo VOLOV
Jan defendel defendel
Pride vojna antikrist zanedlho a bude koniec
Samson1
modlitba.sk/?p=16595 Jak se říká, Bůh má poslední slovo.
Libor Halik
Najmúdrejšie zákony a najspravodlivejšie predpisy budú ohlasované v poľštine a Varšava sa stane hlavným mestom Spojených štátov európskych. Dám svoje požehnanie Slovanom a Slovania, aj keď mnohí z nich blúdia, ho lepšie prijmú a budú hojnejšie prinášať ovocie. Bude to moji opravdivý národ, ľud večného slova, a porozumejú môjmu učeniu a stanú sa mi poslušnými. Zdroj: Vízia Terézie Neumannovej z …More
Najmúdrejšie zákony a najspravodlivejšie predpisy budú ohlasované v poľštine a Varšava sa stane hlavným mestom Spojených štátov európskych. Dám svoje požehnanie Slovanom a Slovania, aj keď mnohí z nich blúdia, ho lepšie prijmú a budú hojnejšie prinášať ovocie. Bude to moji opravdivý národ, ľud večného slova, a porozumejú môjmu učeniu a stanú sa mi poslušnými. Zdroj: Vízia Terézie Neumannovej z 15. októbra 1948, / Stephen Lassare – Odkryté tajomstvá budúcnosti, Vydavateľstvo Adam, Varšava 1992 / modlitba.sk/?p=16595
Libor Halik
Protože 22. října 2020 konečně Ústavní soud Polska zrušil ještě další umělé potraty - popravy dětí s Downovým syndromem apod. vraždy.
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Proroctvo stigmatizovanej Terézie Neumannovej z 15. októbra 1948 „Boh ma už mnoho rokov obdarúva víziami budúcnosti a zatiaľ sa všetko naplnilo.“ Ostala som však v tichosti a nikomu inému som nič nepovedala, iba svojmu spovedníkovi, až kým som nedostala konkrétny pokyn na opísanie. Dva dni pred 15. októbrom 1948 sa mi zjavil prorok Eliáš so svätou Teréziou od Dieťaťa Ježiša a svätým Jánom z …More
Proroctvo stigmatizovanej Terézie Neumannovej z 15. októbra 1948 „Boh ma už mnoho rokov obdarúva víziami budúcnosti a zatiaľ sa všetko naplnilo.“ Ostala som však v tichosti a nikomu inému som nič nepovedala, iba svojmu spovedníkovi, až kým som nedostala konkrétny pokyn na opísanie. Dva dni pred 15. októbrom 1948 sa mi zjavil prorok Eliáš so svätou Teréziou od Dieťaťa Ježiša a svätým Jánom z Kríža. Títo svätci sú patrónmi a ochrancami karmelitánskeho rádu. Prorok Eliáš mi dal jasný príkaz napísať:
„Počuj, Izrael, toto ti hovorí Pán. Počujte varovanie, bratia moji. Lebo Pán odstránil pečať ticha z mojich pier a vložil svoje slová
do mojich úst. Prvý z týchto snov je pre teba, Izrael. Skrze Eliáša mi Pán prikázal, aby som s tebou hovoril v Jeho mene. Počuj, Izrael, nezatvrdzuj svoje srdce, pretože ti to hovorí Pán. Pred vami bolo už dlhé roky ticho. Ó nevďačný kmeň, ktorý zabil prorokov a ukrižoval samotného Božieho Syna! Ako ste mohli odmietnuť počúvať Božieho Syna alebo Jeho apoštolov, ktorí k vám mali hovoriť? Aby ste neboli ako vyhnanci a bezdomovci medzi národmi sveta, bolo vám dané vrátiť sa k pozostatkom tejto krajiny, ktorú Spasiteľova krv posvätila a povstal štát Izrael. Vaše blúdiace nohy sa dotkli Svätej zeme, v ktorej je požehnanie. Kiežby ste pochopili tú milosť a našli vieru v lásku, pamätali na Sväté písmo a prorokov a nezatvrdzovali svoje srdcia k večnému zatrateniu oddávajúc Zemi starodávne tajomstvá.
Či už neviete, aké pravdivé boli výroky prorokov a ako sa naplnili všetky proroctvá o Ježišovi Kristovi, ktorého ste nepoznali a ukrižovali?
