Intolerancia voči katolíkom, katolíckym predstaviteľom a katolíckym názorom, ktorá sa šírila aj cez katolícke média a TK KBS, naberá nové dimenzie. Útok na biskupa Haľka

Intolerancia voči katolíkom, katolíckym predstaviteľom a katolíckym názorom, ktorá sa šírila aj cez katolícke média a TK KBS, naberá nové dimenzie. Útok na biskupa Haľka

Vrchol netolerancie zo strany LGBT. Biskup Jozef Haľko je na Pohode nežiaduca osoba. Zastane sa biskupa Jozefa Haľka aj KBS?

Na jar v roku 2015 po spoločných rokovaniach aktívnych katolíckych laikov sa dospelo k jednoznačnému názoru, že ak majú byť po voľbách do NR SR v roku 2016 zastúpení aj katolíci, (K Rímskokatolíckej cirkvi sa hlási na Slovensku aj po poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2021 až 55, 8 % občanov SR), tak je nevyhnutné, aby sa kresťanské a národné strany podarilo dostať na jednu spoločnú kandidátnu listinu. Tým by sa zabezpečilo, že hlasy katolíckych a národne orientovaných politických strán by vo voľbách neprepadli a katolíci by sa určite dostali do NR SR. Za týmto účelom vznikla Iniciatíva 2016, ktorej členmi sa stali viaceré osobnosti katolíckeho života, kňazi, historici, politológovia i katolícki teológovia a novinári.

Podarilo sa dospieť k spoločnej dohode, že predseda najsilnejšej politickej strany Marián Kotleba, ktorá sa hlásila ku kresťanským, národným a kultúrnym tradíciám slovenského národa na kandidátnej listine ĽSNS umožní kandidovať aj zástupcom ostatných katolíckych a národných strán, ktoré vzhľadom na ich nízke preferencie nemali šancu sa dostať do NRSR na vlastnej kandidátnej listine.

Žiaľ, neurčil sa presný kľúč, ani presné poradové čísla jednotlivých kandidátov všetkých katolíckych a národných politických strán na spoločnej kandidátnej listine ĽSNS. Faktom ale je, že ĽSNS sa do parlamentu prebojovala a hlas katolíkov na Slovensku bol v tomto volebnom období (2016 – 2020) v NR SR počuť. Mnohí katolíci predovšetkým vďaka tomu, že veľa kňazov podporilo katolíkov na kandidátnej listine ĽSNS dalo svoj hlas ĽSNS, čo v praxi znamenalo, že sa do NR SR nedostalo KDH, ktoré už napokon takmer nič kresťanské, národné ani sociálne v NR SR nepresadzovalo.

Je isté, že bez tejto Iniciatívy 2016 by sa do NR SR nedostala ĽSNS a hlas katolíkov v NR SR by nebolo vôbec počuť. Najmä čo sa týka protipotratovej agendy, ale napríklad aj zákona na ochranu voľnej nedele.

Vzhľadom na vývin situácie liberálna zberba už vtedy začínala tušiť, že ich „kresťanské“ demokratické hnutie sa do NR SR nedostane, a tak spustili frontálny útok cez extrémistických zástancov bojového ateizmu a Katolícku cirkev nenávidiace média ohováračskú kampaň voči katolíckym kňazom, laikom, teológom, historikom a katechétom, ktorí boli členmi tejto iniciatívy, prípadne sa dostali na kandidátku ĽSNS v snahe, aby bolo v NRSR počuť hlas slovenských katolíkov. Do tohto špinavého a nečestného boja začali zaťahovať aj katolícke média, aj TKKBS aby začali útočiť na Iniciatívu 2016. TKKBS a katolícke média sa do útokov proti kňazom podporujúcich Iniciatívu 2016 našťastie zatiahnuť nedala (Kotlebu podporujú aj katolícki kňazi. Cirkev ich politické postoje nerieši ), ale do aktívnych katolíckych laikov, novinárov, katechétov ( Kotlebov kandidát nesmie ďalej učiť náboženstvo, cirkev s ním už neráta) a historikov (Prečo zostáva kontroverzný historik v ÚPN? ) sa pustili s plnou vervou. Ohováranie katolíkov, hanobenie a poškodzovanie ich dobrého mena a netolerantnosť, do ktorej sa na stranu liberálnej zberby pridali nielen katolícke média, ale aj samotná TKKBS (predovšetkým prostredníctvom hovorcu KBS Martina Kramaru, ktorý vzhľadom na funkciu ktorú v tom čase zastával, automaticky vystupoval a hovoril v mene KBS), od čias Pacem in terris nemá na Slovensku obdobu.