Príde čas a nie je tak ďaleko, keď zem vydá svojich mŕtvych a bude súd nad všetkými kmeňmi a národmi sveta. Potom beda bezbožným služobníkom pýchy a nenávisti, ktorých srdcia sú zatvrdilé. Beda tým, ktorí nebudú činiť pokánie a neobrátia sa k Pánovi, svojmu Spasiteľovi.“
A teraz iné slová, ktoré mi Pán prikázal povedať všetkým ľuďom:
„Prichádza hodina, veľká, hrozná hodina súdu a trestu.“ Kým máš čas, počúvaj a zanechaj svoje hriechy, ktoré si zasluhujú trest. Beda zemi, ak bude chýbať ovocie pokánia, a ak ústa modliacich sa zamĺknu. Nebeské priepusty sa tentokrát neotvoria, ako za dní Noeho, a nepotečú žiadne vody, aby zaplavili zem poškvrnenú hriechmi. Ale Zem sa otvorí, zahorí sopkami, ktoré už vyhasli, a jej lono sa zachveje, až sa zem zrúti tam, kde šuští obilie a stoja lány. Blesky budú padať z oblakov ako dážď, kým sa nedotkne záležitosti ľudskej nenávisti. Blíži sa nová povodeň, tentoraz ale nepôjde o záplavy vôd, ale o záplavu ohňa a bleskov. Beda vám, synovia, ktorí páchate neprávosť. Beda vám, národy, ktoré ste zapreli Boha a potupili Jeho kríž; beda vám, ktorí sa hanbíte za znamenie kríža, znaku vášho vykúpenia, no nehanbíte sa za svoje zločiny a krutosť.
Beda predovšetkým tebe, Nemecko. Nikdy ste po ceste svojich zločinov nepomysleli na to, že by vaša nenávisť a pýcha vám mohli vytvoriť bezodnú tlamu, jamu, ktorej hĺbku veľkosti vašej viny naplním horúčavou takýchto plameňov, akých pre iných nebude. Nepomysleli ste nad tým, v akej hrôze naveky zahoria na vašu hanbu a trest slová tvojej pýchy. Nur für Deutsche. Považovali ste sa za nadľudí a svojimi skutkami ste sa stali horší ako vlci a hyeny, keď ste neušetrili ani živých, ani mŕtvych, a zneuctili ste mŕtvoly tých, ktorým ste vzali život. K starým ste pridali nové zločiny a k zavraždeným Židom sa pridal aj výkrik zavraždených ľudí s krikom krvi zabudnutých národov.
V prvom rade beda vám, Prusom, vodcom a nepriateľom. Prišli už dve rany vetra a upadla Rímska ríša nemeckého národa a prudká moc synov Severu. A príde tretí úder a potom beda Berlínu. Osud Berlína bude ako osud Ninive, pretože keď sa zrúti, už sa neobnoví. Púštna búrka zasypala Ninive pieskom, aj keď bola väčšie ako iné mestá staroveku.
Prales sa oborí nad ruiny Berlína – mesto zločinu a pýchy. Bude to pre teba šťastie, Nemecko, ak nad tebou prevezme moc niekto iný, ak, obmytý prúdom krvi a slzami neskorého pokánia, budeš počúvať iný hlas spoznajúc, v čom tkvela tvoja vina a skaza. Nie tí budú vyvolení, ktorí to o sebe tvrdia. Iní, ktorými v pýche opovrhujete, vás predídu v slove aj v moci.
Beda ti spyšnelé Anglicko, čo obchoduješ s cudzou krvou. Si obťažené krivdou. Vyvolilo si si mamonu namiesto Boha a opovrhovalo si mojím zákonom a Petrovým stolcom. Kvôli moci a ziskom si vyslalo vojakov a obchodníkov do vzdialených krajín a nestaralo si sa o moju slávu. Vašou vinou sa celé kmene nestali kresťanmi a nestaralo si sa o dušu svojich vlastných synov. Čiň pokánie, kým je čas, a obráťte sa ku mne, svojmu Pánovi, a uznajte môjho služobníka nad sebou.
Beda vám, všetci, ktorí ste ctiteľmi zlatého teľaťa, pretože ste dosiahli svoj vlastný zisk a priniesli ste hanbu na zem; spôsobili ste, že ľud sa nechal rozmaznať klamstvom a nenávisťou, ktorú ste zviedli sľubmi slobody a pomsty. Na vás, bankári, ktorí ste spútaní chamtivosťou a skamenelými srdcami, padá váha potu a sĺz vykorisťovaných a váha krvi, ktorá vás otupuje k slepote.
Beda vám, pohoršitelia a ničitelia duší. Krátia sa dni vašej vlády. Váš koniec bude uprostred plameňov spolu s beštiou, ktorej slúžite. Keď budete ohrozovať Západ, meč z východu padne na vás. Národy žltého Goga a Magoga som postavil, aby strážili bezpečnosť Európy.
Oddali ste sa do služieb nenávisti, budete potrestaní nenávisťou. Je mi ľúto trpiacich ľudí, je mi ľúto detí, z ktorých ste urobili synov lži a neprávosti. Nenechám ľud vo vašej moci ani nevydám veriacich tejto zeme do skazy. Vzbúri sa nad pohoršiteľmi zem i more a povstane proti nim oheň a skaly. Beda svetu za pohoršenia. Poznám tých, ktorých oči sú zaslepené a ich srdce podvedené. Strestám tých, ktorí vládnu národom, a nad ľudom sa zľutujem.