Poslaním katolíckych laikov je dosiahnuť svätosť vo svete. „Povolanie laikov ku svätosti nesie so sebou to, že život podľa Ducha sa prejavuje predovšetkým v ich zapojení do svetskej oblasti a v ich účasti na pozemských činnostiach“. (Ján Pavol II. Christifideles laici). Katolíci sa v duchu evanjelia (Choďte aj vy pracovať do mojej vinice Mt 20:1-15) rozhodli vziať na seba zodpovednosť a kandidovať vo voľbách, aby duch evanjelia Ježiša Krista prenikol do všetkých oblastí spoločenského života, politického, sociálneho, hospodárskeho, ekonomického, kultúrneho, vied, umení, medzinárodného života a hromadných oznamovacích prostriedkov.

Hovorca KBS si neuvedomil, že k tomuto sú povolaní všetci katolíci, nie iba tí, čo kandidujú za OĽANO, za KDH, alebo za ich fóra, či členovia Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, a že by mal podporovať všetkých a nie proti ním brojiť. Písal som o tom TU: Hovorca KBS Martin Kramara, ktorý sa postavil na úroveň Boha a poprel učenie Cirkvi o práve uplatniť si výhradu svedomia pri vakcinácii a ak niekto odmieta prijímanie do rúk, na svojom poste skončil
Bolo žiaľ dosť naivné myslieť si, že mlyny, ktoré hovorca KBS Martin Kramara v mene celej KBS pomáhal rozkrútiť, raz nezačnú rozomieľať aj tých, čo ich katolíkofóbnym liberálom pomáhali rozkrútiť. Takto to funguje už od čias protikresťanskej francúzskej revolúcie.

Niet sa preto čomu čudovať, že sa liberálna zberba, extrémistickí zástancovia bojového ateizmu a vzbúrenci proti Bohu z neokázalou trúfalosťou a maximálnym stupňom intolerancie na tohtoročnej Pohode pustili aj do biskupa Jozefa Haľka. Pán Biskup Haľko bol tiež tretíkrát na Pohode z tých istých pohnútok, ktoré predsa vyplývajú z evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, z ktorých sa aj viacerí katolícki laici rozhodli kandidovať vo voľbách v roku 2016 za ĽSNS. Aj úmysel týchto katolíckych laikov, tak, ako aj biskupa Jozefa Haľka, bol priniesť ducha Kristovho evanjelia do všetkých oblastí spoločenského života.

Aj Excelencia pán biskup Haľko musel predsa vedieť, čo všetko sa môže v tomto extrémistickom prostredí odohrať a že sa to môže zvrtnúť proti nemu. Ale napriek tomu tam išiel. Veď koľkokrát sa Pán Ježiš Kristus ocitol v nebezpečenstve, keď ho chceli zabiť? Vedeli to aj katolícki laici (aj kňazi, ktorí podporovali Iniciatívu 2016), ktorí sa v roku 2016 rozhodli kandidovať za ĽSNS. Rozdiel je ale v tom, že v prípade katolíckych laikov kandidujúcich vo voľbách za ĽSNS sa o žiadnej tolerancii ani len nehovorilo, ale v prípade účasti biskupa Jozefa Haľka na Pohode už áno!