Moje milosrdenstvo povstane nad národom, ktorý je v útlaku a zneuctení, a opovrhovaná krajina uvidí svetlo a požehnanie nad sebou. Vláda bezbožných zanikne.
Na Kremli zažiaria latinské kríže a na mieste zničeného kostola Krista Spasiteľa bude stáť katolícky kostol Spasiteľa. Ako do ornej pôdy padne zrno dobra a zmení sa tvárnosť národa, ktorý toľko trpel.
Dám svoje požehnanie Slovanom a Slovania, aj keď mnohí z nich blúdia, ho lepšie prijmú a budú hojnejšie prinášať ovocie. Bude to moji opravdivý národ, ľud večného slova, a porozumejú môjmu učeniu a stanú sa mi poslušnými. Lebo nie sú vyvolení tí, ktorí sa sami vyberajú, ale tí, ktorí povstávajú na Božie volanie. Slzy pokánia a modlitby nebudú daromné a vernosť vytrvalosti neostane bez požehnania a odmeny. Otrokyňa uvoľní svoje okovy a stane sa kráľovnou. Slzy, ktoré moja Matka vyronila pod krížom, jej budú na obhajobu a národ, ktorý si Ju ctí, nebude už posledný medzi národmi.
Osvietených a múdrych Poľska neodmietnem. Najmúdrejšie zákony a najspravodlivejšie predpisy budú ohlasované v poľštine a Varšava sa stane hlavným mestom Spojených štátov európskych.
Poľsko, ktoré prvé nieslo trest, hoci jeho vina nebola najväčšia, povstane prvšie než iní. Za to, čo malo na svedomí, muselo podstúpiť trest. Koniec jeho pokánia sa však priblížil. Zotrvá pri svojej Cirkvi a dočká sa oslobodenia. Nespomenie si na krivdy svojich nepriateľov; dobrom sa za zlo odplatí. Bude požívať slávu medzi národmi a otvorí naširoko krídla a rozšíri svoje hranice. Ujme sa národov verných Cirkvi ako odmenu za svoju vernosť.
Bez ohľadu na svoje poklesky povstane opäť sláva nad Parížom a Tokiom. Španielsko bude krajinou môjho srdca a skrze lásku k nemu povstane. Aj keby bolo Taliansko zaliate riavou krvi, čaká ho krásne duchovné prebudenie. Pozerám sa na slzy vernosti a ich pokánie. Zase sa nad svetom zmilujem. Odložím sekeru trestu a udelím život hriešnym srdciam.
Nenechám zem bezbožným vládcom, ako si uzmysleli vo svojich srdciach. Rečou bleskov vyčítam tým, ktorí nenačúvajú výrokom lásky, a pre tých, ktorým nestačili ľudské slová, zaznie hlas plameňov.
Počujte teda výstrahu, hriešnici, kým vám to pripomínam, a čiňte pokánie, kým je čas. Lebo prichádza a už sa približuje veľký čas, keď už nebudem napomínať ani čakať.
Ale nebojte sa, vy, ktorí sa bojíte Boha a neposlúchate satana. Majte dôveru vo mňa a v poslanie Panny Márie, ktorá sa za vás prihovára. Vidím, ako sa sužujete a zľutujem sa nad vami. Ochráni vás pred mojou spravodlivosťou krv vyliata mnou za vás. Moja obeta nepominula, ale pokračuje a zachráni vás, aj keď si ju nevážite. Nestaráte sa usilovne o moje oltáre. Pamätám si na slzy, ktoré moja Matka preliala pod krížom, a vzhliadam k jej srdcu prebodnutému mečom bolestí. Toto Nepoškvrnené a milosrdné Srdce vás chráni. Položte ruku na pluh a ja požehnám vašej drine.
To je to, čo mi prikázal náš Pán, Ježiš Kristus, povedať vám, bratia moji: „Neviditeľné anjelské trúby už znejú, dujú vetry, aby uškodili Zemi, približuje sa kataklizma, ku ktorej od čias Noema nedošlo.“
Zdroj: Vízia Terézie Neumannovej z 15. októbra 1948, / Stephen Lassare – Odkryté tajomstvá budúcnosti, Vydavateľstvo Adam, Varšava 1992 / modlitba.sk/?p=16595
monsko
Libor Halik
Asi v březnu (marec) 2021 dle Zj 12,6 skončí fyzicky bezpečný život křesťanů Církve v úkrytu před satanovou krvežíznivostí.
Libor Halik
Asi kvůli tomuto: Viroložka - Očkování na Covid zabije 50 milionů lidí při 1. dávce (za Trumpa i za Bidena) V úplně první vlně půjdou zdravotníci ze skutečně první linie na jipkách a infekčních odděleních. Po nich v druhé fázi následují rizikoví lidé, kteří mají alespoň dvě komorbidity (například obezitu a cukrovku), věk nehraje roli. Spolu s nimi se v této druhé fázi očkují i senioři nad 65 …More
Asi kvůli tomuto: Viroložka - Očkování na Covid zabije 50 milionů lidí při 1. dávce (za Trumpa i za Bidena) V úplně první vlně půjdou zdravotníci ze skutečně první linie na jipkách a infekčních odděleních. Po nich v druhé fázi následují rizikoví lidé, kteří mají alespoň dvě komorbidity (například obezitu a cukrovku), věk nehraje roli. Spolu s nimi se v této druhé fázi očkují i senioři nad 65 let. Ale ne všichni. Jen ti, kdo žijí v hustě obydlených oblastech. Takže důchodci v New Yorku ano, v odlehlých horských oblastech Wyomingu ne. Přesně to vychází z dosavadního poznání, že věk sám o sobě není problém. Problém jsou právě ty komorbidity. Takže ti, kdo je mají, jdou úplně první. Všechny tyto skupiny by podle amerického vakcinačního jízdního řádu měly být očkované ještě do konce března 2021. Američané i přesně vědí, kolik je to lidí. V první fázi 14,7 milionu. V druhé 26,8 milionu.
Od dubna se rozjíždí třetí, tentokrát už velmi masová fáze. Očkují se zbývající rizikoví občané, kteří mají alespoň jednu komorbiditu. To je třicet milionů obézních plus deset milionů diabetiků. Spolu s nimi nastupují v této fázi i všichni zbývající senioři nad 65 let. Ti z méně zalidněných oblastí. Těch je 13,2 milionu. Ve stejné fázi jdou učitelé z prvních stupňů základních škol, kterých je celkem 9,1 milionu. Zaměstnanci takzvané kritické infrastruktury, kam patří lidé, již pracují v potravinářství a v obchodech s potravinami, v energetice, telekomunikacích a dalších síťových odvětvích plus pracovníci v dopravě a kurýři se zásilkami. Dohromady další 2,7 milionu lidí. Spolu s nimi i 2,7 milionu vězňů a pracovníků ve vězeňství. A milion amerických bezdomovců a těch, kdo se o ně starají v azylových centrech.
Spojené státy počítají, že do konce dubna budou mít 150 milionů očkovaných. Už imunizací těchto skupin se vyhýbají riziku dalšího vypnutí ekonomiky. Rizikové skupiny jsou chráněny. Přestává hrozit zahlcení nemocnic.
Od května už se ve čtvrté fázi očkuje dalších 140 milionů Američanů. Osmdesát milionů dětí do 18 let. Mladí lidé mezi osmnácti a třiceti lety. Zaměstnanci univerzit, továren, restaurací, hotelů, bank, knihoven, holiči a fitness instruktoři. To jsou skupiny, které mají díky svému životnímu stylu vůbec nejvíce kontaktů. Po nich už pak jde ve čtvrté fázi zbývajících 33 milionů Američanů. To všechno se očekává do června 2021. Dle Covid vakcín zaslepené propagátorky Zlámalové z 13.11.2020 echo24.cz/…etimu-koronaselhani-s-vakcinou
miloš pavel
ještě jednou pani bratři ze slovenska, budte opatrné s těmi soudy nad vašimi biskupy zdá se mi že komára cedíte a velblouda to jest klause a ty jeho řeči polykáte,(jeto obhájce čínanů, zloděj a podvodník do ted se za to zlo co konal za své vlády neomluvil a jeho udajný nepřítel jak se později ukázalo přitel zeman oblbli většinu národa a kradli ty dvě strany jako o život a justice nic neděla) …More
ještě jednou pani bratři ze slovenska, budte opatrné s těmi soudy nad vašimi biskupy zdá se mi že komára cedíte a velblouda to jest klause a ty jeho řeči polykáte,(jeto obhájce čínanů, zloděj a podvodník do ted se za to zlo co konal za své vlády neomluvil a jeho udajný nepřítel jak se později ukázalo přitel zeman oblbli většinu národa a kradli ty dvě strany jako o život a justice nic neděla) uvědomte si že dělají to co dělá bergolio
a žádný kardinál proti němu nevystupuje z nějaké velké země či předseda nějaké biskupské konference
a vy i my jsme malá země co ve světě i v cirkvi nc moc neznamenáme, nemáte na své straně jediného slovenského biskupa , spíše se za ně modlete by měli pokoru a odvahu a moudrost
Ervin Romano shares this
2.7K
Nach nas Duch Sväty vedie...