Intolerancia sa žiaľ prejavuje aj na katolíckych akciách, ako sú napríklad, Pochod za život, Hrdí na rodinu, Podpora zákona na ochranu nenarodených detí, na procesiach Božieho Tela, či na pútiach. Aj z takýchto akcií sa ma už neraz snažili netolerantní „kresťanskí usporiadatelia“ inzultovať, či poslať preč. Dôvodom boli údajne extrémistické symboly a to predovšetkým obraz Božieho Milosrdenstva, či vlajka Slovenskej republiky s dvojkrížom TU: Organizátori pochodu Bratislava za život sa ospravedlnili za incident s obrazom Božieho Milosrdenstva, prípadne transparent na podporu arcibiskupa Stanislava Zvolenského vo veci výhrady svedomia.
Aliancia za rodinu dokonca spustila kampaň: Odmietame netolerantnosť voči katolíckemu biskupovi a katolíckym názorom.

Zvláštne ale je, že predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík si na zhromaždeniach Hrdí na rodinu tiež toleranciu vysvetľuje asi tak, ako pán Kašťák na Pohode. Napríklad na zhromaždení 12. júna 2018 pred NRSR mu prekážal obraz Božieho Milosrdenstva i vlajka Slovenskej republiky s dvojkrížom, aj Guadalupská Panna Mária a na účastníkov zavolal políciu. Pozrite video
Prekážal Antonovi Chromíkovi pred NR SR aj známy kňaz a novodobý otec národa Marián Kuffa s transparentom „Nezabiješ“? Boľševici obmedzenie interrupcií nakoniec zastavili

Smutné bolo, že na občanov SR pred NR SR so soškami Fatimskej Panny Márie, obrázkami Panny Márie Guadalupskej a Božieho Milosrdenstva predseda AZR Anton Chromík nepochopiteľne zavolal dokonca políciu, aby ich odviedla! Nepáčili sa mu ani iné naše aktivity, napr.: Prečo „Hrdí na rodinu“ nechcú kresťanské symboly na svojich akciách?!

Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon

Podobný incident sa odohral aj na pochode za život v roku 2013, ale s tým rozdielom, že za tento incident sa organizátori ihneď ospravedlnili. Z archívu: ROK 2013 Otvorený list organizátorom pochodu Bratislava za život. Organizátori pochodu Bratislava za život sa ospravedlnili za incident s obrazom Božieho Milosrdenstva. + Dva postrehy s výhradou svedomia
Teraz vznikla aktivita na podporu biskupa Haľka: Odmietame netolerantnosť voči katolíckemu biskupovi a katolíckym názorom

Radi sa k nej pridávame v nádeji, že to prispeje k jednote kresťanov katolíkov v spoločenstve s ich biskupmi – pastiermi v boji proti Bohu nepriateľským ideológiám, ktoré sa na Slovensku šíria ako huby po daždi. Zvlášť teraz, keď máme pred sebou blížiace sa voľby.

Ak sa katolíci na Slovensku znovu nepokúsia zjednotiť, aspoň tak, ako tomu bolo v roku 2016, tak hrozí, že nás neoboľševici a liberáli v blížiacich sa voľbách prevalcujú a hlas katolíkov opäť dlho nebude v našej spoločnosti vôbec počuť.

Verím, že po týchto útokoch na pána biskupa Jozefa Haľka sa spamätáme a uvedomíme si, aké nebezpečenstvo nám hrozí.

Boh žehnaj Slovensko!
Anton Čulen

Intolerancia voči katolíkom, katolíckym predstaviteľom a katolíckym názorom, ktorá sa šírila aj cez katolícke média a TK KBS, naberá nové dimenzie. Útok na biskupa Haľka
apredsasatoci
Súčasní kresťania ani netušia, čo znamená kresťanom byť. Prečo sa potom čudujete sodomitom?